Draft At Sight Là Gì ? Nhược Điểm Của Hối Phiếu Trả Tiền Ngay

Thanh toán bằng L / C là một trong những phương pháp giao dịch thanh toán quốc tế được yêu thích nhất lúc bấy giờ, tuy nhiên việc sử dụng phương pháp thanh toán giao dịch này khá phức tạp. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ về những nội dung và những khoản mục thiết yếu của L / C. Ở bài viết này, tôi sẽ nghiên cứu và phân tích đơn cử về phương pháp đọc hiểu một L / Cđể bạn khám phá. Bạn đang xem : Draft at sight là gì

I. Ví dụ về L/C

*

II. Nội dung chính của L/C

Sau đây tất cả chúng ta sẽ đi vào từng nội dung đơn cử của L / C và kèm với nghiên cứu và phân tích hình ảnh mẫu L / C ở trên cho bạn đọc dễ hiểu

1. Số hiệu L/C (Credit number): Tất cả L/C đều phải có số hiệu riêng của nó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thư từ, điện tín trong việc thực hiện L/C, hoặc ghi vào chứng từ liên quan trong bộ chứng từ thanh toán L/C.

Bạn đang xem : Draft at sight là gìỞ ví dụ trên : số hiệu L / C là 000LC01112090003

2. Địa điểm phát hành L/C: là nơi NHPH cam kết phát hành thanh toán cho người thụ hưởng. Địa điểm này có ý nghĩa rất quan trọng vì nó liên quan đến tham chiếu luật quốc gia giải quyết những tranh chấp về L/C

3. Ngày phát hành L/C (Date of issuance)

– Bắtđầu tính thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của L / C- Ngày phát sinh sự cam kết của NHPH với người thụ hưởng- Ngày phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm không hủy ngang của nhà NK trong việc hoàn trả cho NHPH thanh toán giao dịch L / C- Là mốc để nhà XK xem nhà NK có mở L / C đúng hạn như trong hợp đồng ngoại thương hay không .

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến L/C

Các thương nhân: Người yêu cầu, người thụ hưởngCác ngân hàng: NHPH, NHXN, NHTB, NHđCĐCác cơ quan, tổ chức: Cơ quan cấp các chứng từ liên quan như: Bộ thương mại, Phòng thương mại và Công nghiệp, Cơ quan hải quan,…Các thương nhân : Người nhu yếu, người thụ hưởngCác ngân hàng nhà nước : NHPH, NHXN, NHTB, NHđCĐCác cơ quan, tổ chức triển khai : Cơ quan cấp những chứng từ tương quan như : Bộ thương mại, Phòng thương mại và Công nghiệp, Cơ quan hải quan, …

5. Số tiền, loại tiền, số lượng, đơn giá (Credit currency and amount )

Số tiền của L / C vừa được ghi bằng số, vừa được nghi bằng chữ và phải thống nhất với nhau. Đồng thời, tên của đơn vị chức năng tiền tệ phải rõ ràng .Ví dụ : 48800,00 USD

6. Thời hạn hiệu lực và địa điểm xuất trình L/C

Thời hạn hiệu lực của L/C: là thời hạn mà ngân hàng mở L/C cam kết trả tiền cho người xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ trong thời hạn đó và phù hợp với những điều kiện ghi trong L/C.Thời hạn hiệu lựuc L/C bắt đầu tính từ ngày mở L/C đến ngày hết hiệu lực L/C.Địa điểm xuất trình L/C là địa điểm của NH mà tại đó L/C có giá trị là địa điểm xuất trình chứng từ và được xem là địa điểm xuất trình bổ sung với NHPH.Thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của L / C : là thời hạn mà ngân hàng nhà nước mở L / C cam kết trả tiền cho người xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ trong thời hạn đó và tương thích với những điều kiện kèm theo ghi trong L / C.Thời hạn hiệu lựuc L / C mở màn tính từ ngày mở L / C đến ngày hết hiệu lực thực thi hiện hành L / C.Địa điểm xuất trình L / C là khu vực của NH mà tại đó L / C có giá trị là khu vực xuất trình chứng từ và được xem là khu vực xuất trình bổ trợ với NHPH .Địa điểm xuất trình L / C : một ngân hàng nhà nước nào đó tại Nhật Bản

7. Thời hạn trả tiền của L/C

Thời hạn ttrả tiền của L/C: là thời hạn trả tiền ngay hay trả tiền sau.Ngân hàng nào sẽ trả tiền cho người bán và sẽ trả bằng cách nào. Mục này phụ thuộc vào lợi ích của người bán, phụ thuộc vào loại L/C hai bên muốn sử dụng. Sau đây là một vài cách thực hiện:Thời hạn ttrả tiền của L / C : là thời hạn trả tiền ngay hay trả tiền sau. Ngân hàng nào sẽ trả tiền cho người bán và sẽ trả bằng cách nào. Mục này nhờ vào vào quyền lợi của người bán, phụ thuộc vào vào loại L / C hai bên muốn sử dụng. Sau đây là một vài cách thực thi :

+ Thực hiện bằng cách trả ngay:

Nếu trả ngay tại ngân hàng Mở, mục này ghi: “Available with by payment at sight”Nếu trả nay tại ngân hàng Trả tiền (trong trường hợp dùng L/C có xác nhận), mục này ghi “Available with by payment at sight.”Nếu trả ngay tại ngân hàng nhà nước Mở, mục này ghi : “ Available with by payment at sight ” Nếu trả nay tại ngân hàng nhà nước Trả tiền ( trong trường hợp dùng L / C có xác nhận ), mục này ghi “ Available with by payment at sight. ”

+ Thực hiện bằng cách được chiết khấu bộ chứng từ:

Nếu ngân hàng chiết khấu là ngân hàng Thông báo, thì mục này ghi: “Available with by Negotiation”;Nếu ngân hàng chiết khẩu là bất kỳ ngân hàng nào, thì mục này ghi: “Available with any bank by Negotiation”.Nếu ngân hàng nhà nước chiết khấu là ngân hàng nhà nước Thông báo, thì mục này ghi : “ Available with by Negotiation ” ; Nếu ngân hàng nhà nước chiết khẩu là bất kể ngân hàng nhà nước nào, thì mục này ghi : “ Available with any ngân hàng by Negotiation ” .Xem thêm : File Có Đuôi Là Mdf File Là Gì ? Tập Tin Mdf Là Gì

+ Thực hiện bằng cách ký chấp nhận Hối phiếu trả chậm

Nếu bên ký chấp nhận là ngân hàng Mở thì mục này ghi: “Available with by Acceptance”;Nếu bên ký chấp nhận là ngân hàng Trả tiền/ngân hàng Xác nhận thì mục này ghi: “Available with by Acceptance”.Nếu bên ký đồng ý là ngân hàng nhà nước Mở thì mục này ghi : “ Available with by Acceptance ” ; Nếu bên ký đồng ý là ngân hàng nhà nước Trả tiền / ngân hàng nhà nước Xác nhận thì mục này ghi : “ Available with by Acceptance ” .

+ Thực hiện bằng cách ngân hàng Mở sẽ trả tiền chậm bằng cách phát hành một Cam kết trả tiền.

Nếu bên phát hành Cam kết trả tiền là ngân hàng Mở, thì mục này ghi: “Available with by a payment commitment”;Nếu bên phát hành Cam kết trả tiền là ngân hàng Trả tiền/ngân hàng Xác nhận, thì mục này ghi: “Available with by a payment commitment”.Nếu bên phát hành Cam kết trả tiền là ngân hàng nhà nước Mở, thì mục này ghi : “ Available with by a payment commitment ” ; Nếu bên phát hành Cam kết trả tiền là ngân hàng nhà nước Trả tiền / ngân hàng nhà nước Xác nhận, thì mục này ghi : “ Available with by a payment commitment ” .Ví dụ : Available with any ngân hàng in Taiwan by negotiation tức là Thực hiện bằng cách được chiết khấu bộ chứng từ, ngân hàng nhà nước chiết khấu là bất kỳ ngân hàng nhà nước nào ở Taiwan
*

8. Thời hạn của hối phiếu L/C: Draft at…

Ví dụ : draft 60 days after sight Bill of Exchange and documents 100 % invoice value

Có nghĩa là người nhập khẩu hàng hóa sẽ thanh toán tiền hàng 100% giá trị hóa đơn cho người xuất khẩu trong 60 ngày kể từ sau ngày NHTB nhìn thấy Hối phiếu (Bill of exchange)

9.Thời hạn giao hàng (Shipment period)

Thời hạn giao hàng được ghi trong L / C và do hợp đồng mua và bán pháp luật. Thời hạn giao hàng có quan hệ ngặt nghèo với thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của L / C

10.Những nội dung về hàng hoá như: Tên hàng, số lượng, trọng lượng, giá cả, quy cách phẩm chất, bao bì, ký mã hiệu…cũng được ghi trong L/C.

Ví dụ: theo ví dụ trên người NK qui định về giao hàng là không cho phép giao hàng từng phần, không cho phép chuyển tải.

12. Bộ chứng từ (BCT) mà nhà xuất khẩu phải xuất trình

BCT giao dịch thanh toán trong L / C là vật chứng của nhà xuất khẩu chứng tỏ rằng mình đã tuân thủ rất đầy đủ những lao lý, điều kiện kèm theo của L / C và / hoặc triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng. BCT thường gồm có : hóa đơn thương mại, vận tải đường bộ đơn, phiếu đóng gói, bảo hiểm đơn, giấy ghi nhận số lượng / khối lượng, giấy ghi nhận kiểm dịch … Cần kiểm tra kỹ lao lý về BCT trên những góc nhìn : – Số loại chứng từ phải xuất trình – Số lượng chứng từ phải làm so với từng loại ( thường thì lập 3 bản ) – Nội dung cơ bản được nhu yếu so với từng loại xem nhà xuất khẩu có năng lực cung ứng được những nhu yếu đó không. – Thời hạn muộn nhất phải xuất trình những chứng từVậy là tất cả chúng ta đã tìm hiểu và khám phá xong về những nội dung cần có của một L / C. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết !

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments