dread tiếng Anh là gì?

dread tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng dread trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ dread tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm dread tiếng Anh
dread
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ dread

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: dread tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

dread tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ dread trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ dread tiếng Anh nghĩa là gì.

Advertisement

dread /dred/

* danh từ
– sự kinh sợ, sự kinh hãi, sự khiếp sợ, sự khiếp đảm
– điều làm kinh hãi, vật làm khiếp sợ

* ngoại động từ
– kinh sợ, kinh hãi, khiếp sợ
– nghĩ đến mà sợ; sợ
=to dread falling ill+ nghĩ đến ốm mà sợ; sợ bị ốm
=to dread to do something+ sợ làm gì
=to dread that…+ sợ rằng…

* tính từ
– dễ sợ, khiếp, kinh khiếp
– làm run sợ, làm kinh sợ, uy nghiêm lẫm liệt

Thuật ngữ liên quan tới dread

Tóm lại nội dung ý nghĩa của dread trong tiếng Anh

dread có nghĩa là: dread /dred/* danh từ- sự kinh sợ, sự kinh hãi, sự khiếp sợ, sự khiếp đảm- điều làm kinh hãi, vật làm khiếp sợ* ngoại động từ- kinh sợ, kinh hãi, khiếp sợ- nghĩ đến mà sợ; sợ=to dread falling ill+ nghĩ đến ốm mà sợ; sợ bị ốm=to dread to do something+ sợ làm gì=to dread that…+ sợ rằng…* tính từ- dễ sợ, khiếp, kinh khiếp- làm run sợ, làm kinh sợ, uy nghiêm lẫm liệt

Đây là cách dùng dread tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Advertisement

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ dread tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

dread /dred/* danh từ- sự kinh sợ tiếng Anh là gì?
sự kinh hãi tiếng Anh là gì?
sự khiếp sợ tiếng Anh là gì?
sự khiếp đảm- điều làm kinh hãi tiếng Anh là gì?
vật làm khiếp sợ* ngoại động từ- kinh sợ tiếng Anh là gì?
kinh hãi tiếng Anh là gì?
khiếp sợ- nghĩ đến mà sợ tiếng Anh là gì?
sợ=to dread falling ill+ nghĩ đến ốm mà sợ tiếng Anh là gì?
sợ bị ốm=to dread to do something+ sợ làm gì=to dread that…+ sợ rằng…* tính từ- dễ sợ tiếng Anh là gì?
khiếp tiếng Anh là gì?
kinh khiếp- làm run sợ tiếng Anh là gì?
làm kinh sợ tiếng Anh là gì?
uy nghiêm lẫm liệt

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments