Phương Thức Giải Quyết Tranh Chấp Tiếng Anh Là Gì ? Giải Quyết Tranh Chấp Tiếng Anh Là Gì

Bạn đang xem :

Cơ quan giải quyết tranh chấp DSB (Dispute Settlement Body)

Cơ quan giải quyết và xử lý tranh chấp DSB ( tiếng Anh : Dispute Settlement Body, viết tắt : DSB ) là cơ quan được thiết kế xây dựng theo thỏa thuận hợp tác hợp tác DSU.Bạn đang xem : Giải quyết tranh chấp tiếng anh là gì

Cơ quan giải quyết tranh chấp DSB – danh từ, trong tiếng Anh được gọi làDispute Settlement Body, viết tắt là DSB.

Cơ quan xử lý tranh chấp ( DSB ) hay còn được biết đến là Đại hội đồng củaTổ chức Thương mại Thế giới WTO. DSB có trách nhiệm xây dựng những hội đồng xử lý tranh chấp tương quan đến bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào được qui định trong luật đạo cuối của vòng đàm phán Uruguay .

DSB được xây dựng và hoạt động giải trí dựa trên qui định của thỏa thuận hợp tác DSU. ( TheoWorld Trade Organization – WTO )Bạn đang đọc : Phương Thức Giải Quyết Tranh Chấp Tiếng Anh Là Gì ? Giải Quyết Tranh Chấp Tiếng Anh Là Gì

Quyền hạn của DSB

DSB có quyền tổ chức triển khai tiến hành những cơ quan giải quyết và xử lý tranh chấp khác gồm có Ban hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm .

Ban hội thẩm (Panel)

Các thành viên Ban hội thẩm được lựa chọn trong số những quan chức chính phủ nước nhà nước nhà hoặc những nhân viên phi chính phủ không có quốc tịch của một Bên tranh chấp hoặc của một nước cùng là thành viên trong một Liên minh thuế quan hoặc thị trường chung với một trong những nước tranh chấp .

Ban Hội thẩm bao gồm từ 3 – 5 thành viên hoạt động độc lập, không chịu sự giám sát của bất kì quốc gia nào, có nhiệm vụ xem xét một vấn đề cụ thể bị tranh chấp trên cơ sở các qui định WTO được quốc gia nguyên đơn viện dẫn.

Xem thêm : Đường Sodium Saccharin Là Gì ? Lợi Ích Và Mức Độ An Toàn Lợi Ích Và Mức Độ An ToànBan hội thẩm có tác dụng xem xét yếu tố tranh chấp trên cơ sở những qui định trong những Hiệp định của WTO mà Bên nguyên đơn viện dẫn như thể địa thế địa thế căn cứ cho đơn kiện để giúp DSB đưa ra khuyến nghị / quyết nghị thích hợp cho những bên tranh chấp. Kết quả việc làm của Ban hội thẩm là một báo cáo trình DSB trải qua, giúp DSB đưa ra những khuyến nghị so với những Bên tranh chấp .

Cơ quan Phúc thẩm (SAB)

Cơ quan Phúc thẩm gồm 7 thành viên do DSB bổ nhiệm với nhiệm kì 4 năm. Các thành viên Cơ quan Phúc thẩm được lựa chọn trong số những nhân vật có uy tín và có chuyên môn được công nhận trong lĩnh vực luật pháp, thương mại quốc tế và trong những vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của các hiệp định liên quan.

Xem thêm : Nuanced là gì

Khi giải quyết vấn đề tranh chấp, SAB chỉ xem xét lại các khía cạnh pháp lí và giải thích pháp luật trong Báo cáo của Ban hội thẩm chứ không điều tra lại các yếu tố thực tiễn của tranh chấp.

Xem thêm : Kim Ngạch TM Là Gì ? Kim Ngạch Xuất Khẩu Tại Nước Ta

Kết quả làm việc của SAB là một báo cáo trong đó Cơ quan này có thể giữ nguyên, sửa đổi hoặc đảo ngược lại các kết luận trong báo cáo của Ban hội thẩm. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm được thông qua tại DSB và không thể bị phản đối hay khiếu nại tiếp.

SAB là một thiết chế mới trong chủ trương giải quyết và xử lý tranh chấp của WTO, được được cho phép báo cáo giải trình báo cáo giải trình của Ban hội thẩm được xem xét lại ( khi có nhu yếu ), bảo vệ tính đúng đắn của báo cáo giải trình báo cáo giải trình giải quyết và xử lý tranh chấp. Sự sinh ra của cơ quan này cũng cho thấy rõ hơn đặc trưng xét xử của thủ tục giải quyết và xử lý tranh chấp mới. ( Theo VCCI )

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments