Dự thảo luật là gì? Quy định về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật?

Dự thảo luật ( Draft law ) là gì ? Những thuật ngữ pháp lý tương quan dịch sang tiếng Anh ? Quy định về việc lấy quan điểm nhân dân về dự thảo luật ?

Ban hành những văn bản pháp lý chưa khi nào là yếu tố đơn thuần và nhanh gọn, bởi lẻ một quốc gia có không thay đổi và tăng trưởng hay không tổng thể đều nhờ vào vào những chủ trương nhà nước phát hành. Mỗi một văn bản pháp lý trước khi được công bố và có hiệu lực thực thi hiện hành đều trải qua quy trình xem xét kỹ lưỡng và quá trình này được gọi là dự thảo. Vậy dự thảo luật là gì ? Quy định về việc lấy quan điểm nhân dân về dự thảo luật ? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về yếu tố nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

Bạn đang đọc: Dự thảo luật là gì? Quy định về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật?

  • Quyết định 1452/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTG ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch của chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

1. Dự thảo luật là gì?

Đối với một vương quốc thì việc kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị rất quan trọng, nó quyết định hành động đến mọi hoạt động giải trí trong đời sống của xã hội. Chính thế cho nên, việc kiến thiết xây dựng những văn bản luật là yếu tố được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan trọng chăm sóc. Để hoàn toàn có thể phát hành được một văn bản có giá trị pháp lý cao thì cần rất nhiều góp phần, công sức của con người của những nhà chính trị, những cán bộ cấp cao chuyên ngành và đặc biệt quan trọng đó chính là quan điểm của nhân dân về những pháp luật đó có mang lại hiệu suất cao hay chưa tương thích với tình hình trong thực tiễn. Do đó, trước khi phát hành một văn bản luật Nhà nước ta sẽ tổ chức triển khai lấy quan điểm của người dân về dự thảo luật. Theo đó, dự thảo luật được hiểu là quy trình tiến độ xem xét một bản thảo luật do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền phát hành và cần được trình lên để lấy quan điểm của nhân dân về dự thảo đó để hoàn toàn có thể bổ trợ, sửa đổi tương thích trước trình cho Quốc hội xem xét, quyết định hành động trải qua và phát hành có hiệu lực thực thi hiện hành vận dụng.

2 Những thuật ngữ pháp lý liên quan dịch sang tiếng Anh

Dự thảo luật được dịch sang tiếng anh như sau : Draft law Khái niệm về dự thảo luật được dịch sang tiếng anh như sau : Draft law is understood as the review phase of a draft law promulgated by a competent agency or organization and needs to be submitted to the people for comments on that draft so that it can be supplemented and amended in accordance with law. before submitting to the National Assembly for consideration, decision to approve and promulgate effective application.

3. Quy định về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật

Việc lấy quan điểm của nhân dân so với từng dự thảo luật sẽ có những văn bản hướng dẫn đơn cử chi tiết cụ thể về quy trình triển khai và thực thi để lấy quan điểm của nhân dân về một dự thảo luật. Nhưng nhìn chung thì việc lý quan điểm sẽ gồm có những nội dung tương tự như như việc lấy quan điểm của nhân dân về dự thảo Bộ luật hình sự năm ngoái sửa đổi, bổ trợ năm 2017 như sau :

Thứ nhất, mục đích

Mục đích đặt ra khởi đầu của việc lấy quan điểm nhân dân là cơ quan có thẩm quyền chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành rất đầy đủ, có hiệu suất cao, đúng tiến trình những trách nhiệm được giao tại Quyết định số 1076 / QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm năm ngoái của Thủ tướng nhà nước phát hành Kế hoạch của nhà nước về việc tổ chức triển khai lấy quan điểm Nhân dân so với dự thảo Bộ luật Hình sự ( sửa đổi ) ( sau đây gọi là Kế hoạch của nhà nước ).

Thứ hai, một số yêu cầu đối với việc lấy ý kiến của nhân dân

  • Bám sát nội dung Kế hoạch của Chính phủ, không đưa ra một số nội dung làm lệch lạc nội dung ban đầu dẫn đến việc lấy ý kiến sai.
  • Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của Chính phủ;
  • Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ được nêu trong Kế hoạch; Vụ Pháp luật hình sự – hành chính bám sát Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện;
  • Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quý III năm 2015.

Thứ ba, nội dung của việc lấy ý kiến

Một, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Việc tuyên truyền này có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng vẫn đảm bảo việc đúng tiến độ đã đề ra.

  • Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

+ Đơn vị thực thi : Văn phòng Bộ, đây là cơ quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp trong việc lấy quan điểm của dân cư, quản trị và giám sát trong hàng loạt quy trình triển khai. + Đơn vị phối hợp : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính, triển khai những việc làm dưới sự chỉ huy của Văn phòng Bộ. + Thời gian triển khai : 15/7/2015 ( đã triển khai ).

Hai, xây dựng tài liệu tham khảo phục vụ việc lấy ý kiến Nhân dân

– Đơn vị triển khai : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính ; – Đơn vị phối hợp : Văn phòng Bộ, Vụ Tư pháp Văn phòng Quốc hội, Vụ Pháp luật Văn phòng nhà nước ; – Thời gian triển khai : 13/7/2015 – 20/7/2015. Những tài liệu này được lập thành văn bản và chuyển trực tiếp đến những cán bọ, ngành, cơ quan có tương quan tiến hành. Bộ tư pháp với vai trò phối hợp sẽ kiến thiết xây dựng đề cương báo cáo giải trình, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc những bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức triển khai lấy quan điểm về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi.

Ba, tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trọng tâm là những vấn đề xin ý kiến Nhân dân để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp ý kiến của Nhân dân

– Đơn vị thực thi : Vụ Phổ biến, giáo dục pháp lý, Báo Pháp luật Nước Ta, Cục Công nghệ thông tin ; – Đơn vị phối hợp : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính, Sở Tư pháp những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; – Thời gian thực thi : Từ ngày 15/7/2015 đến ngày 30/8/2015.

Bốn, mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của Nhân dân về việc sửa đổi Bộ luật Hình sự

– Đơn vị thực thi : Báo Pháp luật Nước Ta ; – Đơn vị phối hợp : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính, những đơn vị chức năng thuộc Bộ có tương quan ; – Thời gian thực thi : Từ ngày 15/7/2015 đến ngày 10/9/2015. Các Bộ tin tức và Truyền thông được phân công chỉ huy những cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông ở TW, địa phương có kế hoạch thiết kế xây dựng giải pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương mình về việc lấy quan điểm của dân cư. Đài lời nói Nước Ta, Đài truyền hình Nước Ta, Thông tấn xã Nước Ta và những cơ quan tương quan giúp việc cho những cơ quan này cùng phối hợp với nhau, có nghĩa vụ và trách nhiệm phổ cập nội dung tương quan đến dự thảo luật để cung ứng thông tin ship hàng cho việc lấy quan điểm của nhân dân.

Năm, xây dựng chuyên trang trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để cung cấp tài liệu, phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật. Hình sự (sửa đổi)

– Đơn vị triển khai : Cục Công nghệ thông tin ; – Đơn vị phối hợp : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính, những đơn vị chức năng thuộc Bộ có tương quan. – Thời gian triển khai : Từ ngày 15/7/2015 đến ngày 14/9/2015.

Thứ tư, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Một, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội; các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các viện nghiên cứu, trường đại học; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, luật sư, luật gia

– Đơn vị triển khai : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính ; – Đơn vị phối hợp : Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến giáo dục pháp lý, Cục Công tác phía Nam ;

– Thời gian thực hiện: 15/8 – 30/8/2015:

+ Tại thành phố TP.HN : tuần từ 17 – 21/8/2015 ( Đối với những tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc ) ; + Tại thành phố Hồ Chí Minh : tuần từ 24 – 26/8/2015 ( Đối với những tỉnh, thành phố Khu vực phía Nam ).

Hai, tổ chức lấy ý kiến đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ

– Đơn vị triển khai : Các đơn vị chức năng thuộc Bộ, địa thế căn cứ vào công dụng, trách nhiệm và tình hình hình cụ thể của đơn vị chức năng mình, tổ chức triển khai lấy quan điểm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chức năng mình bằng hình thức tương thích, theo những nội dung pháp luật tại Phụ lục I Kế hoạch của nhà nước về việc tổ chức triển khai lấy quan điểm Nhân dân so với dự thảo Bộ luật Hình sự ( sửa đổi ) ; – Đơn vị phối hợp : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính ; – Thời gian thực thi : từ 15/7 đến 05/9/2015.

Ba, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

– Đơn vị triển khai : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính. – Đơn vị phối hợp : Các đơn vị chức năng thuộc Bộ. – Thời gian triển khai : Từ 10/9/2015 đến 15/9/2015. Trong quy trình triển khai những nội dung nêu trên có khó khăn vất vả, vướng mắc cần thông tin kịp thời đến Bộ tư pháp ; Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xem xét, xử lý.

Thứ năm, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp

Một, tập hợp, tổng hợp Báo cáo kết quả lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ

– Đơn vị triển khai : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính ; – Đơn vị phối hợp : Các đơn vị chức năng thuộc Bộ tổng hợp hiệu quả lấy quan điểm của đơn vị chức năng mình, kiến thiết xây dựng Báo cáo tác dụng theo mẫu chung quy định tại Phụ lục II Kế hoạch của nhà nước về việc tổ chức triển khai lấy quan điểm Nhân dân so với dự thảo Bộ luật Hình sự ( sửa đổi ) và gửi về Vụ Pháp luật hình sự – hành chính ; – Thời gian thực thi : trước ngày 10/9/2015

Hai, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp

– Đơn vị thực thi : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính ; – Đơn vị phối hợp : Các đơn vị chức năng thuộc Bộ ; – Thời gian thực thi : trước ngày 14/9/2015.

Thứ sáu, xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự

Một, tập hợp, tổng hợp Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến của các tổ chức, cá nhân

– Đơn vị thực thi : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính ; – Đơn vị phối hợp : Các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Tổ chức pháp chế những Bộ, ngành và Sở Tư pháp những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; – Thời gian thực thi : trước ngày 17/9/2015.

Hai, xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

– Đơn vị thực thi : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính ; – Đơn vị phối hợp : Các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Tổ chức pháp chế những Bộ, ngành và Sở Tư pháp những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; – Thời gian triển khai : trước ngày 22/9/2015.

Ba, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý vào dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân (sửa đổi)

– Đơn vị triển khai : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính ; – Đơn vị phối hợp : Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Công nghệ thông tin, Tổ chức pháp chế những Bộ, ngành và Sở Tư pháp những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; – Thời gian thực thi : trước ngày 22/9/2015.

Bốn, tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trình Thủ tướng Chính phủ

– Đơn vị thực thi : Vụ Pháp luật hình sự – hành chính ; – Đơn vị phối hợp : Văn phòng Bộ, những đơn vị chức năng thuộc Bộ có tương quan ; – Thời gian thực thi : trước ngày 23/9/2015.

Báo có kết quả lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo luật sẽ được gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 18/09/2015 đồng thời gửi bản mềm báo cáo qua hộp thư điện tử của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp trình Thủ tướng nhà nước Báo cáo tổng hợp tác dụng lấy quan điểm nhân dân so với dự thảo Bộ luật Hình sự ( sửa đổi ) trước ngày 23/9/2015. Như vậy, việc lấy quan điểm của người dâm trong dự thảo luật sẽ được triển khai tựa như như việc lấy quan điểm về dự thảo Bộ luật hình sự năm ngoái sửa đổi, bổ trợ 2017 trên nguyên tắc đúng nội dung, kế hoạch và thời hạn đề ra. Các quan điểm của người dân cần phải được tổng hợp vừa đủ, đúng mực làm cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu và điều tra, chỉnh lý dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, quyết định hành động. Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về dự thảo luật là gì ? Quy định về việc lấy quan điểm nhân dân về dự thảo luật. Trường hợp có vướng mắc xin vui mắt liên hệ để được giải đáp đơn cử.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments