dưa muối trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Dưa muối không?

How about a pickle?

OpenSubtitles2018. v3

Ăn dưa muối đi.

Have a pickle.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi ăn dưa muối thôi được rồi.

I think I’ll stick with the pickle.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không muốn ăn dưa muối.

I don’t want a pickle.

OpenSubtitles2018. v3

Mình thích ăn dưa muối còn hơn cả mì nữa.

Better than noodles, I wanted to eat the seasoned cucumber .

QED

Hết dưa muối rồi.

We’re out of pickles.

OpenSubtitles2018. v3

Giá dưa muối ấy.

The price of pickles.

OpenSubtitles2018. v3

Ai da, dưa muối của tôi

Aiya, my cabbage.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ không có dưa muối nữa rồi

But now we don’t have any cabbage.

OpenSubtitles2018. v3

Cho anh dưa muối đi.

Give me that chilly pickle

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thích ăn dưa muối.

I-I like pickles.

OpenSubtitles2018. v3

Phong luôn gọi thịt hấp với dưa muối và cặp này hay kêu cơm nếp đặc biệt.

Ping always has the steamed meat with preserved vegetables and a double order of the house special glutinous rice.

OpenSubtitles2018. v3

Cứ như mấy thứ dưa muối chưa đủ rắc rối.

As the fucking cucumbers would not be enough.

OpenSubtitles2018. v3

Thế còn dưa muối?

What about pickles?

OpenSubtitles2018. v3

Ngài Yipsalot (lồng tiếng bởi Bill Farmer)- Ngài Yipsalot là chó nuôi của Nữ hoàng và rất thích ăn dưa muối.

Sir Yipsalot ( voiced by Bill Farmer ) – Sir Yipsalot is Queen Delightful’s pet dog .

WikiMatrix

” Bạn biết không, bây giờ chúng tôi thật sự có thể ném một quả bom trúng một thùng dưa muối từ 20. 000 bộ. ”

” You know what, now we really can put a bomb inside a pickle barrel at 20, 000 ft. “

QED

Sự công nhận dường như đến với những người thích các hình khối mang tính lãng mạng và điêu khắc, như ruy băng, hay… dưa muối?

Recognition seemed to come to those who prioritized novel and sculptural forms, like ribbons, or … pickles?

ted2019

Nhưng anh ta nói, với thiết bị ngắm bom Mark 15 Norden, anh ta có thể ném bom trúng một thùng dưa muối từ độ cao 20,000 bộ.

But he said, with the Mark 15 Norden bombsight, he could drop a bomb into a pickle barrel at 20,000 ft.

ted2019

Vấn đề của bom và thùng dưa muối không phải là thả trái bom vào thùng dưa muối, mà là biết tìm thùng dưa muối ở đâu.

The problem with bombs and pickle barrels is not getting the bomb inside the pickle barrel, it’s knowing how to find the pickle barrel.

QED

Trong thử nghiệm, thiết bị ngắm bom Norden có thể thả bom trúng một thùng dưa muối từ 20000 bộ, nhưng đó là trong những điều kiện hoàn hảo.

In practice, the Norden bombsight can drop a bomb into a pickle barrel at 20,000 ft., but that’s under perfect conditions.

ted2019

Nếu bạn đi tới Lầu Năm Góc, họ sẽ nói “Bạn biết không, bây giờ chúng tôi thật sự có thể ném một quả bom trúng một thùng dưa muối từ 20.000 bộ.”

If you go to the Pentagon, they will say, “You know what, now we really can put a bomb inside a pickle barrel at 20,000 ft.”

ted2019

– Ăn dưa chuột muối trước và cả trong chuyến đi có thể giúp phòng tránh chứng say xe .

– Eating a dill pickle before and during a trip could prevent feeling sick .

EVBNews

Cho thêm ít dưa chuột muối.

Throw in some gourmet pickles.

OpenSubtitles2018. v3

Dưa chuột muối

Spreewood gherkins!

Xem thêm: Neocortex là gì

QED

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments