” Đường Chuyền Cấp 2 Là Gì, Thắc Mắc Về Lưới Khống Chế Mặt Bằng

Công tác đo lưới đường chuyền cấp 2: Tất cả các đỉnh và cạnh đường chuyền cấp 2 được tiến hành đo góc đo cạnh bằng máy toàn đạc điện tử có độ chính xác cao. Đo góc đo theo 3 vòng đo thuận đảo kính theo phương pháp đo hướng, khi đo sử dụng hệ thống 3 chân máy, định tâm máy ngắm bằng thiết bị dọi tâm quang học với độ chính xác 1mm. Công tác đo cạnh đo trực tiếp bằng máy toàn đạc điện tử đo đi đo về lấy bình quân, sai số trong phương pháp đo cạnh đường chuyền phải nhỏ hơn 3mm. Công tác tính toán bình sai: Bình sai lưới đường chuyền cấp 2 được thực hiện trên máy tính theo trương trình bình sai của tổng cục địa chính. (chi tiết xem hồ sơ lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật)2- Thủy chuẩn kỹ thuật: Các mốc độ cao kỹ thuật được lập trùng với các mốc đường chuyền cấp 2, độ cao kỹ thuật được đo từ các điểm độ cao hạng IV dẫn vào các điểm đường chuyền cấp 2 theo phương pháp đo cao hình học bằng máy thủy bình Leica Na720 và mia thủy chuẩn. Đo đi đo về 2 lượt mở đầu tại các điểm độ cao hạng IV và kết thúc tại điểm độ cao hạng IV. Trong quá trình kiểm tra thủy chuẩn và căn cứ theo kết quả tính toán bình sai các hạn sai đều nằm trong sai số cho phép. (chi tiết xem hồ sơ lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật)II.2 Khảo sát bình đồ tuyến tỷ lệ: 1/500Trên cơ sở hướng tuyến theo tim đường hiện tại, tiến hành khảo sát bình đồ địa hình tỷ lệ 1/500. Phạm vi đo tuân thủ theo đề cương khảo sát và phương án kỹ thuật được duyệt.- Bình đồ tỷ lệ 1/500 nhằm mục đích chuẩn xác hóa vị trí các địa vật, đồng thời để bố trí mặt bằng công trình, lựa chọn và dự kiến phạm vi công trường thi công.- Ngoài các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình quy phạm khảo sát, công tác khảo sát cần đảm bảo để bình đồ thể hiện đầy đủ các địa hình, địa vật sau đây:+ Lưới khống chế mặt bằng, độ cao hạng IV.+ Địa giới hành chính phường (xã), quận (huyện), tỉnh (Thành phố)…+ Ranh giới, tường bao các khu công nghiệp, khu đô thị, khu đất đã san nền, Số lượng nhà, công trình và phạm vi đường bao các khu dân cư hiện có (để phục vụcông tác thống kê giải phóng mặt bằng).+ Vị trí các giao cắt với các đường dân sinh khác: Xác định tên đường, vị trí đường ngang gặp tuyến thiết kế, loại hình giao cắt, góc giao, quy mô đường ngang, kết cấu mặt, loại xe có thể lưu hành trên tuyến đường ngang, …+ Các công trình nhân tạo quan trọng như: Mương máng thuỷ lợi, đường điện cao thế (vị trí, cao độ dây…), v.v…+ Những địa vật quan trọng như: Các các di tích lịch sử, đền thờ, miếu, đình chùa,cây cổ thụ, nghĩa trang, nghĩa địa, v.v…+ Vị trí giao cắt với đường điện cao thế, hạ thế và các loại đường dây thông tin, điện thoại, điện đèn, cáp bưu điện,… trong phạm vi tuyến đường đi qua. Thể hiện được góc giao giữa đường dây và trực tuyến, khoảng cách từ tim đến các cột, chiều cao cột, tĩnh không từ dây thấp nhất đến mặt đất thiên nhiên; Loại cột, loại điện,loại cáp, loại đường ống, lưới điện truyền tải, điện ápII.3 Khảo sát tuyến BRT- Trên cơ sở bình đồ địa hình, tiến hành thiết kế tim tuyến chính thức theo cấp đường dự kiến sau đó tiến hành công tác phóng tuyến hiện trường. Công tác phóng tuyến hiện trường bao gồm: định đỉnh, đo góc, rải cọc chi tiết:+ Đo góc ở đỉnh bằng máy toàn đạc điện tử (hoặc máy có độ chính xác 5”), mỗi góc đo một lần đo (thuận và đảo kính) sai số giữa hai nửa lần đo không quá 20” (phải sơ hoạ hướng đo để tránh nhầm lẫn).+ Các cọc đỉnh phải dùng cọc bê tông hình tam giác đều 12cm, dài 40cm.+ Các cọc chi tiết phải đảm bảo phản ảnh chính xác địa hình dọc tuyến và hai bên tuyến (chú trọng vào các cọc địa hình). Khoảng cách tối thiểu giữa các cọc chi tiết là 20.0m.. Đóng tuyến tại tất cả các cọc H, cọc KM, các cọc cơ bản trong trong bao gồm: TD (điểm đầu đường cong đơn), PG (điểm giữa đường cong đơn), TC (điểm cuối đường cong đơn). Ngoài ra đóng cọc tuyến tại các vị trí giao cắt và cọc địa hình thay đổi…+ Cọc chi tiết sử dụng cọc gỗ, hình vuông cạnh 5cm, dài 40cm. Đối với cọc trên mặt đường cũ sử dụng đinh sắt có mũ F15mm, dài 10cm.- Phương pháp thực hiện: Xác định các điểm tim tuyến ngoài thực địa theo phương pháp toạ độ cực với độ chính xác cao bằng máy toàn đạc điện tử (sai số trung phương đo cạnh ms/s ≤ 1/2000). Độ cao của các cọc chi tiết cũng được xác định làm cơ sở để kiểm tra kết quả đo bằng thủy chuẩn hình học sau này.II.3.1 Đo vẽ trắc dọc tuyến BRT- Trắc dọc tuyến được đo vẽ theo tỷ lệ dài H=1/500, cao V=1/50;- Trắc dọc tuyến phản ánh được địa hình khu vực bao gồm các cọc lý trình chi tiết 20m/cọc, các cọc cơ bản trong đường cong, các cọc địa hình thay đổi;- Độ cao của các cọc tim tuyến được đo cao bằng phương pháp thủy chuẩn hình học trên cơ sở các điểm khống chế đã được xây dựng dọc tuyến.

Công tác đo lưới đường chuyền cấp 2: Tất cả các đỉnh và cạnh đường chuyền cấp 2 được tiến hành đo góc đo cạnh bằng máy toàn đạc điện tử có độ chính xác cao. Đo góc đo theo 3 vòng đo thuận đảo kính theo phương pháp đo hướng, khi đo sử dụng hệ thống 3 chân máy, định tâm máy ngắm bằng thiết bị dọi tâm quang học với độ chính xác 1mm. Công tác đo cạnh đo trực tiếp bằng máy toàn đạc điện tử đo đi đo về lấy bình quân, sai số trong phương pháp đo cạnh đường chuyền phải nhỏ hơn 3mm. Công tác tính toán bình sai: Bình sai lưới đường chuyền cấp 2 được thực hiện trên máy tính theo trương trình bình sai của tổng cục địa chính. (chi tiết xem hồ sơ lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật)2- Thủy chuẩn kỹ thuật: Các mốc độ cao kỹ thuật được lập trùng với các mốc đường chuyền cấp 2, độ cao kỹ thuật được đo từ các điểm độ cao hạng IV dẫn vào các điểm đường chuyền cấp 2 theo phương pháp đo cao hình học bằng máy thủy bình Leica Na720 và mia thủy chuẩn. Đo đi đo về 2 lượt mở đầu tại các điểm độ cao hạng IV và kết thúc tại điểm độ cao hạng IV. Trong quá trình kiểm tra thủy chuẩn và căn cứ theo kết quả tính toán bình sai các hạn sai đều nằm trong sai số cho phép. (chi tiết xem hồ sơ lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật)II.2 Khảo sát bình đồ tuyến tỷ lệ: 1/500Trên cơ sở hướng tuyến theo tim đường hiện tại, tiến hành khảo sát bình đồ địa hình tỷ lệ 1/500. Phạm vi đo tuân thủ theo đề cương khảo sát và phương án kỹ thuật được duyệt.- Bình đồ tỷ lệ 1/500 nhằm mục đích chuẩn xác hóa vị trí các địa vật, đồng thời để bố trí mặt bằng công trình, lựa chọn và dự kiến phạm vi công trường thi công.- Ngoài các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình quy phạm khảo sát, công tác khảo sát cần đảm bảo để bình đồ thể hiện đầy đủ các địa hình, địa vật sau đây:+ Lưới khống chế mặt bằng, độ cao hạng IV.+ Địa giới hành chính phường (xã), quận (huyện), tỉnh (Thành phố)…+ Ranh giới, tường bao các khu công nghiệp, khu đô thị, khu đất đã san nền, Số lượng nhà, công trình và phạm vi đường bao các khu dân cư hiện có (để phục vụcông tác thống kê giải phóng mặt bằng).+ Vị trí các giao cắt với các đường dân sinh khác: Xác định tên đường, vị trí đường ngang gặp tuyến thiết kế, loại hình giao cắt, góc giao, quy mô đường ngang, kết cấu mặt, loại xe có thể lưu hành trên tuyến đường ngang, …+ Các công trình nhân tạo quan trọng như: Mương máng thuỷ lợi, đường điện cao thế (vị trí, cao độ dây…), v.v…+ Những địa vật quan trọng như: Các các di tích lịch sử, đền thờ, miếu, đình chùa,cây cổ thụ, nghĩa trang, nghĩa địa, v.v…+ Vị trí giao cắt với đường điện cao thế, hạ thế và các loại đường dây thông tin, điện thoại, điện đèn, cáp bưu điện,… trong phạm vi tuyến đường đi qua. Thể hiện được góc giao giữa đường dây và trực tuyến, khoảng cách từ tim đến các cột, chiều cao cột, tĩnh không từ dây thấp nhất đến mặt đất thiên nhiên; Loại cột, loại điện,loại cáp, loại đường ống, lưới điện truyền tải, điện ápII.3 Khảo sát tuyến BRT- Trên cơ sở bình đồ địa hình, tiến hành thiết kế tim tuyến chính thức theo cấp đường dự kiến sau đó tiến hành công tác phóng tuyến hiện trường. Công tác phóng tuyến hiện trường bao gồm: định đỉnh, đo góc, rải cọc chi tiết:+ Đo góc ở đỉnh bằng máy toàn đạc điện tử (hoặc máy có độ chính xác 5”), mỗi góc đo một lần đo (thuận và đảo kính) sai số giữa hai nửa lần đo không quá 20” (phải sơ hoạ hướng đo để tránh nhầm lẫn).+ Các cọc đỉnh phải dùng cọc bê tông hình tam giác đều 12cm, dài 40cm.+ Các cọc chi tiết phải đảm bảo phản ảnh chính xác địa hình dọc tuyến và hai bên tuyến (chú trọng vào các cọc địa hình). Khoảng cách tối thiểu giữa các cọc chi tiết là 20.0m.. Đóng tuyến tại tất cả các cọc H, cọc KM, các cọc cơ bản trong trong bao gồm: TD (điểm đầu đường cong đơn), PG (điểm giữa đường cong đơn), TC (điểm cuối đường cong đơn). Ngoài ra đóng cọc tuyến tại các vị trí giao cắt và cọc địa hình thay đổi…+ Cọc chi tiết sử dụng cọc gỗ, hình vuông cạnh 5cm, dài 40cm. Đối với cọc trên mặt đường cũ sử dụng đinh sắt có mũ F15mm, dài 10cm.- Phương pháp thực hiện: Xác định các điểm tim tuyến ngoài thực địa theo phương pháp toạ độ cực với độ chính xác cao bằng máy toàn đạc điện tử (sai số trung phương đo cạnh ms/s ≤ 1/2000). Độ cao của các cọc chi tiết cũng được xác định làm cơ sở để kiểm tra kết quả đo bằng thủy chuẩn hình học sau này.II.3.1 Đo vẽ trắc dọc tuyến BRT- Trắc dọc tuyến được đo vẽ theo tỷ lệ dài H=1/500, cao V=1/50;- Trắc dọc tuyến phản ánh được địa hình khu vực bao gồm các cọc lý trình chi tiết 20m/cọc, các cọc cơ bản trong đường cong, các cọc địa hình thay đổi;- Độ cao của các cọc tim tuyến được đo cao bằng phương pháp thủy chuẩn hình học trên cơ sở các điểm khống chế đã được xây dựng dọc tuyến.

Xem thêm: Downtown Là Gì? Uptown Là Gì? Phân Biệt Downtown Và Uptown Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Từ Downtown

Bạn đang xem: Đường chuyền cấp 2 là gì

Xem thêm: flattering tiếng Anh là gì?

Công tác đo lưới đường chuyền cấp 2: Tất cả các đỉnh và cạnh đường chuyền cấp 2 được tiến hành đo góc đo cạnh bằng máy toàn đạc điện tử có độ chính xác cao. Đo góc đo theo 3 vòng đo thuận đảo kính theo phương pháp đo hướng, khi đo sử dụng hệ thống 3 chân máy, định tâm máy ngắm bằng thiết bị dọi tâm quang học với độ chính xác 1mm. Công tác đo cạnh đo trực tiếp bằng máy toàn đạc điện tử đo đi đo về lấy bình quân, sai số trong phương pháp đo cạnh đường chuyền phải nhỏ hơn 3mm. Công tác tính toán bình sai: Bình sai lưới đường chuyền cấp 2 được thực hiện trên máy tính theo trương trình bình sai của tổng cục địa chính. (chi tiết xem hồ sơ lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật)2- Thủy chuẩn kỹ thuật: Các mốc độ cao kỹ thuật được lập trùng với các mốc đường chuyền cấp 2, độ cao kỹ thuật được đo từ các điểm độ cao hạng IV dẫn vào các điểm đường chuyền cấp 2 theo phương pháp đo cao hình học bằng máy thủy bình Leica Na720 và mia thủy chuẩn. Đo đi đo về 2 lượt mở đầu tại các điểm độ cao hạng IV và kết thúc tại điểm độ cao hạng IV. Trong quá trình kiểm tra thủy chuẩn và căn cứ theo kết quả tính toán bình sai các hạn sai đều nằm trong sai số cho phép. (chi tiết xem hồ sơ lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật)II.2 Khảo sát bình đồ tuyến tỷ lệ: 1/500Trên cơ sở hướng tuyến theo tim đường hiện tại, tiến hành khảo sát bình đồ địa hình tỷ lệ 1/500. Phạm vi đo tuân thủ theo đề cương khảo sát và phương án kỹ thuật được duyệt.- Bình đồ tỷ lệ 1/500 nhằm mục đích chuẩn xác hóa vị trí các địa vật, đồng thời để bố trí mặt bằng công trình, lựa chọn và dự kiến phạm vi công trường thi công.- Ngoài các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình quy phạm khảo sát, công tác khảo sát cần đảm bảo để bình đồ thể hiện đầy đủ các địa hình, địa vật sau đây:+ Lưới khống chế mặt bằng, độ cao hạng IV.+ Địa giới hành chính phường (xã), quận (huyện), tỉnh (Thành phố)…+ Ranh giới, tường bao các khu công nghiệp, khu đô thị, khu đất đã san nền, Số lượng nhà, công trình và phạm vi đường bao các khu dân cư hiện có (để phục vụcông tác thống kê giải phóng mặt bằng).+ Vị trí các giao cắt với các đường dân sinh khác: Xác định tên đường, vị trí đường ngang gặp tuyến thiết kế, loại hình giao cắt, góc giao, quy mô đường ngang, kết cấu mặt, loại xe có thể lưu hành trên tuyến đường ngang, …+ Các công trình nhân tạo quan trọng như: Mương máng thuỷ lợi, đường điện cao thế (vị trí, cao độ dây…), v.v…+ Những địa vật quan trọng như: Các các di tích lịch sử, đền thờ, miếu, đình chùa,cây cổ thụ, nghĩa trang, nghĩa địa, v.v…+ Vị trí giao cắt với đường điện cao thế, hạ thế và các loại đường dây thông tin, điện thoại, điện đèn, cáp bưu điện,… trong phạm vi tuyến đường đi qua. Thể hiện được góc giao giữa đường dây và trực tuyến, khoảng cách từ tim đến các cột, chiều cao cột, tĩnh không từ dây thấp nhất đến mặt đất thiên nhiên; Loại cột, loại điện,loại cáp, loại đường ống, lưới điện truyền tải, điện ápII.3 Khảo sát tuyến BRT- Trên cơ sở bình đồ địa hình, tiến hành thiết kế tim tuyến chính thức theo cấp đường dự kiến sau đó tiến hành công tác phóng tuyến hiện trường. Công tác phóng tuyến hiện trường bao gồm: định đỉnh, đo góc, rải cọc chi tiết:+ Đo góc ở đỉnh bằng máy toàn đạc điện tử (hoặc máy có độ chính xác 5”), mỗi góc đo một lần đo (thuận và đảo kính) sai số giữa hai nửa lần đo không quá 20” (phải sơ hoạ hướng đo để tránh nhầm lẫn).+ Các cọc đỉnh phải dùng cọc bê tông hình tam giác đều 12cm, dài 40cm.+ Các cọc chi tiết phải đảm bảo phản ảnh chính xác địa hình dọc tuyến và hai bên tuyến (chú trọng vào các cọc địa hình). Khoảng cách tối thiểu giữa các cọc chi tiết là 20.0m.. Đóng tuyến tại tất cả các cọc H, cọc KM, các cọc cơ bản trong trong bao gồm: TD (điểm đầu đường cong đơn), PG (điểm giữa đường cong đơn), TC (điểm cuối đường cong đơn). Ngoài ra đóng cọc tuyến tại các vị trí giao cắt và cọc địa hình thay đổi…+ Cọc chi tiết sử dụng cọc gỗ, hình vuông cạnh 5cm, dài 40cm. Đối với cọc trên mặt đường cũ sử dụng đinh sắt có mũ F15mm, dài 10cm.- Phương pháp thực hiện: Xác định các điểm tim tuyến ngoài thực địa theo phương pháp toạ độ cực với độ chính xác cao bằng máy toàn đạc điện tử (sai số trung phương đo cạnh ms/s ≤ 1/2000). Độ cao của các cọc chi tiết cũng được xác định làm cơ sở để kiểm tra kết quả đo bằng thủy chuẩn hình học sau này.II.3.1 Đo vẽ trắc dọc tuyến BRT- Trắc dọc tuyến được đo vẽ theo tỷ lệ dài H=1/500, cao V=1/50;- Trắc dọc tuyến phản ánh được địa hình khu vực bao gồm các cọc lý trình chi tiết 20m/cọc, các cọc cơ bản trong đường cong, các cọc địa hình thay đổi;- Độ cao của các cọc tim tuyến được đo cao bằng phương pháp thủy chuẩn hình học trên cơ sở các điểm khống chế đã được xây dựng dọc tuyến.

Sang:-
Kết quả (Việt) 1:
Sao chép!

Xem thêm: Hồng Nhan Tri Kỷ Là Gì – Khi Chồng Có Hồng Nhan Tri Kỷ

Bạn đang đọc: ” Đường Chuyền Cấp 2 Là Gì, Thắc Mắc Về Lưới Khống Chế Mặt Bằng

Công NXB đo lưới đường chuyền cấp 2: Tất đoàn các đỉnh và cạnh đường chuyền cấp 2 được tiến hành đo góc đo cạnh bằng máy toàn đạc điện nên có độ chính xác cao. Đo góc đo theo 3 vòng đo thuận đảo phủ theo phương pháp đo hướng, khi đo sử scholars hay thống 3 chân máy, định tâm máy ngắm bằng thiết bị dọi tâm quang học với độ chính xác 1 mm. Công NXB đo cạnh đo rục truyện bằng máy toàn đạc điện nên đo đi đo về lấy bình quân, sai số trong phương pháp đo cạnh đường chuyền phải nhỏ hơn 3mm. Công NXB tính toán bình sai: Bình sai lưới đường chuyền cấp 2 được thực hiện trên máy tính theo trương trình bình sai của tổng cục địa chính. (chi tiết xem hồ sơ lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật)2 – Thủy chuẩn kỹ thuật: Các mốc độ cao kỹ thuật được lập trùng với các mốc đường chuyền cấp 2, độ cao kỹ thuật được đo từ các điểm độ cao Thiên IV dẫn vào các điểm đường chuyền cấp 2 theo phương pháp đo cao chuyển học bằng máy thủy bình Leica Na720 và mia thủy chuẩn. Đo đi đo về 2 lượt mở đầu tại các điểm độ cao Thiên IV và kết thúc tại điểm độ cao Thiên IV. Trong quá trình kiểm tra thủy chuẩn và căn cứ theo kết tên tính toán bình sai các hạn sai đều nằm trong sai số cho phép. (chi tiết xem hồ sơ lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật)II.2 Khảo sát bình đồ tuyến tỷ lệ: 1/500Trên cơ sở hướng tuyến theo tim đường hiện tại, tiến hành khảo sát bình đồ địa chuyển tỷ lệ 1/500. Phạm vi đo tuân thủ theo đề cương khảo sát và phương án kỹ thuật được lê.-Bình đồ tỷ lệ 1/500 nhằm mục đích chuẩn xác hóa vị trí các địa vật, đồng thời tiếng cách trí mặt bằng công trình, lựa chọn và dự kiến phạm vi công trường thi công.-Ngoài các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình quy phạm khảo sát, công NXB khảo sát cần đảm bảo tiếng bình đồ mùa hiện đầy đủ các địa chuyển, địa vật sau đây:+ Lưới khống chế mặt bằng, độ cao Thiên IV.+ Địa giới hành chính phường (xã), trực (huyện), tỉnh (Thành phố)…+ Ranh giới, tường bao các khu công nghiệp, khu đô thị, khu đất đã san nền, Số lượng nhà, công trình và phạm vi đường bảo các khu dân cư hiện có (tiếng tên vụcông NXB thống kê giải phóng mặt bằng).+ Vị trí các giao cắt với các đường dân sinh Micae: Xác định tên đường, vị trí đường ngang gặp tuyến thiết kế, loại chuyển giao cắt, góc giao, quy mô đường ngang, kết cấu mặt, loại xe có mùa lưu hành trên tuyến đường ngang,…+ Các công trình nhân chức quan trọng như: Mương máng thuỷ lợi, đường điện cao thế (vị trí, cao độ dây…), v.v…+ Những địa vật quan trọng như: Các các di tích lịch sử, đền thờ, miếu, đình chùa, cây cổ thụ, nghĩa trang, nghĩa địa, v.v…+ Vị trí giao cắt với đường điện cao thế, hạ thế và các loại đường dây thông tin, điện thoại, điện đèn, cáp Laniel điện,… trong phạm vi tuyến đường đi qua. Bulgaria hiện được góc giao giữa đường dây và rục tuyến, khoảng cách từ tim đến các cột, chiều cao cột, tĩnh không từ dây thấp nhất đến mặt đất thiên nhiên; Loại cột, loại điện, loại cáp, loại đường ống, lưới điện truyền tải, điện ápII.3 Khảo sát tuyến BRT-Trên cơ sở bình đồ địa chuyển, tiến hành thiết kế tim tuyến chính ngữ theo cấp đường dự kiến sau đó tiến hành công NXB phóng tuyến hiện trường. Công NXB phóng tuyến hiện trường bao gồm: định đỉnh, đo góc, rải cọc chi tiết:+ Đo góc ở đỉnh bằng máy toàn đạc điện khó (hoặc máy có độ chính xác 5″), mỗi góc đo một lần đo (thuận và đảo phủ) sai số giữa hai nửa lần đo không quá 20″ (phải sơ hoạ hướng đo tiếng tránh nhầm lẫn).+ Các cọc đỉnh phải dùng cọc bê tông chuyển tam tháp đều 12cm, 戴思杰 40cm.+ Các cọc chi tiết phải đảm bảo phản ảnh chính xác địa chuyển dọc tuyến và hai bên tuyến (chú trọng vào các cọc địa chuyển). Khoảng cách lồng thiểu giữa các cọc chi tiết là 20.0 m… Đóng tuyến tại tất đoàn các cọc H, cọc KM, các cọc cơ bản trọng trọng bao gồm: TD (điểm đầu đường cong thể), PG (điểm giữa đường cong thể), TC (điểm cuối đường cong thể). Ngoài ra Third cọc tuyến tại các vị trí giao cắt và cọc địa chuyển thay đổi…+ Cọc chí tiết sử scholars cọc gỗ, chuyển vuông cạnh 5cm, 戴思杰 40 cm. Đối với cọc trên mặt đường cũ sử scholars đinh sắt có mũ F15mm, 戴思杰 10cm.-Phương pháp thực hiện: Xác định các điểm tim tuyến ngoài thực địa theo phương pháp toạ độ cực với độ chính xác cao bằng máy toàn đạc điện khó (sai số trung phương đo cạnh ms/s ≤ 1/2000). Độ cao của các cọc chi tiết cũng được xác định làm cơ sở tiếng kiểm tra kết tên đo bằng thủy chuẩn chuyển khóa học sau này.II.3.1 Đo vẽ trắc dọc tuyến BRT-Trắc dọc tuyến được đo vẽ theo tỷ lệ 戴思杰 H = 1/500, cao V = 1/50;-Trắc dọc tuyến phản ánh được địa chuyển khu vực bao gồm các cọc lý trình chi tiết 20m/cọc, các cọc cơ bản trong đường cong, các cọc địa chuyển thay đổi;-Độ cao của các cọc tim tuyến được đo cao bằng phương pháp thủy chuẩn chuyển khóa học trên cơ sở các điểm khống chế đã được xây dựng dọc tuyến.
đang được dịch, vui lòng đợi..*
Kết quả (Việt) 2:
Sao chép!
Công tác đo lưới đường chuyền cấp 2: Tất cả all đỉnh and cạnh đường chuyền cấp 2 been tiến hành đo góc đo cạnh bằng máy toàn đạc điện tử have độ chính xác cao. Đo góc đo theo 3 vòng đo thuận đảo kính theo phương pháp đo hướng, đo on using System 3 chân máy, định tâm máy ngắm bằng thiết bị dơi tâm quang học as độ chính xác 1mm. Công tác đo cạnh đo trực tiếp bằng máy toàn đạc điện tử đo đi đo về lấy bình quân, sai số trong phương pháp đo cạnh đường chuyền must be smaller 3mm. Công tác tính toán bình sai: Bình sai lưới đường chuyền cấp 2 been thực hiện trên máy tính theo trương trình bình sai of tổng cục địa chính. (chi tiết xem hồ sơ lưới khổng chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật) 2- Thủy chuẩn kỹ thuật: Các mốc độ cao kỹ thuật been lập trùng with mốc đường chuyền cấp 2, độ cao kỹ thuật been đo from điểm độ cao hạng IV dẫn into điểm đường chuyền cấp 2 theo phương pháp đo cao hình học bằng máy thủy bình Leica Na720 and mia thủy chuẩn. Đo đi đo về 2 lượt mở đầu tại all điểm độ cao treo IV and the end tại điểm độ cao treo IV. Trọng quá trình kiểm tra thủy chuẩn and căn cứ theo kết quả tính toán bình sai all hạn sai will is in sai số allowed. (chi tiết xem hồ sơ lưới khổng chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật) II.2 Khảo sát bình đồ tuyến tỷ lệ: 1/500 Trên cơ sở hướng tuyến theo tim đường hiện tại, tiến hành khảo sát bình đồ địa hình tỷ lệ 1/500. Phạm vi Đỗ Tuấn thủ theo đề cương khảo sát and phương án: xây dựng been duyệt. – Bình đồ tỷ lệ 1/500 Nhâm purpose chuẩn xác hóa vị trí all địa vật, đồng thời to layout mặt bằng công trình, lựa chọn. and dự kiến phạm vi công trường thi công – Ngoài the requested điện lạnh theo quy trình quy phạm khảo sát, công tác khảo sát cần đảm bảo to bình đồ thể hiện đầy đủ all địa hình, địa vật sau đây: + Lưới Khong chế mặt bằng, độ cao hạng IV. + Địa giới hành chính phường (xã), quận (huyện), tỉnh (Thành phố) … + giới Ranh, tường bao the khu công nghiệp, khu đô thị, khu đất have san nền, Số lượng nhà, công trình and phạm vi đường bao the khu dân cư current (for phục vụcông tác thống kê giải phóng mặt bằng). + Vị trí all giao cắt with đường dân sinh khác: Xác định tên đường, vị trí đường ngang gặp tuyến thiết kế, loại hình giao cắt, góc giao, quy mô đường ngang, kết cấu mặt, loại xe have not save hành trên tuyến đường ngang, … + Các công trình nhân tạo quan trọng such as: Mường máng thuỷ lợi, đường điện cao thế (vị trí, cao độ dây …), vv .. + Những địa vật quan trọng such as: Các all di tích lịch sử, đền thờ, miếu, đình chùa, cây cổ thụ, nghĩa trang, nghĩa địa, vv .. + Vị trí giao cắt as đường điện cao thế, hạ thế and các loại đường dây thông tin, điện thoại, điện đèn, cáp bưu điện, … trong phạm vi tuyến đường đi qua. Thể hiện been góc giao centered đường dây and trực tuyến, distance from tim to the columns, chiều cao cột, tĩnh do not from dây lowest to mặt đất thiên nhiên; Cột Loại, loại điện, loại cáp, loại đường ống, lưới điện truyền tải, điện áp II.3 Khảo sát tuyến BRT – Trên cơ sở bình đồ địa hình, tiến hành thiết kế tim tuyến chính thức theo cấp đường dự kiến sau which tiến hành công tác phóng tuyến hiện trường. Công tác phóng tuyến hiện trường bao gồm: định đỉnh, đo góc, rải cọc chi tiết: + Đo góc out đỉnh bằng máy toàn đạc điện tử (or máy may độ chính xác 5 “), each góc đo once đo (thuận and đảo kính) invalid between nửa lần đo do not too 20 “(must be sơ hoạ hướng đo to avoid nhầm are mutually). + Các cọc đỉnh must be used cọc bê tông hình tam giác will 12cm, dài 40cm. + Các cọc chi tiết not ensure phản ảnh chính xác địa hình dọc tuyến and hai bên tuyến (chú trọng into cọc địa hình). Khoảng cách tối thiểu between cọc chi tiết is 20.0m .. Đóng tuyến tại all cọc H, cọc KM, the cọc cơ bản trong in bao gồm: TD (điểm đầu đường cong đơn), PG (điểm centered đường cong đơn), TC (điểm cuối đường cong đơn). Ngoài ra đóng cọc tuyến tại the vị trí giao cắt and cọc địa hình changes … + Cọc chi tiết sử dụng cọc gỗ, hình vuông cạnh 5cm, dài 40cm. Against cọc trên mặt đường cũ sử dụng đinh sắt có mũ F15mm, dài 10cm. – Phương pháp thực hiện: Define the điểm tim tuyến ngoài thực địa theo phương pháp toạ độ cực as độ chính xác cao bằng máy toàn đạc điện tử (sai số trung phương đo cạnh ms / s ≤ 1/2000). Độ cao of the cọc chi tiết are specified làm cơ sở to kiểm tra kết quả đo bằng thủy chuẩn hình học sau this. II.3.1 Đo vẽ trắc dọc tuyến BRT – Trắc dọc tuyến been đo vẽ theo tỷ lệ dài H = 1/500, cao V = 1/50; – Trắc dọc tuyến phản ánh been địa hình khu vực to include the cọc lý trình chi tiết 20m / cọc, the cọc cơ bản trong đường cong, the cọc địa hình changes; – Độ cao of the cọc tim tuyến been đo cao same as phương pháp thủy chuẩn hình học trên cơ sở all điểm khổng chế have been xây dựng dọc tuyến.
Công tác đo lưới đường chuyền cấp 2 : Tất cả những đỉnh và cạnh đường chuyền cấp 2 được thực thi đo góc đo cạnh bằng máy toàn đạc điện tử có độ đúng mực cao. Đo góc đo theo 3 vòng đo thuận hòn đảo kính theo chiêu thức đo hướng, khi đo sử dụng mạng lưới hệ thống 3 chân máy, định tâm máy ngắm bằng thiết bị dọi tâm quang học với độ đúng chuẩn 1 mm. Công tác đo cạnh đo trực tiếp bằng máy toàn đạc điện tử đo đi đo về lấy trung bình, sai số trong giải pháp đo cạnh đường chuyền phải nhỏ hơn 3 mm. Công tác giám sát bình sai : Bình sai lưới đường chuyền cấp 2 được thực thi trên máy tính theo trương trình bình sai của tổng cục địa chính. ( chi tiết cụ thể xem hồ sơ lưới khống chế mặt phẳng đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật ) 2 – Thủy chuẩn kỹ thuật : Các mốc độ cao kỹ thuật được lập trùng với những mốc đường chuyền cấp 2, độ cao kỹ thuật được đo từ những điểm độ cao hạng IV dẫn vào những điểm đường chuyền cấp 2 theo giải pháp đo cao hình học bằng máy thủy bình Leica Na720 và mia thủy chuẩn. Đo đi đo về 2 lượt mở màn tại những điểm độ cao hạng IV và kết thúc tại điểm độ cao hạng IV. Trong quy trình kiểm tra thủy chuẩn và địa thế căn cứ theo hiệu quả thống kê giám sát bình sai những hạn sai đều nằm trong sai số được cho phép. ( chi tiết cụ thể xem hồ sơ lưới khống chế mặt phẳng đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật ) II. 2 Khảo sát bình đồ tuyến tỷ suất : 1/500 Trên cơ sở hướng tuyến theo tim đường hiện tại, thực thi khảo sát bình đồ địa hình tỷ suất 1/500. Phạm vi đo tuân thủ theo đề cương khảo sát và giải pháp kỹ thuật được duyệt. – Bình đồ tỷ suất 1/500 nhằm mục đích mục tiêu chuẩn xác hóa vị trí những địa vật, đồng thời để sắp xếp mặt phẳng khu công trình, lựa chọn và dự kiến khoanh vùng phạm vi công trường thi công kiến thiết. – Ngoài những nhu yếu kỹ thuật theo quá trình quy phạm khảo sát, công tác làm việc khảo sát cần bảo vệ để bình đồ bộc lộ rất đầy đủ những địa hình, địa vật sau đây : + Lưới khống chế mặt phẳng, độ cao hạng IV. + Địa giới hành chính phường ( xã ), Q. ( huyện ), tỉnh ( Thành phố ) … + Ranh giới, tường bao những khu công nghiệp, khu đô thị, khu đất đã san nền, Số lượng nhà, khu công trình và khoanh vùng phạm vi đường bao những khu dân cư hiện có ( để phục vụcông tác thống kê giải phóng mặt phẳng ). + Vị trí những giao cắt với những đường dân số khác : Xác định tên đường, vị trí đường ngang gặp tuyến phong cách thiết kế, mô hình giao cắt, góc giao, quy mô đường ngang, cấu trúc mặt, loại xe hoàn toàn có thể lưu hành trên tuyến đường ngang, … + Các khu công trình tự tạo quan trọng như : Mương máng thuỷ lợi, đường điện cao thế ( vị trí, cao độ dây … ), v.v… + Những địa vật quan trọng như : Các những di tích lịch sử lịch sử vẻ vang, đền thờ, miếu, đình chùa, cây cổ thụ, nghĩa trang, nghĩa trang, v.v… + Vị trí giao cắt với đường điện cao thế, hạ thế và những loại đường dây thông tin, điện thoại cảm ứng, điện đèn, cáp bưu điện, … trong khoanh vùng phạm vi tuyến đường đi qua. Thể hiện được góc giao giữa đường dây và trực tuyến, khoảng cách từ tim đến những cột, chiều cao cột, tĩnh không từ dây thấp nhất đến mặt đất vạn vật thiên nhiên ; Loại cột, loại điện, loại cáp, loại đường ống, lưới điện truyền tải, điện ápII. 3 Khảo sát tuyến BRT – Trên cơ sở bình đồ địa hình, thực thi phong cách thiết kế tim tuyến chính thức theo cấp đường dự kiến sau đó thực thi công tác làm việc phóng tuyến hiện trường. Công tác phóng tuyến hiện trường gồm có : định đỉnh, đo góc, rải cọc cụ thể : + Đo góc ở đỉnh bằng máy toàn đạc điện tử ( hoặc máy có độ đúng chuẩn 5 ” ), mỗi góc đo một lần đo ( thuận và hòn đảo kính ) sai số giữa hai nửa lần đo không quá 20 ” ( phải sơ hoạ hướng đo để tránh nhầm lẫn ). + Các cọc đỉnh phải dùng cọc bê tông hình tam giác đều 12 cm, dài 40 cm. + Các cọc cụ thể phải bảo vệ phản ảnh đúng mực địa hình dọc tuyến và hai bên tuyến ( chú trọng vào những cọc địa hình ). Khoảng cách tối thiểu giữa những cọc cụ thể là 20.0 m .. Đóng tuyến tại toàn bộ những cọc H, cọc KM, những cọc cơ bản trong trong gồm có : TD ( điểm đầu đường cong đơn ), PG ( điểm giữa đường cong đơn ), TC ( điểm cuối đường cong đơn ). Ngoài ra đóng cọc tuyến tại những vị trí giao cắt và cọc địa hình biến hóa … + Cọc cụ thể sử dụng cọc gỗ, hình vuông vắn cạnh 5 cm, dài 40 cm. Đối với cọc trên mặt đường cũ sử dụng đinh sắt có mũ F15mm, dài 10 cm. – Phương pháp thực thi : Xác định những điểm tim tuyến ngoài thực địa theo chiêu thức toạ độ cực với độ đúng mực cao bằng máy toàn đạc điện tử ( sai số trung phương đo cạnh ms / s ≤ 1/2000 ). Độ cao của những cọc cụ thể cũng được xác lập làm cơ sở để kiểm tra tác dụng đo bằng thủy chuẩn hình học sau này. II. 3.1 Đo vẽ trắc dọc tuyến BRT – Trắc dọc tuyến được đo vẽ theo tỷ suất dài H = 1/500, cao V = 1/50 ; – Trắc dọc tuyến phản ánh được địa hình khu vực gồm có những cọc lý trình cụ thể 20 m / cọc, những cọc cơ bản trong đường cong, những cọc địa hình đổi khác ; – Độ cao của những cọc tim tuyến được đo cao bằng chiêu thức thủy chuẩn hình học trên cơ sở những điểm khống chế đã được kiến thiết xây dựng dọc tuyến.

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments