duyên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Anh ta học những lí do và duyên cớ, những nguyên nhân và hệ quả, những điều hợp lí, những điều bất hợp lí

He learns his whys and wherefores, his causes and correlations, his logic, his fallacies .

QED

Khi những cậu bé tuổi Rồng lớn lên, chúng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt trên đường sự nghiệp lẫn tình duyên.

When those Dragon boys grow up, they will face much more severe competition in love and job markets.

ted2019

Orpheus, một người tuyệt vời, duyên dáng để vây quanh, tay chơi tuyệt vời, ca sĩ tuyệt vời, đã mất người ông yêu quý, tự phù phép mình bước vào địa ngục, người duy nhất tự phù phép mình đi vào địa ngục, quyến rũ các vị thần của địa ngục, họ sẽ thả người đẹp của ông ta với điều kiện là ông ta không được nhìn cô ấy cho đến khi họ thoát ra ngoài.

Orpheus, wonderful guy, charming to be around, great partier, great singer, loses his beloved, charms his way into the underworld, only person to charm his way into the underworld, charms the gods of the underworld, they release his beauty on the condition he never look at her until they’re out.

QED

Hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS Sangamon: USS Sangamon (1863) là một tàu monitor trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, sau đổi tên thành Jason và phục vụ phòng thủ duyên hải trong cuộc Chiến tranh Tây Ban Nha-Hoa Kỳ.

Two ships of the United States Navy have been named USS Sangamon: The first USS Sangamon (1863) was a monitor in the Civil War, later renamed Jason and in use for coastal defense during the Spanish–American War.

WikiMatrix

Rin gần đây gần như không có duyên với các danh hiệu, lần cuối cùng ông thách đấu với một kì thủ đã là năm 2001, cho danh hiệu Meijin.

Rin has been on a dry spell of titles lately, with the last time he even challenged for one being in 2001, for the Meijin .

WikiMatrix

Dây cáp kéo bị đứt, và sau đó Mahratta cứu vớt một số người sống sót từ một máy bay Handley Page Halifax thuộc Bộ chỉ huy Tuần duyên, vốn bị một tàu ngầm U-boat bắn rơi; họ đã trải qua mười một ngày lênh đênh trên biển.

The chain later broke, and after this Mahratta rescued some survivors from a Coastal Command Halifax aircraft that had been shot down by a German U-boat.

WikiMatrix

Low Countries là vùng duyên hải giữa Đức và Pháp, nay là địa phận của Bỉ, Hà Lan và Luxembourg.

The term “Low Countries” refers to the coastal area between Germany and France, comprising modern-day Belgium, Netherlands, and Luxembourg.

jw2019

May cho anh là chúng tôi đi qua, Đúng là ” duyên kỳ ngộ “.

Lucky for you we happened along, my most superfluously toasted friend.

OpenSubtitles2018. v3

Nó có sự phân bố rất bất thường: chi Recchia là bản địa của México, còn loài duy nhất của chi Suriana là suyên biển (Suriana maritima) lại là loài thực vật duyên hải có sự phân bố rộng khắp vùng nhiệt đới; còn 3 chi còn lại lại là đặc hữu của Australia.

It has an unusual distribution: the genus Recchia is native to Mexico, and the sole member of Suriana, S. maritima, is a coastal plant with a pantropical distribution; and the remaining three genera are endemic to Australia.

WikiMatrix

Dù sao Đức vẫn tiếp tục đóng tàu phóng lôi cho đến khi kết thúc Thế Chiến I, mặc dù chúng hoạt động hiệu quả như là tàu khu trục duyên hải nhỏ.

Germany nevertheless continued to build such boats until the end of World War I, although these were effectively small coastal destroyers.

WikiMatrix

Trong thành phần của Đội Đặc nhiệm 38.1, Indiana hoạt động tại vùng biển ngoài khơi các đảo chính quốc Nhật Bản từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, hỗ trợ các cuộc không kích xuống Nhật Bản cũng như bắn pháo vào các mục tiêu duyên hải bằng các khẩu pháo chính 406 mm (16 inch).

As a member of TG 38.1, Indiana operated at sea from 1 July to 15 August, supporting air strikes against Japan, and bombarding coastal targets with her 16 in (410 mm) guns.

WikiMatrix

Phần lớn lãnh thổ này là rừng núi hiểm trở, thường phải đi bộ mới vào được, còn miền duyên hải tuyệt đẹp thì phải đi bằng đường biển.

A large part of this area consists of rugged jungle mountains accessible mainly on foot, as well as beautiful coastal regions accessible by sea.

jw2019

Hầu hết khu vực Nam Ấn Độ nằm trong ba khu đường sắt này, ngoại trở một phần nhỏ bờ biển thuộc Đường sắt Duyên hải phía Đông và Đường sắt Konkan.

Most of the region is covered by the three zones with small portions of coasts covered by East Coast Railway and Konkan Railway.

WikiMatrix

Theo trật tự từ tây sang đông chúng là: Ngadha, Nage, Keo, Ende, Lio và Palu’e, được nói tại các khu vực trên đảo với cùng tên gọi thuộc vùng duyên hải phía bắc đảo Flores.

These are from west to east: Ngadha, Nage, Keo, Ende, Lio and Palu’e, which is spoken on the island with the same name of the north coast of Flores.

WikiMatrix

duyên của tôi với những chàng trai, Tôi đang nghĩ gì cơ chứ?

With my luck with men, what was I thinking ?

QED

Có thể sự ” kết duyên ” này sẽ cải thiện cả hai nền tảng, và đơn giản hóa tác vụ cho những ai làm việc trên cả cả hai nền tảng .

If anything, this cross-pollination will improve both plat forms, and simplify tasks for those who use both platforms to get things done .

EVBNews

Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đã đánh chìm nó bằng khẩu pháo 25 mm vào ngày 5 tháng 4 năm 2012.

The United States Coast Guard sunk it with 25 millimetres (0.98 in) cannon fire on 5 April 2012.

WikiMatrix

Charles Ausburne đã nả pháo xuống các khẩu đội pháo phòng thủ duyên hải đối phương trên đảo này và xuống quần đảo Shortland, nơi lực lượng đi ngang qua trên đường đi tiếp nhiên liệu.

Charles Ausburne fired on shore batteries here and on the Shortlands, which the task force passed on its way south to refuel .

WikiMatrix

‘vì anh ta thật vô duyên.

Good,’cause he’s kind of sketchy.

OpenSubtitles2018. v3

Cảm thấy rất có duyên.

I guess I wanted to be kind tonight

QED

Vào đương thời, các con sông vẫn là phương thức vận chuyển quan trọng nhất đến các thị trấn duyên hải.

At the same time, rivers remained the most important means of transportation to coastal towns.

WikiMatrix

• Một nhóm Nhân-chứng Giê-hô-va lẻ loi ở một làng duyên hải gần Port Moresby bị người ta chống đối từ đầu thập niên 1970.

• An isolated group of Jehovah’s Witnesses in a coastal village near Port Moresby has faced opposition since the early 1970’s.

jw2019

Andie đã làm chủ được tình huống một cách duyên dáng.

Andie handles an impossible situation with grace.

OpenSubtitles2018. v3

Cùng năm đó, Wang trở thành ngôi sao nam trẻ tuổi nhất làm duyên cho trang bìa của Harper’s Bazaar và L’Officiel Hommes.

The same year, Wang became the youngest male celebrity to grace the front cover of Harper’s Bazaar and L’Officiel Hommes.

WikiMatrix

Tôi không cần duyên diếc gì cả

I don’t need him to be charming.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments