Echo Chamber là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Echo Chamber là gì?

Echo Chamber là Buồng vang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Echo Chamber – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

“ Echo buồng ” là một thuật ngữ sử dụng thoáng rộng trong từ vựng lúc bấy giờ, miêu tả một trường hợp mà những sáng tạo độc đáo nào đó, niềm tin hoặc tài liệu điểm được tăng cường trải qua sự tái diễn của một mạng lưới hệ thống khép kín mà không được cho phép vận động và di chuyển tự do của những sáng tạo độc đáo hay khái niệm sửa chữa thay thế hoặc cạnh tranh đối đầu. Trong một buồng tiếng vang, có ý niệm rằng ý tưởng sáng tạo hay hiệu quả nhất định giành thắng lợi vì một bất công vốn có trong cách nguồn vào được tích lũy .

Giải thích ý nghĩa

Trong lĩnh vực CNTT, các chuyên gia có thể sử dụng thuật ngữ “echo buồng” trong một số cách khác nhau. Một cách sử dụng thuật ngữ trong lĩnh vực CNTT sẽ liên quan đến quá trình phát triển phần mềm hoặc các quá trình phát triển công nghệ khác mà chơi miễn phí các ý tưởng bị ức chế, và kết quả là, các kết quả tốt nhất sẽ bị chặn. Ai đó có thể nói về một dự án phát triển phần mềm xảy ra trong một buồng tiếng vang, nơi họ cảm thấy các lập trình viên và kỹ sư không được phép để khám phá những ý tưởng mà có thể dẫn đến tính năng tốt hơn hoặc chức năng.

What is the Echo Chamber? – Definition

“ Echo chamber ” is a term widely used in today’s lexicon, that describes a situation where certain ideas, beliefs or data points are reinforced through repetition of a closed system that does not allow for the không lấy phí movement of alternative or competing ideas or concepts. In an echo chamber, there is the implication that certain ideas or outcomes win out because of an inherent unfairness in how input is gathered .

Understanding the Echo Chamber

In IT, professionals could use the term “ echo chamber ” in a number of ways. One common use of the term in IT would relate to software development processes or other technology development processes where không tính tiền play of ideas is inhibited, and as a result, the best outcomes are prevented. Someone might talk about a software development project occurring in an echo chamber, where they feel programmers and engineers are not allowed to explore ideas that might lead to better features or functionality .

Thuật ngữ liên quan

  • Filter Bubble
  • Agile Software Development
  • Software
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Intelligent Input/Ouput (I2O)
  • Garbage In, Garbage Out (GIGO)
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper

Source: Echo Chamber là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments