ඩෝනියර්-228 නිරීක්ෂණ ගුවන් යානාව || Donier-228 Maritime Surveillance Aircraft to Sri Lanka Air Forceයුදවිජයග්‍රහණය තෙක් ගමන්මගේ පුනරාගමනය.

The return of the journey to victory

රණහඩ Facebook Page =

රණහඩ Youtube Channel =

#slarmy #army #srilankaarmy #specialforces #sri_lanka_army #srilanka #army #training #army #commando #special_forces #militaryspeshelforses #special_forces #wepon #guns #nerfguns #nerf_ gun #gun #machineguns #gunsnroses #bestguns #top5 #bestguns #bestguns2020 #top5guns #bestguns #5guns #top5 #fiveguns #top5guns #nukestop5 #nuke’stop5 #scaryvideos #top5#NewsUpdate #military #militarylife #militarypress #militarymen #militarywifelife #militarymemes #militarycoupl #army #armychallenge #armystrong #armygirl #armywives #armynavy2020 #armyfresh #srilankatoday #srilankadaily #comando #new #NewsUpdate #military #militarylife #militarypress #militarymen #militarywifelife #militarymemes #militarycoupl #army #armychallenge #armystrong #armygirl #armywives #armynavy2020 #armyfresh #srilankatoday #srilankadaily #comando #new

Watch more new videos about Maritime | Synthesized by Mindovermetal English

Rate this post

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lakshi Lakshi

මස්සිනේ 🥺

SRI LANKAN 🇱🇰

ලංකාවෙ උන් මහ හිගන බල්ලො.( මාත් ඇතුලුව) ලෝකෙම්ම හිගල ජීවත් වෙන්නෙ.

NILU.

තෙරුවන් සරණයි සියලුම රණවිරැවන්ට..

Paul Lanka

මොන මගුල ලංකාවට හඹුණත් වැඩක් නෑ. මේක අනුන්ගෙන් යැපෙන රටක් රට දියුණු කරන්න කිසිම වැඩ පිළිවෙලක් නෑ. ඉසරහර යනවා වෙනුවට පස්සට යන රටක්.😂. Higa kapan Sri Lanka Air force