Endogeneity là gì

Chẳng hạn, trong quy mô kinh tế tài chính thì tiêu tốn ( C ) của người dân luôn phụ thuộc vào vào thu nhập khả dụng ( Yd ) của họ. Nếu họ có thu nhập cao thì họ sẻ tiêu tốn nhiều hơn ( mua hàng hiệu ), nếu họ có thu nhập thấp thì sẻ tiêu tốn ít hơn ( mua hàng thông thường ) .

Bạn đang xem: Endogeneity là gì

Chẳng hạn, trong mô hình kinh tế thì nếu chính phủ tăng hay giảm thuế (T) về một mặt hàng nào đó thì người tiêu dùng sẻ bất lợi hay được lợi về mặt hàng đó, nhưng điều này không tác động đến thu nhập của người tiêu dùng. Người tiêu dùng vẫn mua mặt hàng kể trên nếu xét cần thiết và ngược lại.
Nói khác đi, biến ngoại sinh là biến độc lập, giống như người nông dân làm ruộng nhờ vào nước “thủy lợi” hay là “kênh, rạch”, còn việc trời có mưa thì đở hơn, không mưa thì cũng chẳng sao!Phương Trình Đồng ThờiMột biến nội sinh là một biến được giải thích bởi một mô hình. Vì vậy, nếu bạn có một tập hợp các phương trình đồng thời, các phương trình đó sẽ giải thích hành vi của bất kỳ biến nội sinh nào. Mặt khác, nếu mô hình không giải thích được hành vi của biến nhất định, thì các biến đó là ngoại sinh. Ví dụ saugiải thích sự khác biệt với một ví dụ. Phương trình 1, 2 và 3 là một mô hình số nhân đơn giản với một số biến:1) Chi tiêu hộ gia đình (C): Ct = a₁ + a₂DYt + et (1)
3) Tổng thu nhập (Y): Yt = Ct + It + Gt (3)Trong đó “t” là thời gian và các biến là:Y là tổng sản phẩm quốc gia (Y=GNP), G là chi tiêu của chính phủ, rt là lãi suất, T là tổng thuế..

Chẳng hạn, trong mô hình kinh tế thì nếu chính phủ tăng hay giảm thuế (T) về một mặt hàng nào đó thì người tiêu dùng sẻ bất lợi hay được lợi về mặt hàng đó, nhưng điều này không tác động đến thu nhập của người tiêu dùng. Người tiêu dùng vẫn mua mặt hàng kể trên nếu xét cần thiết và ngược lại.Nói khác đi, biến ngoại sinh là biến độc lập, giống như người nông dân làm ruộng nhờ vào nước “thủy lợi” hay là “kênh, rạch”, còn việc trời có mưa thì đở hơn, không mưa thì cũng chẳng sao!Phương Trình Đồng Thời

Xem thêm: Thuộc Tính Hwnd Là Gì ? Obtain A Console Window Handle

Bạn đang đọc: Endogeneity là gì

– Ct, It và Yt là biến nội sinh khi chúng được mô hình giải thích. rt và Gt là ngoại sinh vì chúng không được giải thích.Ví dụ:-Khi ngân hàng trung ương (NHTW) bán VND (hay mua ngoại tệ từ các nhà kinh doanh ăn chênh lệch) khối tiền M tăng. Theo tỉ giá hối đoái cố định, việc NHTWtừ bỏ việc kiểm soát khối tiền M; M trở thành nội sinh.Lời KếtBiến nội sinh được sử dụng trong kinh tế lượng và đôi khi trong hồi quy tuyến tính. Chúng tương tự như các biến phụ thuộc. Các biến nội sinh có các giá trị được xác định bởi các biến khác trong hệ thống (các biến “khác” này được gọi là các biến ngoại sinh). Theo Daniel Little, Đại học Michigan-Dearborn, một biến nội sinh được định nghĩa như sau:
Một biến xj được cho là nội sinh trong mô hình nhân quả M nếu giá trị của nó được xác định hoặc bị ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều biến độc lập X (không bao gồm chính nó).
Thuật ngữ “Biến ngoại sinh” hầu như cũng chỉ được sử dụng trong kinh tế lượng. Tuy nhiên, nó đôi khi được sử dụng trong hồi quy tuyến tính để mô tả biến độc lập x trong mô hình. Nói cách khác, một biến ngoại sinh là một biến không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ biến nào khác trong mô hình (mặc dù nó có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài mô hình hồi quy tuyến tính đang được nghiên cứu).
ByNhật Ký Chú Cuộivào lúctháng 5 21, 2018*
Bài Đăngtháng ba (4)tháng hai (9)tháng một (19)tháng mười hai (16)tháng mười một (18)tháng mười (14)tháng chín (33)tháng tám (28)tháng bảy (19)tháng sáu (22)tháng năm (14)tháng tư (26)tháng ba (25)tháng hai (14)tháng một (12)tháng mười hai (18)tháng mười một (23)tháng mười (27)tháng chín (25)tháng tám (24)tháng bảy (26)tháng sáu (35)tháng năm (27)tháng tư (18)tháng ba (14)tháng hai (17)tháng một (31)tháng mười hai (32)tháng mười một (44)tháng mười (28)tháng chín (34)tháng tám (34)tháng bảy (27)tháng sáu (24)tháng năm (40)tháng tư (40)tháng ba (31)tháng hai (14)tháng một (18)tháng mười hai (18)tháng mười một (22)tháng mười (28)tháng chín (28)tháng tám (28)tháng bảy (31)tháng sáu (33)tháng năm (29)tháng tư (24)tháng ba (22)tháng hai (28)tháng một (17)tháng mười hai (22)tháng mười một (19)tháng mười (15)tháng chín (25)tháng tám (20)tháng bảy (14)tháng sáu (17)tháng năm (9)tháng tư (13)tháng ba (9)tháng hai (3)tháng một (11)tháng mười hai (4)tháng mười (7)tháng chín (7)tháng tám (7)tháng bảy (8)tháng sáu (3)tháng năm (6)tháng hai (1)tháng một (7)tháng mười hai (9)
– Ct, It và Yt là biến nội sinh khi chúng được quy mô lý giải. rt và Gt là ngoại sinh vì chúng không được lý giải. Ví dụ : Biến nội sinh được sử dụng trong kinh tế tài chính lượng và nhiều lúc trong hồi quy tuyến tính. Chúng tựa như như những biến nhờ vào. Các biến nội sinh có những giá trị được xác lập bởi những biến khác trong mạng lưới hệ thống ( những biến ” khác ” này được gọi là những biến ngoại sinh ). Theo Daniel Little, Đại học Michigan-Dearborn, một biến nội sinh được định nghĩa như sau : Một biến xj được cho là nội sinh trong mô hình nhân quả M nếu giá trị của nó được xác lập hoặc bị ảnh hưởng tác động bởi một hoặc nhiều biến độc lập X ( không gồm có chính nó ). Thuật ngữ “ Biến ngoại sinh ” hầu hết cũng chỉ được sử dụng trong kinh tế tài chính lượng. Tuy nhiên, nó đôi lúc được sử dụng trong hồi quy tuyến tính để diễn đạt biến độc lập x trong quy mô. Nói cách khác, một biến ngoại sinh là một biến không bị tác động ảnh hưởng bởi bất kể biến nào khác trong quy mô ( mặc dầu nó hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng tác động bởi những yếu tố bên ngoài quy mô hồi quy tuyến tính đang được nghiên cứu và điều tra ). ByNhật Ký Chú Cuộivào lúctháng 5 21, 2018B ài Đăngtháng ba ( 4 ) tháng hai ( 9 ) tháng một ( 19 ) tháng mười hai ( 16 ) tháng mười một ( 18 ) tháng mười ( 14 ) tháng chín ( 33 ) tháng tám ( 28 ) tháng bảy ( 19 ) tháng sáu ( 22 ) tháng năm ( 14 ) tháng tư ( 26 ) tháng ba ( 25 ) tháng hai ( 14 ) tháng một ( 12 ) tháng mười hai ( 18 ) tháng mười một ( 23 ) tháng mười ( 27 ) tháng chín ( 25 ) tháng tám ( 24 ) tháng bảy ( 26 ) tháng sáu ( 35 ) tháng năm ( 27 ) tháng tư ( 18 ) tháng ba ( 14 ) tháng hai ( 17 ) tháng một ( 31 ) tháng mười hai ( 32 ) tháng mười một ( 44 ) tháng mười ( 28 ) tháng chín ( 34 ) tháng tám ( 34 ) tháng bảy ( 27 ) tháng sáu ( 24 ) tháng năm ( 40 ) tháng tư ( 40 ) tháng ba ( 31 ) tháng hai ( 14 ) tháng một ( 18 ) tháng mười hai ( 18 ) tháng mười một ( 22 ) tháng mười ( 28 ) tháng chín ( 28 ) tháng tám ( 28 ) tháng bảy ( 31 ) tháng sáu ( 33 ) tháng năm ( 29 ) tháng tư ( 24 ) tháng ba ( 22 ) tháng hai ( 28 ) tháng một ( 17 ) tháng mười hai ( 22 ) tháng mười một ( 19 ) tháng mười ( 15 ) tháng chín ( 25 ) tháng tám ( 20 ) tháng bảy ( 14 ) tháng sáu ( 17 ) tháng năm ( 9 ) tháng tư ( 13 ) tháng ba ( 9 ) tháng hai ( 3 ) tháng một ( 11 ) tháng mười hai ( 4 ) tháng mười ( 7 ) tháng chín ( 7 ) tháng tám ( 7 ) tháng bảy ( 8 ) tháng sáu ( 3 ) tháng năm ( 6 ) tháng hai ( 1 ) tháng một ( 7 ) tháng mười hai ( 9 )

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments