Equivalent To Là Gì

Cụm từ “ equivalent to ” có lẽ rằng đã rất quen thuộc so với một số ít bạn đọc, nhưng cạnh bên đó vẫn có một số ít bạn chưa biết “ equivalent to ” có nghĩa là gì ? Vậy để biết “ equivalent to ” là gì thì hãy kéo xuống dưới để theo dõi bài viết về “ equivalent to ” có nghĩa là gì nhé ! Trong bài viết này chúng mình sẽ mang lại cho những bạn những kiến thức và kỹ năng về “ equivalent to ” như nghĩa ; cấu trúc ; ví dụ hay là những cụm từ tương quan đấy nhé ! Đừng bỏ lỡ bài viết mê hoặc này .Bạn đang xem : Equivalent to là gì

1. “Equivalent to” có nghĩa là gì

Tiếng Anh: Equivalent to

Bạn đang đọc: Equivalent To Là Gì

Tiếng Việt : Tương đương với“ Equivalent to ” là từ được ghép lại bởi 2 từ đơn là : “ Equivalent ” mang nghĩa là tương tự, có cùng và giới từ “ to ” có công dụng link “ Equivalent ” với những bộ phận từ phía sau làm bổ trợ nghĩa cho “ Equivalent ” .( Hình ảnh ví dụ về “ equivalent ” trong tiếng Anh )Tính từ “ equivalent ” được định nghĩa là : having the same amount, value, purpose, qualities, etc .Được hiểu là : có cùng số lượng, giá trị, mục tiêu, phẩm chất, v.v.Tính từ “ Equivalent ” thường được sử dụng đi kèm với giới từ “ to ” mang nghĩa là tương tự với .Ví dụ :Is $60 equivalent to about £20?$ 60 có tương đương với khoảng £ 20 không?USD 60 có tương tự với khoảng chừng £ 20 không ?“ Equivalent ” ở dạng danh từ lại được định nghĩa là : something that has the same amount, value, purpose, qualities, etc. as something else .Có nghĩa là : thứ gì đó có cùng số lượng, giá trị, mục tiêu, phẩm chất, v.v. với thứ khác .Với danh từ “ equivalent ” thì lại đi kèm với những giới từ như : for và of, thường mang nghĩa là tương tự cho hoặc tương tự .( Hình ảnh ví dụ về ý nghĩa của “ equivalent to ” trong tiếng Anh )Ví dụ :There is no English equivalent for “bon appetit” so we used the French expression.Không có tiếng Anh tương đương cho “bon appetit” vì vậy chúng tôi đã sử dụng cách diễn đạt tiếng Pháp. She runs the equivalent of three marathons a week.Cô ta chạy tương đương ba cuộc chạy marathon một tuần. A day on the planet Mercury is the equivalent of 176 days on Earth.Một ngày trên hành tinh Mercury tương đương với 176 ngày trên Trái đất.Không có tiếng Anh tương tự cho ” bon appetit ” vì thế chúng tôi đã sử dụng cách diễn đạt tiếng Pháp. Cô ta chạy tương tự ba cuộc chạy marathon một tuần. Một ngày trên hành tinh Mercury tương tự với 176 ngày trên Trái đất .

2. Các kiến thức liên quan đến “ Equivalent to” trong tiếng Anh.

 

Phiên âm quốc tế của “ Equivalent to” là:Phiên âm quốc tế của “ Equivalent to ” là :UK / ɪˈkwɪv. əl. ənt / US / ɪˈkwɪv. əl. ənt /Từ đồng nghĩa với “ Equivalent to” là: tantamount to Dạng từ: Ở thì hiện tại có dạng là: equivalentsTừ đồng nghĩa tương quan với “ Equivalent to ” là : tantamount to Dạng từ : Ở thì hiện tại có dạng là : equivalents

 

3. Ví dụ tiếng Anh về “ Equivalent to” trong tiếng Anh.

 

( Hình ảnh ví dụ về ý nghĩa của “ equivalent to ” trong tiếng Anh )An imperial gallon is equivalent to 4546 cubic centimetres.Một gallon Anh tương đương với 4546 cm khối. This bag holds an equivalent amount, although the shape makes it appear smaller.Túi này chứa một lượng tương đương, mặc dù hình dạng làm cho nó trông nhỏ hơn. It’s important to stress that this qualification is not equivalent to a degree.Điều quan trọng cần nhấn mạnh là bằng cấp này không tương đương với bằng cấp. Surely men and women doing equivalent jobs should be paid the same amount?Chắc chắn đàn ông và phụ nữ làm những công việc tương đương nhau nên được trả số tiền như nhau? I think that covering up the facts is equivalent to telling a real lie.Tôi nghĩ rằng việc che đậy sự thật tương đương với việc nói dối thực sự. A mile is equivalent to about 1.609 kilometers.Xem thêm : Không Set Active Được Ổ Cứng, Set Active, Fix Mbr Trước Khi GhostMột dặm tương đương với khoảng 1,609 km. The total consumer electronics market is equivalent to approximately $110 for every person on Earth.Tổng thị trường điện tử tiêu dùng tương đương với khoảng 110 đô la cho mỗi người trên Trái đất. A unit equivalent to a glass of wine or a unit of measure of spirits.Một đơn vị tương đương với một ly rượu hoặc một đơn vị đo rượu mạnh. Calls for equivalent wage increases are bound to be heard.Những lời kêu gọi tăng lương tương đương nhất định sẽ được lắng nghe. He’s doing the equivalent job in the new company but for more money.Anh ấy đang làm công việc tương đương ở công ty mới nhưng kiếm được nhiều tiền hơn. For a planting density of 2250 trees ha71, this is equivalent to 3150 kg ha71.Mật độ trồng 2250 cây ha71 tương đương với 3150 kg ha71.Một gallon Anh tương tự với 4546 cm khối. Túi này chứa một lượng tương tự, mặc dầu hình dạng làm cho nó trông nhỏ hơn. Điều quan trọng cần nhấn mạnh vấn đề là bằng cấp này không tương tự với bằng cấp. Chắc chắn đàn ông và phụ nữ làm những việc làm tương tự nhau nên được trả số tiền như nhau ? Tôi nghĩ rằng việc che đậy thực sự tương tự với việc nói dối thực sự. Một dặm tương tự với khoảng chừng 1,609 km. Tổng thị trường điện tử tiêu dùng tương tự với khoảng chừng 110 đô la cho mỗi người trên Trái đất. Một đơn vị chức năng tương tự với một ly rượu hoặc một đơn vị chức năng đo rượu mạnh. Những lời lôi kéo tăng lương tương tự nhất định sẽ được lắng nghe. Anh ấy đang làm việc làm tương tự ở công ty mới nhưng kiếm được nhiều tiền hơn. Mật độ trồng 2250 cây ha71 tương tự với 3150 kg ha71 .

4. Một số cụm từ đi kèm liên quan đến “ Equivalent ”.

 

Từ vựngVí dụenergy equivalent : nguồn năng lượng tương tự- One ton of plutonium is the equivalent of 2 million tons of coal .- Một tấn plutonium là nguồn năng lượng tương tự với 2 triệu tấn than .functional equivalent : tính năng tương tự- The way to solve the problem is to find an equivalent function for the chorion .- Cách xử lý yếu tố là tìm ra một tính năng tương tự cho màng đệm .male equivalent- The male equivalent was barratry .- Con đực tương tự là barratry .modern equivalent- The modern equivalent is presidential government .- Tương đương văn minh là cơ quan chính phủ tổng thống .musical equivalent- The ‘ Composing ‘ seems to be the musical equivalent of assembling ready-made furniture .- ‘ Sáng tác ‘ có vẻ như tương tự với âm nhạc của việc lắp ráp đồ vật làm sẵn .rough equivalent

– Local officers are at least a rough equivalent for this purpose.

– Các sĩ quan địa phương tối thiểu là tương tự thô cho mục tiêu này .Trên đây là những kiến thức và kỹ năng về “ equivalent to ” có nghĩa là gì ? Bên trên đây có những thông tin về từ vựng, ví dụ và còn có những từ mới tương quan. Cảm ơn những bạn đã theo dõi bài viết về “ equivalent to ” và hãy cùng theo dõi những bài viết sắp tới của millionarthur.mobi nhé !

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments