escort tiếng Anh là gì?

escort tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng escort trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ escort tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm escort tiếng Anh
escort
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ escort

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: escort tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

escort tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ escort trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ escort tiếng Anh nghĩa là gì.

escort /’eskɔ:k – is’kɔ:t/
– is’kɔ:t/

* danh từ
– đội hộ tống
– người bảo vệ; người dẫn đường; người đi theo
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đàn ông hẹn hò cùng đi (với một người đàn bà)

* ngoại động từ
– đi hộ tống
– đi theo (để bảo vệ, dẫn đường, giúp đỡ…)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi theo tán tỉnh (cô gái)

Thuật ngữ liên quan tới escort

Xem thêm: Neocortex là gì

Tóm lại nội dung ý nghĩa của escort trong tiếng Anh

escort có nghĩa là: escort /’eskɔ:k – is’kɔ:t/- is’kɔ:t/* danh từ- đội hộ tống- người bảo vệ; người dẫn đường; người đi theo- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đàn ông hẹn hò cùng đi (với một người đàn bà)* ngoại động từ- đi hộ tống- đi theo (để bảo vệ, dẫn đường, giúp đỡ…)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi theo tán tỉnh (cô gái)

Đây là cách dùng escort tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ escort tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

escort /’eskɔ:k – is’kɔ:t/- is’kɔ:t/* danh từ- đội hộ tống- người bảo vệ tiếng Anh là gì?
người dẫn đường tiếng Anh là gì?
người đi theo- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) người đàn ông hẹn hò cùng đi (với một người đàn bà)* ngoại động từ- đi hộ tống- đi theo (để bảo vệ tiếng Anh là gì?
dẫn đường tiếng Anh là gì?
giúp đỡ…)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) đi theo tán tỉnh (cô gái)

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments