EX102 04 INT, MOD, VLOOKUP, LEFT, RIGHT, MID, AND, IF, SUMIFS, định dạng cell p03

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “EX102 04 INT, MOD, VLOOKUP, LEFT, RIGHT, MID, AND, IF, SUMIFS, định dạng cell p03”

  1. A ơi có File Bài tập thì a Share ở Dưới luôn đi

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *