EX102 05 VLOOKUP, SUMIF, xử lý khi công thức không chạy

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “EX102 05 VLOOKUP, SUMIF, xử lý khi công thức không chạy”

  1. Mình muốn hỏi dữ liệu trong cột Mã ngạch là number hay text vậy ạ?

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *