EX102 07 IF, AND, OR, SUMIF, Vẽ đồ thị, tính toán lương thưởng p01▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”:
▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

2 Comement tại “EX102 07 IF, AND, OR, SUMIF, Vẽ đồ thị, tính toán lương thưởng p01”

  1. =if(g5<=15,0,if(g5<22,0.5,1))

  2. Em thấy yêu cầu số 4, NC <=15. Thì pccv =0.nếu nc < đmnc thì 0,5 còn lại hưởng cả. Có 3đk khác nhau chỉ sử dụng hàm if là đươk. Sao lại chèn hàm and vào. Chèn hàm and trong bài toán này chỉ cho 1 kết quả. Là =1

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *