Excel Macro Bài 10 Viết macro cho WorkSheet phần 02 – Macro For Excel – Macro for Worksheet Part 2Trong bài này chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu một số macro áp dụng trên các sheet, các macro này rất đơn giản nhưng chúng ta rất hay sử dụng hàng ngày trong công việc
– Sắp xếp các sheet theo thứ tự Alphabet
– Nhóm các sheet có cùng màu sắc lại với nhau
– Chép dữ liệu của sheet sang một Workbook mới
– Tạo cho mỗi sheet một file Excel (Workbook) mới
– Tự động in sheet mà bạn chỉ định
– Bảo vệ tất cả các sheet của Workbook
– Gỡ bỏ tất cả bảo vệ các sheet

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Excel Macro Bài 10 Viết macro cho WorkSheet phần 02 – Macro For Excel – Macro for Worksheet Part 2”

 1. Tạo workbook mới từ các sheet : Em làm như này cũng được thầy ạ
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets

  ws.Copy

  ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "" & ws.Name

  ActiveWorkbook.Close

  Next

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *