Excel Macro Bài 6 Viết macro cho đối tượng Workbook – Macro For Excel – Macro for WorkbookTrong bài này bạn sẽ biết cách tự mình viết được một số macro cơ bản tác động lên đối tượng Workbook. Bạn sẽ thấy lập trình VBA Macro trên Excel rất dễ dàng.
Bạn có thể tham khảo các cấu trúc lệnh( If, Case, Do Loop…) trong bài học VBA for Access của mình tại đây:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Excel Macro Bài 6 Viết macro cho đối tượng Workbook – Macro For Excel – Macro for Workbook”

  1. Hay qua anh oi

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *