Fall Back On Là Gì?

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và khám phá nhé. Nghĩa của cụm từ Fall Back On Là Gì ? có một số ít nghĩa như sau, mình sẽ lý giải theo thứ tự từ nghĩa thông dụng hay sử dụng nhất và cho đến nghĩa ít dùng, nhưng đã khám phá thì mình cũng nên biết sâu hết nhé, lỡ sau này trong bài thi hay gặp trường hợp tiếp xúc với người bản xứ thực tiễn bên ngoài thì tất cả chúng ta cũng đỡ bở ngỡ hoặc đâu đó tất cả chúng ta cũng đã từng được tiếp xúc thì sẽ giúp mình có năng lực nhớ lại chút. Và không nói dong nói dài nữa tất cả chúng ta khởi đầu đi vào trọng tâm chính nhé .

  1. to fallback-wards onto someone or something.

Ngã về phía sau vào ai đó hay cái gì đó
Ex : She stumbled and fell back onto the lady behind her. She fell back on the couch .

Ví dụ: Cô ấy vấp và ngã ngửa vào người phụ nữ phía sau cô ấy. Bà ấy ngả lưng trên chiếc ghế dài.

Bạn đang đọc: Fall Back On Là Gì?

  1. to begin to use someone or something held in reserve. 

khởi đầu tận dụng ai hay sử dụng cái gì được dự trữ .
Ex : We fell back on our savings to get us through the hardtimes. We had to fall back on our emergency generator .
Ví dụ : Chúng tôi sử dụng khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí để vượt quá thời hạn khó khăn vất vả. Chúng ta đã phải sử dụng máy phát điện khẩn cấp
* Một Số Tham Khảo Khác
Fall back on ( someone or something )

Phụ thuộc vào (ai hay cái gì)

  1. To depend on someone or something that one has kept in reserve.

Phụ thuộc vào ai hay cái gì đã được dự trữ
Ex : With all of these medical bills, I just don’t have any more money to fall back on .
Ví dụ : Với toàn bộ những hóa đơn y tế này, tôi không còn tiền nữa .

  1. We can fall back on a few other babysitters if Jane can’t make it.

Chúng ta hoàn toàn có thể phải nhờ đến một vài người trông trẻ khác nếu Jane không đến được .

  1. fall back upon. Rely on, have recourse to

trông cậy vào. Dựa vào, nhờ đến

Ex : I fall back on old friends in time of need, or When he lost his job he had to fall back upon his savings
Ví dụ : Tôi nhờ đến những người bạn cũ trong lúc thiết yếu, hoặc Khi anh ấy mất việc, anh ấy phải dựa vào khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí của mình
Trên đây là 1 số ít nghĩa của từ Fall Back On Là Gì ? mà dịch thuật Hanu muốn gửi đến những bạn, Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại có ích cho những bạn trong 1 số ít trường hợp thiết yếu .

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments