Famous in là gì

Famous đi với giới từ gì ? Famous for và famous of khác nhau như thế nào ? famous thường đi với giới từ nào ? là câu hỏi của rất nhiều người khi học tiếng Anh. Bài viết này, Ngolongnd sẽ giải đáp vướng mắc của những bạn .Famous đi với giới từ gì?Famous đi với giới từ gì?

Famous là gì?

Từ loại: adjective

Bạn đang đọc: Famous in là gì

Cách đọc : / ˈfeɪ. məs /knownandrecognizedby manypeople : được biết đến bởi nhiều người

a famousactress/building

Marie Curie is famousforhercontributiontoscience.

acityfamous foritsnightlife

Thành ngữ: famous last words

said when someone makes astatementthat isshownverysoon, and in anembarrassingway, to bewrong: cho biết khi ai đó đưa ra một tuyên bố từ rất sớm, nhưng lại sai, là những lời mà người nói phải cảm thấy tiếc:
Tôi đã nói với anh ấy một cách rõ ràng rằng chúng tôi không bao giờ có thể nào trên mức bạn bè. Ngờ đâu! Trong vòng vài tháng, chúng tôi đã đính hôn.

I told himcategoricallythat we could never be anything more thanfriends. Famous last words ! Within a fewmonthswe wereengaged .

Đâu là sự khác biệt giữa well-known và famous?

well-known = everyone in the group knows it
famous= everybody everywhere knows it= everyone in the group knows it = everybody everywhere knows it

My teacher is well-known for being a good piano player. (= everyone in the class or school knows it)
My teacher isfamousfor being a good piano player (= the whole country or world knows it)

Famous đi với giới từ gì?

Famous for (nổi tiếng về)
Ví dụ:
This area isfamous forseafood restaurants. (Khu vực này nổi tiếng với những quán ăn hải sản.)

Famous of

Xem thêm: Camera ngụy trang siêu nhỏ mini loại nào tốt?

Michael is the mostfamous of the Jackson brothers. Michael nổi tiếng nhất trong số anh em nhà Jackson.

Famous in

Yasmin is veryfamous inthe market.

Famous for và famous of khác nhau như thế nào?

Trong khi, famous for nghĩa là nổi tiếng về điều gì thì famous of mà cụ thể ở đây là the most famous of chỉ so sánh nhất.

Ví dụ :

Who do you feel was the mostfamous ofthese singers, Frank Sinatra, Dean Martin or Sammy Davis?

Which is the mostfamous ofall the restaurants in New York?

Phân biệt famous và infamous

1 / famous ( adj ) : nổi tiếng
Vd : He became FAMOUS for his novels .
( Anh ấy trở nên nổi tiếng vì tiểu thuyết của mình. )
2 / infamous ( adj ) : nổi tiếng do cái gì đó không tốt, tiếng xấu
Vd : This city is INFAMOUS for robbery .
( Thành phố này có tiếng về những vụ cướp. )

Bài tập về giới từ và trạng từ (có đáp án)

Download [23.60 KB]

Famous đi với giới từ gì ?

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments