Giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam

TCCTThượng tướng, PGS. TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an)

TÓM TẮT:

Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (Global Competitiveness Index- viết tắt là GCI) được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum-WEF) sử dụng như một công cụ để đo lường các yếu tố kinh tế vi mô và vĩ mô ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh quốc gia, những điểm mạnh, điểm yếu của các nền kinh tế của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh như hiện nay, nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề được hầu hết các quốc gia quan tâm. Điều này chỉ có thể được thực hiện thông qua nhiều giải pháp mang tính tổng thể và toàn diện nhằm cải thiện từng chỉ số của GCI. Bài viết bàn về giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu, năng lực cạnh tranh, kinh tế.

1. Tổng quan về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu

Chỉ số Năng lực cạnh tranh đối đầu toàn thế giới ( Global Competitiveness Index – viết tắt là GCI ) lần tiên phong được công bố trong Báo cáo năng lượng cạnh tranh đối đầu toàn thế giới 2004 – 2005 và được Diễn đàn Kinh tế Thế giới sử dụng làm chỉ số để chính giám sát, nhìn nhận năng lượng cạnh tranh đối đầu của những nền kinh tế tài chính trong đối sánh tương quan so sánh toàn thế giới. Theo đó, chỉ số GCI nhìn nhận năng lượng cạnh tranh đối đầu trải qua 12 chỉ số trụ cột được phân vào 3 nhóm .
Nhóm 1 – Các chỉ số phản ánh những nhu yếu cơ bản của một nền kinh tế tài chính, gồm : ( 1 ) thể chế, ( 2 ) hạ tầng, ( 3 ) thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính vĩ mô, ( 4 ) y tế và giáo dục tiểu học .
Nhóm 2 – Các chỉ số để nền kinh tế tài chính tăng trưởng theo hướng chất lượng, hiệu suất cao gồm : ( 5 ) giáo dục và đào tạo và giảng dạy sau tiểu học, ( 6 ) hiệu suất cao thị trường sản phẩm & hàng hóa, ( 7 ) hiệu suất cao thị trường lao động, ( 8 ) trình độ tăng trưởng của thị trường kinh tế tài chính ; ( 9 ) chuẩn bị sẵn sàng công nghệ tiên tiến và ( 10 ) quy mô thị trường .
Nhóm 3 – Các chỉ số phản ánh trình độ của doanh nghiệp và năng lượng thay đổi phát minh sáng tạo gồm : ( 11 ) trình độ kinh doanh thương mại, ( 12 ) năng lượng thay đổi phát minh sáng tạo .
Mặc dù 12 chỉ số trụ cột được thống kê giám sát riêng không liên quan gì đến nhau, nhưng trên thực tiễn, những trụ cột này và những chỉ số thành phần đều tương quan đến nhau và tương tác, tương hỗ cho nhau. Ba nâng tầm kế hoạch của Nước Ta gồm : Hạ tầng cơ sở, hoàn thành xong thể chế, tăng trưởng nguồn nhân lực hiện đã phản ánh tới 9 trong số 12 chỉ số trụ cột. Với 3 trụ cột còn lại ( mức độ chuẩn bị sẵn sàng công nghệ tiên tiến, trình độ kinh doanh thương mại và năng lượng thay đổi phát minh sáng tạo ) phụ thuộc vào vào chủ trương khoa học công nghệ tiên tiến và chủ trương tăng trưởng doanh nghiệp .

Một số nội dung được đánh giá trong Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu có sự tương đồng về nội hàm với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đang áp dụng tại Việt Nam, đặc biệt là về vấn đề thể chế và mô hình tăng trưởng. Tuy nhiên, giữa GCI, PCI và PAPI có quy mô đánh giá và cách tiếp cận khác nhau về các vấn đề này. PCI đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh và thành phố trong việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp dân doanh. PAPI là chỉ số dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương về năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công.

Cả hai chỉ số này đều nhằm mục đích nhìn nhận hiệu suất cao quản trị và điều hành quản lý của cùng một đối tượng người tiêu dùng là chính quyền sở tại cấp tỉnh bởi một bên là người dân, một bên là doanh nghiệp dân doanh. Trong khi đó, chỉ số xếp hạng năng lượng cạnh tranh đối đầu toàn thế giới dựa trên số liệu kinh tế tài chính được chính những nước tham gia khảo sát công bố ( hard data ) và tác dụng từ khảo sát quan điểm những doanh nghiệp và chuyên viên kinh tế tài chính ( soft data ) .
Bên cạnh đó, cả PAPI và PCI đều có tiềm năng nhìn nhận chính quyền sở tại cấp tỉnh dựa trên tính hiệu suất cao của quản trị và quản lý và điều hành nhằm mục đích thôi thúc năng lượng cạnh tranh đối đầu giữa những tỉnh. Điểm chung của những chỉ số này là đều tương quan đến nội dung về cải cách hành chính với những tiêu chuẩn tính công khai minh bạch, minh bạch, bình đẳng, trấn áp tham nhũng hay ngân sách không chính thức, ngân sách thời hạn, đơn giản hóa thủ tục, … PCI thống kê giám sát chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh trải qua thưởng thức của doanh nghiệp trong quy trình tương tác và thao tác với chỉ huy và cơ quan chính quyền sở tại. Còn PAPI giám sát hiệu suất cao quản trị và hành chính công trải qua những nhìn nhận về những yếu tố có ý nghĩa quan trọng so với đời sống của người dân ở cấp cơ sở .
Trong khi đó, GCI lại nhìn nhận định lượng ảnh hưởng tác động của những yếu tố này trong việc tạo điều kiện kèm theo cho thôi thúc tăng hiệu suất và năng lượng cạnh tranh đối đầu của một vương quốc nói chung, không phải chỉ ở khoanh vùng phạm vi cấp tỉnh. Cách tính điểm của GCI cũng được xếp hạng từ 0 đến 100 ( tốt nhất, điểm tới hạn ). Cách tính điểm này nhấn mạnh vấn đề rằng năng lượng cạnh tranh đối đầu không phải là game show bằng không mà hoàn toàn có thể được cải tổ ở tổng thể những nền kinh tế tài chính .

2. Thực trạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam qua các chỉ số

Năm 2019, Diễn đàn Kinh tế Thế giới ( WEF ) công bố Báo cáo Năng lực cạnh tranh đối đầu toàn thế giới ” ( Global Competitiveness Report-GCR ), trong đó xếp hạng 141 nền kinh tế tài chính ( chiếm 99 % GDP quốc tế ) qua 103 chỉ số được nhóm thành 12 trụ cột ( GCI 2018 gồm có 98 chỉ số ). Các trụ cột bao quát những yếu tố kinh tế tài chính – xã hội như thể chế, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin ( CNTT ), không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, y tế, kỹ năng và kiến thức, thị trường mẫu sản phẩm, thị trường lao động, mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính, quy mô thị trường, mức độ năng động trong kinh doanh thương mại và năng lượng thay đổi phát minh sáng tạo. Đây là một trong những báo cáo giải trình quốc tế uy tín cung ứng cái nhìn thâm thúy, khá tổng lực phản ánh năng lực cạnh tranh đối đầu của những nền kinh tế tài chính trên quốc tế .
Qua những chỉ số của Bảng xếp hạng năm 2019, năng lượng cạnh tranh đối đầu toàn thế giới 4.0 của Nước Ta đã cải tổ tiêu biểu vượt trội, tuy nhiên vẫn còn nhiều thử thách. Năm 2019, Nước Ta tăng 3,5 điểm ( từ 58 điểm lên 61,5 điểm ) cao hơn điểm trung bình toàn thế giới ( 60,7 điểm ) và tăng 10 bậc ( từ vị trí 77 lên vị trí 67/141 nền kinh tế tài chính ) [ 1 ] .
Kết quả này hoàn toàn có thể coi là một trong những thành tựu mà Nước Ta đạt được qua xếp hạng của quốc tế. Đáng chú ý quan tâm, trong số 12 trụ cột của năng lượng cạnh tranh đối đầu, Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhìn nhận Nước Ta đã cải tổ 8/12 trụ cột tăng điểm, tăng bậc [ 2 ], đơn cử :
( 1 ) Trụ cột Ứng dụng công nghệ thông tin : tăng từ 43,3 lên 69,0 điểm và tăng vị trí từ 95 lên 41. Tất cả những chỉ số thành phần trong trụ cột này đều tăng điểm, tăng hạng như : Thuê bao di động, Thuê bao di động băng thông rộng, Thuê bao internet băng thông rộng cố định và thắt chặt, Thuê bao internet cáp quang, Số người sử dụng internet. Đây là chỉ số quan trọng nhìn nhận sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin cũng như triển vọng ngành sản xuất ứng dụng và ứng dụng ship hàng những ngành, nghành kinh tế tài chính khác, trong toàn cảnh kinh tế tài chính số tăng trưởng mạnh .
( 2 ) Trụ cột Thị phần sản phẩm & hàng hóa : tăng 23 bậc ( từ 102 lên 79 ) với 54 điểm. Các chỉ số về cạnh tranh đối đầu trong nước đều tăng điểm và tăng hạng, độ mở thương mại được ghi nhận tích cực với việc giảm bớt những rào cản phi thuế quan. Chỉ số này được tăng lên hầu hết là nhờ cải tổ của những tiêu chuẩn về tính méo mó do thuế và trợ cấp, mức độ thống trị thị trường ảnh hưởng tác động tới môi trường tự nhiên cạnh tranh đối đầu, cạnh tranh đối đầu trong nghành dịch vụ và mức độ rào cản phi thuế quan .
( 3 ) Trụ cột Mức độ năng động trong kinh doanh thương mại : tăng 12 bậc ( từ 101 lên 89 ) với 57 điểm. Trụ cột này được cải tổ can đảm và mạnh mẽ trên hầu hết những chỉ số thành phần ( ngoại trừ phá sản doanh nghiệp ), nhất là những chỉ số bộc lộ tăng trưởng những doanh nghiệp thay đổi phát minh sáng tạo, doanh nghiệp có sáng tạo độc đáo cải tiến vượt bậc .
( 4 ) Trụ cột thị trường lao động : tăng 7 bậc ( từ 90 lên 83 ) với 58 điểm. Sự cải tổ về di cư lao động trong nước ( tăng 27 bậc ) ; Mức độ thuận tiện trong tuyển dụng lao động quốc tế ( tăng 22 bậc ) ; Mức độ linh động của tiền lương ( tăng 15 bậc ) ; Quan hệ giữa người lao động – người sử dụng lao động và Thực tiễn tuyển dụng và sa thải lao động ( đều tăng 10 bậc ). Sự cải tổ này hầu hết là nhờ mức độ linh động hơn trong chủ trương tuyển dụng và sa thải lao động, quan hệ giữa người lao động-người sử dụng lao động được nhìn nhận hợp tác hơn, mức độ linh động trong tiền lương tăng lên, chủ trương lao động đã mang tính tương hỗ hơn trong việc giúp người thất nghiệp giảng dạy lại kỹ năng và kiến thức và tìm được việc làm mới, mức độ thuận tiện trong tuyển dụng lao động quốc tế và di cư lao động trong nước được cải tổ. Tuy nhiên, cạnh bên đó, quyền của người lao động chưa được bảo vệ, giảm 4 điểm và giảm 11 bậc ( từ 82 xuống 93 ) .
( 5 ) Trụ cột Năng lực thay đổi phát minh sáng tạo : tăng 6 bậc ( từ 82 lên 76 ) với 37 điểm. Điều này có được là nhờ sự văn minh của những chỉ tiêu về tính phong phú của lực lượng lao động ( tăng 16 bậc ), mức độ tăng trưởng những cụm ngành ( tăng 33 bậc ) ; hợp tác đa phương giữa những doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với những trường ĐH ( tăng 17 bậc ) ; mức độ tinh thông của người mua trong việc nhận thức, nhìn nhận về mẫu sản phẩm tăng lên ( tăng 46 bậc ) ; giá thành điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng tăng 6 bậc .
( 6 ) Trụ cột Thể chế : tăng 5 bậc ( từ 94 lên 89 ) với 50 điểm. Trong đó, đáng kể nhất là nhóm những chỉ số bộc lộ Mức độ xu thế tương lai của nhà nước tăng mạnh. Nhóm chỉ số này trong GCI 2019 được tăng trưởng và biểu lộ đơn cử hơn so với nhìn nhận trong GCI 2018, do đó thứ hạng của Nước Ta ở chỉ số này được ghi nhận cải tổ tích cực ( vị trí 40 năm 2019 so với thứ hạng 75 năm 2018 ). Tuy vậy, chỉ số về Quy định pháp lý thích ứng linh động với quy mô kinh doanh số còn thấp điểm và thấp hạng ( 43,1 điểm và ở vị trí 71 ) ; chỉ số Ổn định chủ trương chỉ đạt 50,3 điểm và thứ hạng 67 .
( 7 ) Trụ cột Kỹ năng : tăng 4 bậc ( từ 97 lên 93 ) với 57 điểm. Trụ cột này ghi nhận sự cải tổ tích cực trên toàn bộ những chỉ số thành phần. Đáng chú ý quan tâm là : Chất lượng đào tạo và giảng dạy nghề ( tăng 13 bậc ) ; Kỹ năng của học viên, sinh viên sau khi tốt nghiệp ( tăng 12 bậc ) ; Mức độ đào tạo và giảng dạy nhân viên cấp dưới và Mức độ thuận tiện tìm kiếm lao động tay nghề cao ( cùng tăng 8 bậc ) ; Tư duy phản biện trong giảng dạy ( tăng 7 bậc ) ; …
( 8 ) Trụ cột Quy mô thị trường : tăng 3 bậc ( từ 29 lên 26 ) với 72 điểm [ 3 ]. Đây là thứ hạng cao nhất trong tổng thể 12 nhóm tiêu chuẩn. Sự cải tổ nhẹ này đa phần là do tỷ suất nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ so với GDP tăng nhẹ ( xếp thứ 6 năm 2019 so với thứ 7 năm 2018 ). Điều này cũng chứng tỏ sức cầu với một nền kinh tế tài chính có vận tốc tăng trưởng cao ( trung bình 6,5 % / năm trong vòng 5 năm và dự kiến tăng trưởng 6,8 – 7 % năm 2019 ), có thị trường tiêu thụ trong nước lớn với tổng dân số hơn 96 triệu người và thu nhập trung bình đầu người liên tục tăng .
Những tác dụng trên cũng cho thấy, Nước Ta đang có những cải tổ can đảm và mạnh mẽ hướng tới một nền kinh tế tài chính sản xuất trong tương lai .

Bảng. Xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam,

giai đoạn 2018-2019 xep_hang_nang_luc_canh_tranh_toan_cauNguồn: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV tổng hợp từ Báo cáo xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của WEF, 2019)

Nước Ta có những trụ cột tăng điểm mạnh ví dụ điển hình như về hạ tầng công nghệ thông tin, đó là những trụ cột giúp Nước Ta tăng điểm tốt. 8 trụ cột này hoàn toàn có thể kể đến là hạ tầng thông tin, không thay đổi về thị trường loại sản phẩm, quy mô thị trường hay thể chế cũng góp thêm phần đưa chỉ số này tăng điểm. Tăng điểm có nghĩa là Nước Ta đã cải cách và nhờ đó tăng điểm và tăng hạng, tăng 2,5 điểm và 10 bậc trong năm 2019 .
Có được những chuyển biến tích cực đó là do những năm qua, nhà nước Nước Ta đã tập trung chuyên sâu cải tổ môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại với việc phát hành và tiến hành thực thi nhiều nghị quyết, chủ trương có tương quan, trong đó điển hình nổi bật nhất là cải cách về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại. Theo đó, thực thi chỉ huy của nhà nước, những Bộ, ngành đã thanh tra rà soát và có giải pháp trình Thủ tướng nhà nước phát hành những Nghị định để cắt giảm những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại. Giai đoạn 2017 – 2019, những Bộ, ngành đã nỗ lực thanh tra rà soát, đề xuất kiến nghị cắt bỏ, đơn giản hóa khoảng chừng 50 % số điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại để giảm gánh nặng pháp luật, thủ tục. Bên cạnh đó, một thủ tục quan trọng ảnh hưởng tác động tới sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp và môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại là hoạt động giải trí quản trị chuyên ngành cũng được chú trọng cải cách. Những cải cách theo hướng thông lệ quốc tế quản trị rủi ro đáng tiếc đã được vận dụng trong một số ít nghành nghề dịch vụ quản trị, giúp môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại thuận tiện và thông thoáng hơn .
Như vậy, hoàn toàn có thể nhận thấy, cho đến nay, năng lượng cạnh tranh đối đầu của Nước Ta có đổi khác và được cải tổ rất nhiều so với những năm trước đây. Tuy nhiên, cạnh bên đó, khách quan nhìn nhận cũng phải thấy rằng, so với quốc tế và kể cả khu vực, ASEAN vẫn còn ở mức thấp và còn những hạn chế về những chỉ tiêu cần liên tục được cải tổ .
Theo bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019, bên cạnh việc có 8 chỉ số vừa tăng điểm vừa tăng bậc, nhưng Nước Ta cũng có 4 chỉ số bị giảm điểm hoặc giảm bậc hoặc giữ nguyên. Trong 4 chỉ số, có chỉ số giữ được nguyên điểm số và thứ hạng là không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô. Tuy nhiên, có 2 chỉ số tuy tăng điểm nhưng không tăng bậc là chỉ số về thị trường kinh tế tài chính và hạ tầng. Nước Ta có cải tổ nhẹ về điểm số những cải cách được ghi nhận, tuy nhiên lại giảm bậc bởi những vương quốc khác có những đổi khác nhanh và mạnh hơn so với Nước Ta về những trụ cột đó. Trong 2 trụ cột đó, Nước Ta giảm bậc dù vẫn tăng điểm và một chỉ số vừa giảm điểm, giảm bậc là chỉ số về y tế .
Còn so với chỉ số về môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại năm 2019 trong xếp hạng của Ngân hàng Thế giới thì Nước Ta giảm một bậc, đây cũng là năm thứ 2 liên tục Nước Ta giảm bậc. Nước Ta đang có khuynh hướng đi chậm hơn so với những vương quốc khác. Tuy nhiên, nhìn vào điểm số, giá trị tuyệt đối, những ghi nhận cải cách, Nước Ta vẫn tăng điểm nhưng giảm bậc. Điều đó cho thấy, Nước Ta đang chậm cải cách hơn so với những vương quốc. Đơn cử trong ASEAN, những nước Xứ sở nụ cười Thái Lan, Indonesia hay Brunei có những cải cách đi theo phương pháp Nước Ta đã làm nhưng lại tiến nhanh hơn. Chỉ trong một năm, những nước này đi được 19 bậc, thậm chí còn có nước đi được 20 bậc [ 4 ] .

Trong chỉ số về môi trường kinh doanh, có những chỉ số, thủ tục nhiều năm Việt Nam không có sự cải thiện, như về thủ tục đăng ký tài sản nhiều năm không có cải cách nào được ghi nhận. 5 năm liền, Việt Nam không có cải cách nào trong thủ tục về đăng ký tài sản được ghi nhận. Hay chỉ số về phá sản doanh nghiệp cũng liên tục giảm bậc, thậm chí đứng cuối bảng xếp hạng, sau Lào và Campuchia. Bên cạnh đó, thủ tục về khởi sự kinh doanh cũng là một trong những rào cản cần tiếp tục khắc phục để có thể cải thiện chỉ số về môi trường kinh doanh.

Ngoài ra, về nghành nghề dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế xây dựng chính phủ nước nhà điện tử, mặc dầu trong bước đầu đã đạt được một số ít tác dụng khả quan, nhưng vẫn còn nhiều thử thách, khó khăn vất vả trong lộ trình kiến thiết xây dựng và tăng trưởng. Nhìn chung, việc tiến hành Chính phủ điện tử chưa đạt được như kỳ vọng của Đảng, Nhà nước. Vị trí của Nước Ta trong Bảng xếp hạng Chỉ số tăng trưởng nhà nước điện tử của Liên Hợp quốc vẫn ở mức trung bình. Theo báo cáo giải trình mới nhất của Liên Hợp quốc, 2 năm qua, Nước Ta tăng 1 bậc, đang xếp thứ 88 trong tổng số 193 vương quốc và chủ quyền lãnh thổ được nhìn nhận. Trong khu vực ASEAN, Nước Ta chỉ được xếp hạng nhã nhặn ở vị trí thứ 6 [ 5 ] .

3. Giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam

Một là, cải cách nền hành chính trên cơ sở thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số nhằm đảm bảo các yêu cầu về tính công khai, minh bạch và giảm chi phí hành chính.

Năng lực cạnh tranh đối đầu toàn thế giới là khái niệm mang tính tổng quát với nhiều chỉ số phong phú và chịu ảnh hưởng tác động của nhiều yếu tố. Do vậy, để cải tổ và nâng cao những chỉ số năng lượng cạnh tranh đối đầu toàn thế giới, cần có nhiều giải pháp mang tính tổng lực, trong đó thôi thúc cải cách hành chính nhà nước được coi là một trong những giải pháp toàn diện và tổng thể, có vai trò quyết định hành động tương đối nhiều chỉ số của năng lượng cạnh tranh đối đầu toàn thế giới. Trong số những yếu tố của cải cách hành chính nhà nước, cải cách thể chế hành chính nhà nước là nội dung cốt lõi và luôn được coi là khâu nâng tầm trong tổng thể và toàn diện nội dung của cải cách nền hành chính nhà nước .
Để cải tổ môi trường tự nhiên góp vốn đầu tư – kinh doanh thương mại, trong thời hạn tới, những Bộ, cơ quan ngang Bộ cần liên tục update và công bố, công khai minh bạch những thủ tục hành chính tương quan đến cấp những loại giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại đã được đơn giản hóa trong năm 2018 và 2019 ; công khai minh bạch bảng so sánh những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa .

Ở các địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần chỉ đạo thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức triển khai, quản lý và vận hành của nền hành chính nhằm mục đích nâng cao năng lượng quản lý và điều hành, quản trị nhà nước cũng như tối ưu hóa hiệu suất cao thanh toán giao dịch giữa cơ quan quản trị nhà nước với những doanh nghiệp. Theo đó, cần tập trung chuyên sâu hoàn thành xong việc kiến thiết xây dựng những cơ sở tài liệu nền tảng vương quốc, đặc biệt quan trọng là cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư, đất đai … để bảo vệ tài liệu, thông tin được thống nhất, thông suốt giữa nhà nước và chính quyền sở tại những cấp. Đồng thời, thiết lập những mạng lưới hệ thống ứng dụng Giao hàng người dân, doanh nghiệp và ship hàng quản trị quản lý và điều hành của nhà nước .
Cải cách những yếu tố của nền hành chính nhà nước sẽ trực tiếp góp thêm phần cải tổ thiên nhiên và môi trường góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại ; thiết kế xây dựng thành công xuất sắc chính phủ nước nhà điện tử văn minh, tinh gọn ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt quan trọng là nguồn nhân lực khu vực công và minh bạch hóa nền kinh tế tài chính vương quốc … Từ đó, góp thêm phần đắc lực vào sự tăng trưởng của nền kinh tế tài chính và nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu toàn thế giới của Nước Ta .
Giải pháp này sẽ trực tiếp góp thêm phần cải tổ những chỉ số phản ánh những nhu yếu cơ bản của nền kinh tế tài chính như : thể chế ; môi trường tự nhiên kinh tế tài chính vĩ mô và những chỉ số góp thêm phần nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của những doanh nghiệp .

Hai là, tăng cường các biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, ngành nghề và nền kinh tế.

Triển khai tốt giải pháp này sẽ trực tiếp thôi thúc việc cải tổ nhóm những chỉ số phản ánh trình độ tăng trưởng của nền kinh tế tài chính và của doanh nghiệp trong bộ chỉ số GCI, như : trình độ kinh doanh thương mại và năng lượng thay đổi phát minh sáng tạo ; hiệu suất cao thị trường sản phẩm & hàng hóa ; hiệu suất cao thị trường lao động ; trình độ tăng trưởng của thị trường kinh tế tài chính ; mức độ chuẩn bị sẵn sàng về công nghệ tiên tiến và quy mô thị trường .
Để tương hỗ những doanh nghiệp, trước mắt, nhà nước và chính quyền sở tại địa phương những cấp cần dữ thế chủ động tạo lập thiên nhiên và môi trường góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại thuận tiện cho doanh nghiệp trong toàn cảnh ứng phó với dịch Covid-19 và Phục hồi góp vốn đầu tư, sản xuất, kinh doanh thương mại sau khi hết dịch. Thực hiện những trách nhiệm, giải pháp tháo gỡ khó khăn vất vả cho sản xuất, kinh doanh thương mại để ứng phó với dịch. Tạo động lực để tăng cường lôi cuốn góp vốn đầu tư, cả góp vốn đầu tư trong nước và góp vốn đầu tư quốc tế ; chuẩn bị sẵn sàng tốt những điều kiện kèm theo để sẵn sàng chuẩn bị đón thời cơ mới, làn sóng chuyển hướng góp vốn đầu tư ra ngoài Trung Quốc, từ những vương quốc tham gia Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU ( EVFTA ), … Sở Kế hoạch và Ðầu tư những tỉnh cần chủ trì tham mưu, tiến hành những giải pháp để duy trì và phát huy hiệu quả chỉ số Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ doanh nghiệp, cải tổ chỉ số Gia nhập thị trường trong bộ chỉ số PCI, …
Bên cạnh đó, nhà nước cần tạo khoảng trống thử nghiệm song song với khuyến khích doanh nghiệp tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ tiên tiến số. Tại nhiều vương quốc trên quốc tế đã tận mắt chứng kiến nhiều doanh nghiệp công nghệ tiên tiến tiên phong đi đầu và tạo được tên thương hiệu cũng như tầm tác động ảnh hưởng to lớn trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Có được những thành tựu đó, những tên thương hiệu này luôn có được sự hậu thuẫn can đảm và mạnh mẽ từ phía nhà nước với tư duy quản lí thông thoáng, tạo chính sách ưu tiên cho phát minh sáng tạo, đặc biệt quan trọng là tương hỗ những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các ý tưởng sáng tạo đang ngày càng dựa vào công nghệ tiên tiến số và hoàn toàn có thể mang lại nhiều quyền lợi về kinh tế tài chính – xã hội nếu được tiến hành một cách phải chăng .

Ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhân lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.

Theo đó, cần thiết kế xây dựng một kế hoạch tăng trưởng nguồn nhân lực vương quốc nhằm mục đích phân phối nhu yếu nguồn nhân lực cho tiến trình cạnh tranh đối đầu mới dựa vào hiệu suất và hiệu suất cao. Từ đó, mới tạo ra được nguồn nhân lực có trình độ học vấn, trình độ trình độ kỹ thuật, cơ cấu tổ chức nhân lực và năng lượng, phẩm chất đủ sức cạnh tranh đối đầu với nguồn nhân lực của những vương quốc trên quốc tế .
Cùng với huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực nói chung, việc chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng cũng cần được chăm sóc đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, đây là đội ngũ phần đông và có vai trò quan trọng trong việc tổ chức triển khai, thực thi những chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và hội nhập quốc tế. Cán bộ, công chức trong thời đại số ngoài việc trang bị trình độ trình độ, ngoại ngữ là đương nhiên, cũng thiết yếu phải được trang bị những kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin để hoàn toàn có thể tham gia được vào những thanh toán giao dịch và quan hệ xã hội của thời đại công nghệ tiên tiến số. Qua đó, tương hỗ người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết và xử lý những thanh toán giao dịch điện tử, bảo vệ nhanh gọn, công khai minh bạch, minh bạch, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho tăng trưởng kinh doanh thương mại nói riêng và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội nói chung .

Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực để hình thành đội ngũ chuyên ngành thương mại điện tử, an ninh mạng, công nghệ thông tin, truyền thông,… nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sản xuất và việc làm trên môi trường internet. Đây cũng là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của nền kinh tế số đang được triển khai mạnh mẽ trên toàn thế giới. Đây cũng là giải pháp giúp thúc đẩy việc cải thiện đối với nhóm các tiêu chí về giáo dục và nhóm tiêu chí Kỹ năng, Thị trường lao động và các nhóm chính sách thúc đẩy tăng năng suất lao động, năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP), đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, ngành nghề và nền kinh tế.

Bốn là, tiếp tục phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, tạo bước đột phá chiến cho phát triển kinh tế – xã hội.

Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm mục đích trực tiếp cải tổ chỉ số về tăng trưởng hạ tầng thuộc nhóm những chỉ số chỉ số phản ánh những nhu yếu cơ bản của nền kinh tế tài chính của GCI .
Trong những năm qua, nhà nước Nước Ta đã dành mức góp vốn đầu tư cao cho tăng trưởng hạ tầng. Khoảng 9-10 % GDP hằng năm đã được góp vốn đầu tư vào ngành giao thông vận tải, nguồn năng lượng, viễn thông, nước và vệ sinh [ 6 ] … Nước Ta đã tận dụng rất nhiều nguồn lực trong và ngoài nước, nguồn lực xã hội để tăng trưởng hạ tầng, đặc biệt quan trọng là hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ, mạch máu của nền kinh tế tài chính. Tuy nhiên, nhìn chung, mạng lưới hệ thống kiến trúc giao thông vận tải ở Nước Ta hầu hết có quy mô nhỏ bé, chưa đồng điệu và chưa tạo được sự liên kết liên hoàn, năng lực phân phối nhu yếu giao thông vận tải và bảo đảm an toàn giao thông vận tải còn hạn chế. So với 1 số ít nước tiên tiến và phát triển trong khu vực, mạng lưới hệ thống kiến trúc giao thông vận tải của Nước Ta chỉ ở mức trung bình .
Do vậy, nhà nước Nước Ta cần liên tục tăng cường tăng trưởng hạ tầng chất lượng cao, đặc biệt quan trọng là hạ tầng giao thông vận tải. Theo đó, hạ tầng đường đi bộ đang là điểm nghẽn, cần tập trung chuyên sâu ưu tiên xử lý ; trong đó, mạng lưới hệ thống đường cao tốc, đường đi bộ, đường tàu, trường bay, cầu cảng cần ưu tiên quy hoạch và tăng cấp, tăng trưởng đồng nhất, văn minh, có tầm nhìn gắn với link vùng, tạo động lực, lan tỏa tăng trưởng .
Cùng với đó, Nước Ta cần nâng cao hiệu suất cao vốn góp vốn đầu tư, phát huy tính đồng điệu liên kết của mạng lưới hệ thống kiến trúc giao thông vận tải ; góp vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến rõ ràng trong việc phân chia nguồn vốn góp vốn đầu tư giữa những nghành giao thông vận tải ; tập trung chuyên sâu vốn cho những khu công trình có tính lan tỏa, tạo sự liên kết giữa những phương pháp vận tải đường bộ, giữa những khu công trình trong cùng mạng lưới hệ thống, tại những vùng kinh tế tài chính trọng điểm, những cửa ngõ quốc tế. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để những doanh nghiệp, những nhà đầu tư, những đối tác chiến lược tăng trưởng cùng trao đổi, san sẻ thời cơ hợp tác góp vốn đầu tư tăng trưởng hạ tầng tại Nước Ta .

Năm là, nâng cao hiệu quả của các chỉ số PAPI và PCI, đặc biệt là các chỉ số tương đồng với các chỉ số của GCI.

Như trên đã nghiên cứu và phân tích, mặc dầu có những độc lạ nhất định về quy mô và cách tiếp cận trong nhìn nhận, tuy nhiên giữa những chỉ số của GCI, PAPI và PCI có nhiều chỉ số tương đương, đặc biệt quan trọng là về thể chế và quy mô tăng trưởng. Do vậy, việc nâng cao hiệu suất cao của những chỉ số PAPI và PCI cũng góp thêm phần cải tổ chỉ số GCI .
Chính quyền những địa phương cần tăng cường công khai minh bạch, minh bạch, dữ thế chủ động trong cung ứng thông tin cho nhân dân, trong những hoạt động giải trí tiếp xúc đối thoại giữa chính quyền sở tại với nhân dân và xử lý những đề xuất kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp. Đồng thời, thực thi tráng lệ việc công khai minh bạch quy hoạch, kiến thiết xây dựng kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất ở địa phương, bảo vệ công minh trong đền bù tịch thu đất cho toàn bộ những nhóm dân cư. Cùng với đó, cần tăng cường nỗ lực chống tham nhũng. Các địa phương cần có kế hoạch hành vi đơn cử trong phòng, chống tham nhũng bên cạnh những chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia ngăn ngừa và tố giác tham nhũng ở tổng thể những cấp .
Ngoài ra, cần tăng nhanh kiến thiết xây dựng chính quyền sở tại điện tử, tạo thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại minh bạch, bình đẳng, thông thoáng. Tiếp tục thay đổi tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của chính quyền sở tại những cấp theo hướng tương thích với quy mô và đặc thù của đô thị loại đặc biệt quan trọng ; nâng cao chất lượng hoạt động giải trí ; bảo vệ quyền tự chủ và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc quyết định hành động và tổ chức triển khai triển khai chủ trương trong khoanh vùng phạm vi được phân cấp. Quan tâm công tác làm việc tổng kết, kịp thời khắc phục hạn chế và chỉ ra những kinh nghiệm tay nghề cần được phát huy ; để tránh lặp lại những khuyết điểm, yếu kém còn tồn dư. Đặc biệt, cần kiểm soát và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, giải quyết và xử lý công chức nhũng nhiễu, vô cảm, xấu đi. Có như vậy, mới góp thêm phần tích cực trong việc cải tổ được những chỉ số của GCI .

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN:

[1] Nguyễn Minh Thảo (2019). Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam qua từng chỉ số.

[ 2 ] Ngọc An ( 2019 ), Nước Ta tăng 10 bậc xếp hạng năng lượng cạnh tranh đối đầu toàn thế giới, https://tuoitre.vn, ngày 10/10/2019 .

[3] Nguyễn Viết Nam (2019). Xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019: Việt Nam đạt quán quân trong tăng điểm và tăng hạng.

[ 4 ] Thùy Linh ( 2019 ), Nâng hạng năng lượng cạnh tranh đối đầu : Tiếp tục nâng tầm cải cách, https://bnews.vn, ngày 15/12/2019 .
[ 5 ] Thanh Minh ( 2018 ), Chính phủ điện tử Nước Ta xếp hàng 88 trên quốc tế, http://tapchitaichinh.vn, ngày 06/11/2018 .

[6] Tuấn Dũng (2018). Phát triển cơ sở hạ tầng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 1. Chính phủ (2020), Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
 2. Nguyễn Văn Thành (2020), Xây dựng mô hình hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tạp chí Cộng sản, số 944 (6/2020)
 3. Vũ Tiến Lộc (2020). Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp, Đề tài nghiên cứu, mã số KX.04.11/16-20.
 4. Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2019: Cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, NXB Tài chính, 2019.
 5. Đinh Văn Sơn (2019). Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các điều kiện về sản phẩm xuất khẩu theo hướng thân thiện với môi trường, NXB Thống kê.
 6. Nguyễn Hồng Minh (Chủ biên) (2018), Phát triển kỹ năng nghề nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, NXB Thế giới.
 7. Nguyễn Viết Nam 920190, Xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019: Việt Nam đạt quán quân trong tăng điểm và tăng hạng, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam điện tử, https://vjst.vn, ngày 10/11/2019.
 8. Nguyễn Quý Quyền, Phạm Thị Hồng Yến (2017), Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong hội nhập FTA, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.
 9. Lý Hoàng Ánh (2016), Thể chế và năng lực cạnh tranh quốc gia, Tạp chí Ngân hàng, Số 7/2016, tr. 2-7.
 10. Đỗ Văn Đức (2013), Tháo gỡ “nút thắt” kết cấu hạ tầng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 11 (547), tr. 15-17.
 11. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, Việt Nam cần làm gì để tiếp tục cải thiện năng lực cạnh tranh trong các năm tới?, http://tapchitaichinh.vn, ngày 18/10/2019.

SOLUTIONS FOR IMPROVING THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX OF VIETNAM

Colonel General, Assoc. Prof. Ph. D NGUYEN VAN THANH
Member of the Central Committee of the Commuist Party of Vietnam

Deputy Minister Ministry of Public Security

ABSTRACT:

The Global Competitiveness Index ( GCI ) is used by the World Economic Forum ( WEF ) as a tool to measure micro – and macroeconomic factors which affect each country’s national competitiveness, economic strengths and weaknesses. In the current context of integration and competition, improving competitiveness is one of most concerned issues of countries. The national competitiveness can be strengthened by adopting a variety of holistic and comprehensive solutions to improve each of the GCI indicators. This paper presents solutions for improving Vietnam’s GCI .

Keywords: Global Competitiveness Index, competitiveness, economy.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments