Mẫu Giấy giới thiệu tiếng Anh?

Trong cuộc sống cũng như trong công việc sự liên kết với nhau là một điều không thể thiếu, đặc biệt là sự liên kết giữa các doanh nghiệp trên lãnh thổ của các quốc gia khác nhau. Trong trường hợp này, để giới thiệu một cá nhân thay mặt công ty giải quyết một việc nào đó, doanh nghiệp sẽ cần phải có giấy giới thiệu bằng tiếng Anh. Vậy giấy giới thiệu tiếng Anh là gì? Nội dung bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi sẽ đưa ra mẫu giấy giới thiệu bằng tiếng Anh và mẫu giới thiệu song ngữ mới nhất năm 2021.

Trước khi giới thiệu giấy giới thiệu tiếng Anh là gì?, chúng tôi mong muốn Quý vị nắm được một số thông tin cơ bản như sau:

Giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu là văn bản do cá thể hoặc tổ chức triển khai phát hành nhằm mục đích giới thiệu những thông tin cơ bản có tương quan đến cá thể, người đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai khác nhằm mục đích thực thi những việc làm đơn cử theo nội dung được ghi nhận trong giấy giới thiệu .

Trong trường hợp người được giới thiệu là người đại diện hợp pháp cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giới thiệu thì họ có quyền nhân danh tổ chức đó để làm việc, ký kết các văn bản liên quan đến các nội dung được giới thiệu.

Để làm rõ hơn về khái niệm này, chúng tôi xin đưa ra ví dụ sau :
Công ty A là một công ty luật chuyên tư vấn trong nghành nghề dịch vụ doanh nghiệp. Hiện nay, công ty đang thực thi làm thủ tục giải thể doanh nghiệp cho một công ty B. Tuy nhiên, trụ sở của công ty lại cách xa cơ quan quản trị thuế của doanh nghiệp nên công ty A hoàn toàn có thể phát hành giấy giới thiệu để nhân viên cấp dưới của mình liên hệ với cơ quan chức năng nhằm mục đích nhận được sự hướng dẫn của chính quyền sở tại trong việc làm hồ sơ .

Giấy giới thiệu khác biệt như thế nào so với giấy ủy quyền?

Thứ nhất: Về mục đích sử dụng

Giấy giới thiệu thường được dùng để liên hệ với cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, doanh nghiệp để làm rõ việc thực thi một việc làm. Trong khi đó, giấy ủy quyền được sử dụng khi bên ủy quyền trao quyền của chính mình cho người được chuyển nhượng ủy quyền để người đó nhận danh người chuyển nhượng ủy quyền triển khai việc làm trong khoanh vùng phạm vi được chuyển nhượng ủy quyền .

Thứ hai: Tính pháp lý của giấy giới thiệu

Tính pháp lý của giấy giới thiệu thường thấp hơn giấy ủy quyền vì người được giới thiệu không hề đại diện thay mặt bên giới thiệu để quyết định hành động yếu tố trong nội dung giới thiệu mà chỉ làm những việc làm như : tiếp đón thông tin, làm rõ, báo cáo giải trình thông tin, …. với người được giới thiệu .
Còn khi có giấy ủy quyền, người được chuyển nhượng ủy quyền hoàn toàn có thể đại diện thay mặt người được chuyển nhượng ủy quyền triển khai những việc làm trong khoanh vùng phạm vi việc làm được ủy quyền như : tố cáo, báo cáo giải trình, … .
Ngoài ra, người được ủy quyền có quyền dùng mọi giải pháp theo pháp luật của pháp lý để thực thi việc làm được ủy quyền đó .

Sau khi làm rõ khái niệm “giấy giới thiệu là gì?”, tiếp theo chúng tôi xin cung cấp một số thông tin liên quan đến giấy giới thiệu tiếng Anh là gì?, cụ thể như sau:

Giấy giới thiệu tiếng Anh là gì?

Giấy giới thiệu tiếng Anh là “letter of introduction” và được định nghĩa như sau:

A letter of introduction is a type of correspondence, which is used to introduce someone you know to someone else. Introduction letters can help build professional relationships that lead to job opportunities, business growth and collaboration .
Để thuận tiện hơn cho Quý vị trong việc viết và sử dụng giấy giới thiệu bằng tiếng Anh, sau đây chúng tôi xin phân phối cho Quý vị mẫu giấy giới thiệu song ngữ Anh – Việt và mẫu giấy giới thiệu bằng tiếng Anh .

Mẫu giấy giới thiệu song ngữ Anh – Việt

Tên công ty (The name of company)
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
( SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM )

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

( Independence – Freedom – Happiness )
… … … …., ngày … … … tháng … … … năm … ..
( … … … …, month … … …. date … … … … … year … … … )

 

GIẤY GIỚI THIỆU (LETTER OF INTRODUCTION)

Công ty … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. trân trọng giới thiệu :
( The company … … … … … … … … … … … … … … … … … .. introduce ) :
Ông / Bà : ( Mr / Mrs ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Sinh ngày ( Date of birth ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số CMND ( ID number ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ ( Address ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số điện thoại thông minh ( Phone number ) : … … … … … … … … … … … … … … … .. Email : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chức danh ( Position ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Để thực hiện nội dung công việc (To perform the works related to):……………………………………………………..

Chúng tôi trân trọng đề xuất quý cơ quan, đơn vị chức năng tạo điều kiện kèm theo để Ông / bà có tên ở trên hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao .
( We respectfully request your agency or unit to create conditions to tư vấn Mr. / Mrs. … for completing the assigned tasks sucessfully ) .
Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày … … tháng … … .. năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
( This referral is valid until the end of month … … date … … .. year … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. )
Nơi nhận (Recipients):

Như trên (As above);

– Lưu VT ( Save VT ) .

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Legal representative of the company)

( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )
( Sign, stamp and write full name )

Mẫu giấy giới thiệu bằng tiếng Anh

Company
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

… … … …., month … … date … … year … ..

 

LETTER OF INTRODUCTION

The Company … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … introduce :
Mr / Mrs : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Date of birth : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
ID number : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Address : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Phone number : … … … … … … … … … … … … … … … ..
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Position : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
To perform the work related to : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
This referral is valid until the end of month … … date … … .. year … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Recipients:

– As above;

– Save VT

Legal representative of the company

( Sign, stamp and write full name )

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments