glaze tiếng Anh là gì?

glaze tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng glaze trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ glaze tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm glaze tiếng Anh
glaze
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ glaze

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: glaze tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

glaze tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ glaze trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ glaze tiếng Anh nghĩa là gì.

glaze /gleiz/

* danh từ
– men, nước men (đồ sứ, đò gốm)
=a vase with a fine crackle glaze+ cái lọ có nước men rạn đẹp
– đồ gốm tráng men
– nước láng, nước bóng (da, vải, bức tranh…)
– vẻ đờ đẫn (của mắt)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớp băng, lớp nước đá

* ngoại động từ
– lắp kính, bao bằng kính
=to glaze a window+ lắp kính cửa sổ
– tráng men; làm láng
=to glaze pottery+ tráng men đồ gốm
– đánh bóng
– làm mờ (mắt)

* nội động từ
– đờ ra, đờ đẫn ra (mắt)

Thuật ngữ liên quan tới glaze

Tóm lại nội dung ý nghĩa của glaze trong tiếng Anh

glaze có nghĩa là: glaze /gleiz/* danh từ- men, nước men (đồ sứ, đò gốm)=a vase with a fine crackle glaze+ cái lọ có nước men rạn đẹp- đồ gốm tráng men- nước láng, nước bóng (da, vải, bức tranh…)- vẻ đờ đẫn (của mắt)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớp băng, lớp nước đá* ngoại động từ- lắp kính, bao bằng kính=to glaze a window+ lắp kính cửa sổ- tráng men; làm láng=to glaze pottery+ tráng men đồ gốm- đánh bóng- làm mờ (mắt)* nội động từ- đờ ra, đờ đẫn ra (mắt)

Đây là cách dùng glaze tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ glaze tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

glaze /gleiz/* danh từ- men tiếng Anh là gì?
nước men (đồ sứ tiếng Anh là gì?
đò gốm)=a vase with a fine crackle glaze+ cái lọ có nước men rạn đẹp- đồ gốm tráng men- nước láng tiếng Anh là gì?
nước bóng (da tiếng Anh là gì?
vải tiếng Anh là gì?
bức tranh…)- vẻ đờ đẫn (của mắt)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) lớp băng tiếng Anh là gì?
lớp nước đá* ngoại động từ- lắp kính tiếng Anh là gì?
bao bằng kính=to glaze a window+ lắp kính cửa sổ- tráng men tiếng Anh là gì?
làm láng=to glaze pottery+ tráng men đồ gốm- đánh bóng- làm mờ (mắt)* nội động từ- đờ ra tiếng Anh là gì?
đờ đẫn ra (mắt)

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments