governor tiếng Anh là gì?

governor tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng governor trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ governor tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm governor tiếng Anh
governor
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ governor

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: governor tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

governor tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ governor trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ governor tiếng Anh nghĩa là gì.

Advertisement

governor /’gʌvənə/

* danh từ
– kẻ thống trị
=the governors and the governed+ kẻ thống trị và những người bị trị
– thống sử, thủ hiến, thống đốc
=the governor of Alabama State+ thống đốc bang A-la-ba-ma
– uỷ viên hội đồng quản trị (một trường học, một bệnh viện…)
– thủ lĩnh; chủ
– cha, bố
– (kỹ thuật), (vật lý) máy điều chỉnh máy điều tốc

governor
– (điều khiển học) [bộ, cái] điều khiển, cái ổn định
– speed g. bộ điều chỉnh tốc độ

Thuật ngữ liên quan tới governor

Tóm lại nội dung ý nghĩa của governor trong tiếng Anh

governor có nghĩa là: governor /’gʌvənə/* danh từ- kẻ thống trị=the governors and the governed+ kẻ thống trị và những người bị trị- thống sử, thủ hiến, thống đốc=the governor of Alabama State+ thống đốc bang A-la-ba-ma- uỷ viên hội đồng quản trị (một trường học, một bệnh viện…)- thủ lĩnh; chủ- cha, bố- (kỹ thuật), (vật lý) máy điều chỉnh máy điều tốcgovernor- (điều khiển học) [bộ, cái] điều khiển, cái ổn định- speed g. bộ điều chỉnh tốc độ

Đây là cách dùng governor tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Advertisement

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ governor tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

governor /’gʌvənə/* danh từ- kẻ thống trị=the governors and the governed+ kẻ thống trị và những người bị trị- thống sử tiếng Anh là gì?
thủ hiến tiếng Anh là gì?
thống đốc=the governor of Alabama State+ thống đốc bang A-la-ba-ma- uỷ viên hội đồng quản trị (một trường học tiếng Anh là gì?
một bệnh viện…)- thủ lĩnh tiếng Anh là gì?
chủ- cha tiếng Anh là gì?
bố- (kỹ thuật) tiếng Anh là gì?
(vật lý) máy điều chỉnh máy điều tốcgovernor- (điều khiển học) [bộ tiếng Anh là gì?
cái] điều khiển tiếng Anh là gì?
cái ổn định- speed g. bộ điều chỉnh tốc độ

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments