greater tiếng Anh là gì?

greater tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng greater trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ greater tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm greater tiếng Anh
greater
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ greater

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: greater tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

greater tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ greater trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ greater tiếng Anh nghĩa là gì.

Advertisement

greater
– lớn hơn, có ý nghĩa hơngreat /greit/

* tính từ
– lớn, to lớn, vĩ đại
=a wind+ cơn gió lớn
=a great distance+ một khoảng cách lớn
=the Great October Socialist Revolution+ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại)
=a great writer+ một nhà văn lớn
=the great powers+ những nước lớn
=a great scoundrel+ thằng đại bợm
=the great majority+ đại đa số
=at a great price+ đi rất nhanh
– hết sức, rất
=with great care+ cẩn thận hết sức
=to pay great attention to+ hết sức chú ý tới
– cao quý, ca cả, cao thượng
=he appeared greater in adversity than ever before+ trong lúc hoạn nạn anh ấy tỏ ra cao thượng hơn bao giờ hết
– tuyệt hay, thật là thú vị
=that is great!+ thật là tuyệt!
=to have great time+ được hưởng một thời gian thú tuyệt
– giỏi, thạo cừ, hiểu rõ, hiểu tường tận
=to be great on+ hiểu rõ, biết rõ, hiểu tường tận về (cái gì)
=to be great at+ rất giỏi về (cái gì)
– thân (với ai)
=to be great with somebody+ thân với ai
!to be great with child
– (từ cổ,nghĩa cổ) có mang, có chửa
!great dozen
– tá mười ba
!great many
– nhiều
!to have a great mind to
– (xem) mind
!to live to a great age
– sống đến tận lúc tuổi già, sống lâu
!to take a great interest in
– rất quan tâm đến

* danh từ
– (the great) (dùng như số nhiều) những người vĩ đại
– số nhiều kỳ thi tốt nghiệp tú tài văn chương (tại trường đại học Ôc-phớt)

Thuật ngữ liên quan tới greater

Tóm lại nội dung ý nghĩa của greater trong tiếng Anh

greater có nghĩa là: greater- lớn hơn, có ý nghĩa hơngreat /greit/* tính từ- lớn, to lớn, vĩ đại=a wind+ cơn gió lớn=a great distance+ một khoảng cách lớn=the Great October Socialist Revolution+ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại)=a great writer+ một nhà văn lớn=the great powers+ những nước lớn=a great scoundrel+ thằng đại bợm=the great majority+ đại đa số=at a great price+ đi rất nhanh- hết sức, rất=with great care+ cẩn thận hết sức=to pay great attention to+ hết sức chú ý tới- cao quý, ca cả, cao thượng=he appeared greater in adversity than ever before+ trong lúc hoạn nạn anh ấy tỏ ra cao thượng hơn bao giờ hết- tuyệt hay, thật là thú vị=that is great!+ thật là tuyệt!=to have great time+ được hưởng một thời gian thú tuyệt- giỏi, thạo cừ, hiểu rõ, hiểu tường tận=to be great on+ hiểu rõ, biết rõ, hiểu tường tận về (cái gì)=to be great at+ rất giỏi về (cái gì)- thân (với ai)=to be great with somebody+ thân với ai!to be great with child- (từ cổ,nghĩa cổ) có mang, có chửa!great dozen- tá mười ba!great many- nhiều!to have a great mind to- (xem) mind!to live to a great age- sống đến tận lúc tuổi già, sống lâu!to take a great interest in- rất quan tâm đến* danh từ- (the great) (dùng như số nhiều) những người vĩ đại- số nhiều kỳ thi tốt nghiệp tú tài văn chương (tại trường đại học Ôc-phớt)

Đây là cách dùng greater tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Advertisement

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ greater tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

greater- lớn hơn tiếng Anh là gì?
có ý nghĩa hơngreat /greit/* tính từ- lớn tiếng Anh là gì?
to lớn tiếng Anh là gì?
vĩ đại=a wind+ cơn gió lớn=a great distance+ một khoảng cách lớn=the Great October Socialist Revolution+ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại)=a great writer+ một nhà văn lớn=the great powers+ những nước lớn=a great scoundrel+ thằng đại bợm=the great majority+ đại đa số=at a great price+ đi rất nhanh- hết sức tiếng Anh là gì?
rất=with great care+ cẩn thận hết sức=to pay great attention to+ hết sức chú ý tới- cao quý tiếng Anh là gì?
ca cả tiếng Anh là gì?
cao thượng=he appeared greater in adversity than ever before+ trong lúc hoạn nạn anh ấy tỏ ra cao thượng hơn bao giờ hết- tuyệt hay tiếng Anh là gì?
thật là thú vị=that is great!+ thật là tuyệt!=to have great time+ được hưởng một thời gian thú tuyệt- giỏi tiếng Anh là gì?
thạo cừ tiếng Anh là gì?
hiểu rõ tiếng Anh là gì?
hiểu tường tận=to be great on+ hiểu rõ tiếng Anh là gì?
biết rõ tiếng Anh là gì?
hiểu tường tận về (cái gì)=to be great at+ rất giỏi về (cái gì)- thân (với ai)=to be great with somebody+ thân với ai!to be great with child- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) có mang tiếng Anh là gì?
có chửa!great dozen- tá mười ba!great many- nhiều!to have a great mind to- (xem) mind!to live to a great age- sống đến tận lúc tuổi già tiếng Anh là gì?
sống lâu!to take a great interest in- rất quan tâm đến* danh từ- (the great) (dùng như số nhiều) những người vĩ đại- số nhiều kỳ thi tốt nghiệp tú tài văn chương (tại trường đại học Ôc-phớt)

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments