Hàm ADDRESS là gì? Cách áp dụng hàm ADDRESS trong Excel

Làm thế nào để lấy địa chỉ trong ô Excel? Để làm được điều đó, bạn cần áp dụng hàm ADDRESS. Vậy hàm ADDRESS là gì? Áp dụng hàm ADDRESS trong Excel như thế nào cho hợp lý? Cùng Mindovermetal tìm hiểu rõ hơn về hàm này nhé!

Hàm ADDRESS là gì?

Hàm ADDRESS là hàm lấy địa chỉ của một ô trong một trang tính, với số hàng và số cột đã cho.

Ví dụ: =ADDRESS(3,5) trả về $E$3. Hàm ADDRESS của Excel có thể trả về một tham chiếu tuyệt đối hoặc tương đối ở một trong hai định dạng tham chiếu của Excel.

Cú pháp: =ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

Trong đó:

 • Row_num (Bắt buộc): là số hàng của ô cần lấy địa chỉ.
 • Column_num (Bắt buộc): đây là số cột của ô cần lấy địa chỉ.
 • Abs_num (Tùy chọn): giá trị số chỉ rõ kiểu tham chiếu cần trả về. Nếu bạn bỏ qua là, kết quả mặc định là tuyệt đối.
 • sheet_text (Tùy chọn): Giá trị văn bản chỉ rõ tên của trang tính được dùng làm tham chiếu ngoài

Abs-num có thể là bất kỳ giá trị nào sau đây:

 • 1 – Hàng tuyệt đối và tham chiếu cột tuyệt đối. Ví dụ: $B$2
 • 2 – Hàng tuyệt đối và tham chiếu cột tương đối. Ví dụ: 2$
 • 3 – Hàng tương đối và tham chiếu cột tuyệt đối. Ví dụ: $B2
 • 4 – Hàng tương đối và tham chiếu cột tương đối. Ví dụ: B2
 • a1 – Đây là kiểu tham chiếu cho địa chỉ ô được trả về: A1 hoặc R1C1. Đây là một đối số tùy chọn và nếu bỏ qua, địa chỉ được trả về mặc định là A1.

Cách áp dụng hàm ADDRESS trong Excel

Để có thể hình dung rõ hơn bạn có thể tham khảo bảng ví dụ dưới đây:

ham-address-la-gi-cach-ap-dung-ham-address-trong-excel-2

Lưu ý:

 • Kiểu tham chiếu A1 ( dòng 1 và cột A): tham chiếu tuyệt đối được biểu hiện bằng ký tự $ đứng trước vị trí cột hoặc dòng.
 • Kiểu tham chiếu R1C1 (dòng 1 và cột 1): tham chiếu tuyệt đối được biểu hiện bằng dấu ngoặc vuông [] ở số dòng hoặc số cột.
 • Nếu bạn muốn tham chiếu đến một cửa sổ làm việc (Workbook), và trang tính khác bạn để tên của cửa sổ làm việc trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ “[Book1]Sheet2” có nghĩa là cửa sổ làm việc có tên là Book1 và trang tính trong cửa sổ đó là Sheet2.

Qua bài viết này, hẳn là bạn đã hiểu rõ hơn về hàm ADDRESS là gì rồi nhỉ? Để có được thêm nhiều kiến thức về Excel thì hãy theo dõi Mindovermetal nhé!

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments