Hàm dò tìm nhiều điều kiện trong Excel được dùng như thế nào?

Excel là một phần mềm phổ biến với công dụng chính của nó là giúp người dùng tính toán nhanh và chính xác với số lượng dữ liệu lớn, trong lúc dò tìm dữ liệu chúng ta sẽ phải dò tìm các dữ liệu phải đáp ứng các điều kiện khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các thao tác đó với ba hàm cơ bản

Hàm Vlookup với 2 điều kiện

Ta có bảng tính dưới đây. Yêu cầu tính được số lượng nhất định của 1 sản phẩm nào đó trong từng ca là bao nhiêu thì ta sẽ làm các bước dưới đây.

ham-do-tim-nhieu-dieu-kien-trong-excel-duoc-dung-nhu-the-nao-3

Vlookup 2 điều kiện sử dụng cột phụ sẽ trở thành hàm Vlookup 1 điều kiện và với cách này bạn có thể tìm kiếm nhiều điều kiện khác nhau.

Bước 1:  Tạo cột phụ tại A, để cột A có giá trị liên kết từ cột B-Sản phẩm và cột C-Ca. Áp dụng công thức: A: =B4&C4 kết thúc lệnh bằng phím Enter, sau đó áp dụng cho các hàng dưới tương tự.

Ta có kết quả sau:

ham-do-tim-nhieu-dieu-kien-trong-excel-duoc-dung-nhu-the-nao-1

Bước 2:  Tạo một bảng truy vấn gần đó, để tìm kiếm số lượng sản phẩm trong một sản phẩm ở một ca nào đó.

ham-do-tim-nhieu-dieu-kien-trong-excel-duoc-dung-nhu-the-nao-3

Bước 3:  Nhập công thức tại bảng vừa tạo =VLOOKUP(B9&B10,A4:D7,4,0)

Trong đó:

 • B9&B10: Giá trị được sử dụng để truy vấn trên bảng và đưa ra kết quả tương ứng.
 • A4:D7: là khoanh vùng tìm kiếm từ Cột A4 đến D7.
 • Số 4 ở đây tương ứng cột số lượng và số 0 là đây theo giá trị logic True or False.

ham-do-tim-nhieu-dieu-kien-trong-excel-duoc-dung-nhu-the-nao-2

Kết quả sẽ được 150 số lượng tương ứng với sản phẩm Váy ở ca 1. Bạn có thể đối chiếu bằng cách nhập khác SP và khác ca để so sánh.

Hàm Index để dò tìm nhiều điều kiện

Hàm INDEX dạng mảng

Cú pháp của hàm INDEX =INDEX(array,row_num,[column_num])

Trong đó:

 • Array: là phạm vi ô hoặc một hằng số mảng, array là đối số bắt buộc
 • Nếu array chứa một hàng hoặc một cột thì đối số row_num hoặc column_num tương ứng là tùy chọn.
 • Nếu array chứa nhiều hàng và nhiều cột mà chỉ sử dụng đối số row_num hoặc column_num thì hàm index sẽ trả về mảng có toàn bộ hàng hoặc toàn bộ cột trong mảng.
 • Row_num: chỉ số hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị.
 • Column_num: chỉ số cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị.

Cho bảng tính sau và tìm số lượng sản phẩm, biết số lượng đó ở hàng 2 cột 3

ham-do-tim-nhieu-dieu-kien-trong-excel-duoc-dung-nhu-the-nao-1

Ta áp dụng công thức tại ô C9: =INDEX(B3:D7,2,3)

ham-do-tim-nhieu-dieu-kien-trong-excel-duoc-dung-nhu-the-nao-6

Hàm INDEX dạng tham chiếu

Cú pháp =INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong đó:

 • Reference: Vùng tham chiếu, bắt buộc.
 • Row_num: Chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu, bắt buộc.
 • Column_num: Chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu, tùy chọn.
 • Area_num: Số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong reference.

Tiếp tục với ví dụ trên ta có:

Công thức ô C9 =INDEX(B3:D7,2,3,1)

ham-do-tim-nhieu-dieu-kien-trong-excel-duoc-dung-nhu-the-nao-9

Kết quả cho ra như bảng trên.

Hàm Match để dò tìm nhiều điều kiện

Cú pháp =MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)

Trong đó:

 • Lookup_value: Giá trị mà các bạn muốn tìm trong mảng (lookup_array), giá trị này có thể là số, văn bản hoặc giá trị logic hoặc một tham chiếu ô đến một số, văn bản hoặc giá trị logic.
 • Lookup_array: Mảng, phạm vi ô được tìm kiếm.
 • Match_type: Là kiểu tìm kiếm, có 3 kiểu tìm kiếm là -1, 0, 1.

Có 3 kiểu tìm kiếm là:

 • 1: Less than (Nhỏ hơn giá trị tìm kiếm)
 • 0: Exact match (Chính xác giá trị tìm kiếm)
 • -1: Greater than (Lớn hơn giá trị tìm kiếm)

Mặc định là 1 nếu bỏ qua không nhập gì.

Ví dụ: Cho bảng tính dưới đây và và tìm thứ tự số lượng sản phẩm trong hình với kiểu tìm kiếm 0: Exact match.

ham-do-tim-nhieu-dieu-kien-trong-excel-duoc-dung-nhu-the-nao-6

Ta áp dụng công thức ô E4 là: =MATCH(D4,D9:D12,0).

ham-do-tim-nhieu-dieu-kien-trong-excel-duoc-dung-nhu-the-nao-7

Được kết quả như bảng trên, với các dòng phía dưới ta áp dụng cách tương tự như trên.

Qua bài hướng dẫn về cách thức dò tìm nhiều điều kiện trong Excel. Mong rằng các bạn sẽ áp dụng thành công để giúp giải đáp các vấn đề đang gặp phải của bản thân một cách chính xác và nhanh chóng. Mindovermetal sẽ được cập nhật những bài viết hay về Excel cho bạn!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments