Hàm INDEX nâng cao trong Excel chưa bao giờ dễ đến thế

Hàm INDEX là một trong những hàm tham chiếu được sử dụng nhiều nhất trong Excel. Sức mạnh của nó là không thể bàn cãi. Thế nhưng bạn đã biết hết tất cả cách sử dụng hàm INDEX nâng cao chưa? Nếu chưa hãy cùng Mindovermetal theo dõi bài viết này ngay!

Hàm INDEX nâng cao là gì?

Để nâng cao chức năng của hàm INDEX, nó sẽ được kết hợp với các hàm khác như MATCH hay COUNTA để tạo nên một hàm mới mạnh mẽ hơn. Đây cũng có thể được xem là hàm INDEX nâng cao trong Excel.

Hàm INDEX kết hợp với các hàm AVERAGE/MIN/MAX/SUM

Ta có thể kết hợp hàm INDEX với các hàm phổ biến khác như: AVERAGE, MIN, MAX, SUM,… trong Excel. Để hiểu rõ hơn chúng sẽ kết hợp với nhau như thế nào. Ta hãy xem xét ví dụ sau.

ham-index-nang-cao-trong-excel-chua-bao-gio-de-den-the-7

Cho bảng dữ liệu trên, hãy tính giá trung bình loại 1 của các mặt hàng sau A, B và C.

Ta sẽ kết hợp AVERAGE với INDEX. Kết quả như sau

ham-index-nang-cao-trong-excel-chua-bao-gio-de-den-the-8

Công thức được thiết lập ở đây là =AVERAGE(C4:INDEX(C4:C9,H3))

Có thể thấy đối số row_num của hàm INDEX là một giá trị tham chiếu tới ô H3. Kết quả trả về của hàm INDEX này sẽ là C6. Sau đó, hàm AVERAGE sẽ tính trung bình với công thức gốc là =AVERAGE(C4:C6). Tức là tính giá trị trung bình loại 1 của mặt hàng A,B và C.

Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao không dùng trực tiếp hàm AVERAGE để tính mà phải kết hợp với hàm INDEX.
Ta phải kết hợp vì trên thực tế, ta phải làm việc với bảng dữ liệu với hàng trăm, hàng nghìn cột, ô khác nhau với những yêu cầu khác nhau. Nếu dùng kết hợp sẽ rút ngắn thời gian thao tác và cho ra kết quả nhanh hơn.

Thêm vào đó, có những trường hợp phải tính trung bình ở những khoảng nhất định và những khoảng này thay đổi liên tục. Việc sử dụng hàm INDEX/AVERAGE sẽ giúp ta linh hoạt hơn trong quá trình làm việc.

Tương tự như AVERAGE, ta cũng có thể kết hợp INDEX với MIN, MAX hay SUM để tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất hay tính tổng trong một khoảng bất kì.

Hàm INDEX/MATCH – Hàm tìm kiếm mạnh mẽ nhất trong Excel

Để tìm hiểu hàm này, ta xem xét ví dụ sau đây:

ham-index-nang-cao-trong-excel-chua-bao-gio-de-den-the-9

Hãy điền đơn giá của từng mặt hàng dựa trên bảng đơn giá các mặt hàng. Lưu ý, đơn giá phụ thuộc và tên hàng và mã hàng.

Kết hợp hàm INDEX với MATCH, ta có kết quả sau:

ham-index-nang-cao-trong-excel-chua-bao-gio-de-den-the-1

Công thức được sử dụng ở trên là =INDEX($K$7:$M$9, MATCH(C5,$J$7:$J$9,0), MATCH(B5,$K$6:$M$6,0))

Có thể thấy, so với các hàm khác như HLOOKUP hay VLOOKUP hàm INDEX/MATCH linh hoạt hơn nhiều. Nó có thể tìm kiếm giá trị ở một ô bất kì trong bảng giá trị. Trong khi đó, HLOOKUP hay VLOOKUP chỉ tìm kiếm giá trị ở hàng đầu tiên mà nó khai báo.

Hàm INDEX nâng cao trong Excel thực chất là sự kết hợp giữa nó với các hàm khác. Việc kết hợp này sẽ tạo ra những công thức khác linh hoạt và thuận tiện hơn. Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu thêm những kiến thức khác trong Excel, hãy theo dõi và đọc những bài viết mới nhất của Mindovermetal nhé!

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments