haunt tiếng Anh là gì?

haunt tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng haunt trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ haunt tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm haunt tiếng Anh
haunt
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ haunt

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: haunt tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

haunt tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ haunt trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ haunt tiếng Anh nghĩa là gì.

haunt /hɔ:nt/

* danh từ
– nơi thường lui tới, nơi hay lai vãng
– nơi thú thường đến kiếm mồi
– sào huyệt (của bọn lưu manh…)

* ngoại động từ
– năng lui tới, hay lui tới (nơi nào, người nào)
– ám ảnh (ai) (ý nghĩ)

* nội động từ
– thường lảng vảng, thường lui tới, thường lai vãng
=to haunt in (about) a place+ thường lảng vảng ở một nơi nào
=to haunt with someone+ năng lui tới ai

Thuật ngữ liên quan tới haunt

Tóm lại nội dung ý nghĩa của haunt trong tiếng Anh

haunt có nghĩa là: haunt /hɔ:nt/* danh từ- nơi thường lui tới, nơi hay lai vãng- nơi thú thường đến kiếm mồi- sào huyệt (của bọn lưu manh…)* ngoại động từ- năng lui tới, hay lui tới (nơi nào, người nào)- ám ảnh (ai) (ý nghĩ)* nội động từ- thường lảng vảng, thường lui tới, thường lai vãng=to haunt in (about) a place+ thường lảng vảng ở một nơi nào=to haunt with someone+ năng lui tới ai

Đây là cách dùng haunt tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ haunt tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

haunt /hɔ:nt/* danh từ- nơi thường lui tới tiếng Anh là gì?
nơi hay lai vãng- nơi thú thường đến kiếm mồi- sào huyệt (của bọn lưu manh…)* ngoại động từ- năng lui tới tiếng Anh là gì?
hay lui tới (nơi nào tiếng Anh là gì?
người nào)- ám ảnh (ai) (ý nghĩ)* nội động từ- thường lảng vảng tiếng Anh là gì?
thường lui tới tiếng Anh là gì?
thường lai vãng=to haunt in (about) a place+ thường lảng vảng ở một nơi nào=to haunt with someone+ năng lui tới ai

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments