378 Từ Vựng, Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Cấp Thoát Nước

 • Kỹ sư cấp thoát nước – water supply và drainage engineer
 • Mạng lưới cấp nước – water supply system
 • Xử lý nước cấp – feed water treatment
 • Xử lý nước thải – waste water treatment

 • Nhà máy nước – water supply plant
 • Cấp thoát nước khu công trình – water supply and drainage for construction works

A – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Absolute salinity ( Sa ) – Độ muối tuyệt đối ( Sa )
 • Acidity – Độ axit
 • Adjusting valve – Van kiểm soát và điều chỉnh
 • Aggressive water – Nước xâm thực
 • Aggressivity – Tính xâm thực
 • Air-operated valve – Van khí nén
 • Alarm valve – Van báo động
 • Alkaline ( temporany ) hardness – Độ cứng kiềm ( độ cứng trong thời điểm tạm thời )
 • Alkalinity – Độ kiềm
 • Amplifying valve – Đèn khuếch đại
 • Angle valve – Van góc
 • Anionic surface active agent – Anlon hoạt động giải trí mặt phẳng
 • Automatic sampling – Lấy mẫu tự động hóa
 • Automatic valve – Van tự động hóa
 • Auxiliaty tank – Bình phụ ; thùng phụ

B – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Back valve – Van ngược
 • Balanced valve – Van cân đối
 • Balanced needle valve – Van kim cân đối
 • Ball valve – Van hình cầu, van kiểu phao
 • Ball and lever valve – Van hình cầu – đòn kích bẩy
 • Bioassay – Sự thử sinh học
 • Bleeder valve – Van xả
 • Blochemical oxygen demand ( BOD ) – Nhu cầu oxi sinh hoá ( BOD )
 • Borehold – bãi giếng ( gồm nhiều giếng nước )
 • Bottom discharge valve – Van xả ở đáy
 • Bottom outlet – Ống dẫn nước ở đáy bồn ( xả kiệt )
 • Brake valve – Van hãm
 • Break-point chlorination – Điểm clo hoá tới hạn
 • Bucket valve – Van pit tông
 • Bucket pump with motor – Máy bơm hút có động cơ
 • Butterfly valve – Van bướm ; van tiết lưu
 • By pass flow – Dòng chảy tràn qua hố thu
 • By-pass valve – Van nhánh

C – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Canal – Kênh đào
 • Carbon adsorption / chloroform extraction ( CCE ) – Sự hấp thụ bằng than hoạt hoá / sự chiết bằng clorofom ( CCE )
 • Carbon dioxide – Cacbon dioxit
 • Catch tank – Bình xả
 • Cationic surface active agent – Cation hoạt động giải trí mặt phẳng
 • Centrifugal – Li tâm
 • Centrifugal pump – Bơm li tâm
 • Chamber – Buồng ( bể ) dẫn nước
 • Chamber wall – Tường chắn ( vách ngăn ) giữa những buồng bể dẫn nước
 • Charging tank – Bình nạp
 • Charging valve – Van nạp liệu
 • Check valve – Van cản ; van đóng ; van kiểm tra
 • Chemical oxygen demand ( COD ) – Nhu cầu oxi hoá học ( COD )
 • Chloremines – Các cloramin
 • Chlorine – Clo
 • Chlorine contact tank – Bể khử trùng Clo
 • Clack valve – Van bản lề
 • Clapper valve – Van bản lề
 • Clarification – Làm trong nước
 • Clarifier – Bể lắng
 • Clarifying tank – Bể lắng, bể thanh lọc
 • Clean-out ( n ) – Sục rửa
 • Chlorination – Clo hoá
 • Collecting tank – Bình góp, bình thu
 • Collector well ( for raw water ) – Giếng thu nước ngầm
 • Colloidal suspension – Huyền phù keo
 • Combined chlorine – Clo link
 • Compartmented tank – Bình chứa nhiều ngăn, thùng nhiều ngăn
 • Compensation valve – Van cân đối, van bù
 • Composite sample – Mẫu tổng hợp
 • Compression valve – Van nén
 • Compressed-air vessel ( air vessel, air receiver ) – Bình tích áp ( chứa khí nén )
 • Conduit – Ống dẫn
 • Conical valve – Van côn, van hình nón
 • Contact stabilization – Ổn định tiếp xúc
 • Continuous sampling – Lấy mẫu liên tục
 • Control valve – Van kiểm soát và điều chỉnh ; van kiểm tra
 • Corrosivity – Tính ăn mòn
 • Counter – Đồng hồ ( bảng ) đo
 • Counter gear assembly – Cơ cấu đồng hồ đeo tay nước
 • Cover with glass lid – Nắp đậy có kính
 • Cup valve – Van hình chén
 • Cut-off valve – Van ngắt, van chặn

– Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Delivery valve – Van tăng áp ; van cung ứng
 • Delivery pipe – Hệ thống ống truyền tải
 • Depositing tank – Bể lắng bùn
 • Destritus tank – Bể tự hoại
 • Detension Basin – Hồ điều hoà
 • Determinand – Thông số cần xác lập ( Thông số hoặc chất cần được xác lập )
 • Dialysis – Sự thẩm tách
 • Diaphragm valve – Van màng chắn
 • Direct valve – Van trực tiếp
 • Discharge valve – Van xả, van tháo
 • Discrete sampling – Lấy mẫu gián đoạn
 • Digestion tank – Bể tự hoại
 • Dip tank – Bể nhúng ( để giải quyết và xử lý )
 • Disk valve – Van đĩa
 • Dissolved solids – Chất rắn hoà tan
 • Dissolved-oxygen curve – Đường cong oxi hoà tan
 • Distribution main – Hệ thống ống phân phối chính
 • Distribution pipeline – tuyến ống phân phối ( tuyến ống cấp II )
 • Distribution valve – Van phân phối
 • Dosing tank – Thùng định lượng
 • Double-beat valve – Van khóa kép, van hai đế
 • Draining valve – Van thoát nước, van xả
 • Drilling valve – Van khoan
 • Drinking water supply – Cấp nước hoạt động và sinh hoạt
 • Driven well ( tube well ) – Bơm dùng cho giếng khoan
 • Downstream ( n ) – Hạ lưu

E – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Earthenware pipe – Các ống bằng gốm
 • Ejection valve – Van phun
 • Electro-hydraulic control valve – Van kiểm soát và điều chỉnh điện thủy lực
 • Elevated reservoir – Đài chứa nước
 • Elevated tank – Tháp nước, đài nước
 • Emergency closing valve – Van khóa bảo hiểm
 • Emergency tank – Bình dự trữ ; bể dự trữ cấp cứu
 • Emptying valve – Van tháo, van xả
 • Estuary – Cửa sông
 • Excess water conduit – Hệ thống ống ( mương ) dẫn nước xả tràn
 • Exhaust tank – Thùng xả, thùng thải ; ống xả
 • Exhaust valve – Van tháo, van xả
 • Expansion valve – Van co và giãn
 • Expansion tank – Bình giảm áp ; thùng giảm áp

F – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Feed tank – Thùng tiếp liệu ; bình tiếp liệu
 • Feed valve – Van nạp, van phân phối
 • Feed-regulating valve – Van kiểm soát và điều chỉnh cung ứng
 • Filing ( backing ) – Đất đắp gia cố cho bồn chứa
 • Filter – Lọc
 • Filter bottom, a grid – Lưới lọc
 • Filter gravel ( filter bed ) – Lớp đá sỏi ( vật tư lọc )
 • Filtered water outlet – Cửa ra nước đã qua lọc
 • Flap valve – Van bản lề
 • Float tank – Bình có phao, thùng có phao
 • Float valve – Van phao
 • Flooding valve – Van tràn
 • Flowing water tank – Bể nước chảy
 • Flume Canal – Máng đo
 • Fraction impervious ( pervious ) – Khả năng thấm nước
 • Free board – Khoảng cách nước dâng cho phép tính từ khu công trình
 • Free carbon dioxide – Cacbon dioxit tự do ( Cacbon dioxit hoà tan trong nước )
 • Free chlorine – Clo tự do
 • Free discharge valve – Van tháo tự do, van cửa cống
 • Fuel valve – Van nhiên liệu

G – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Gas valve – Van ga, van khí đốt
 • Gate valve – Van cổng
 • Gathering tank – Bình góp, bể góp
 • Gauge tank – Thùng đong
 • Gauge valve – Van thử nước
 • Gauging tank – Bình đong, thùng đong
 • Globe valve – Van hình cầu
 • Governor valve – Van tiết lưu, van kiểm soát và điều chỉnh
 • Ground reservoir – Bể chứa xây kiểu ngầm
 • Ground water – Nước ngầm
 • Ground water stream – dòng nước ngầm
 • Gutter flow characteristics – Đặc điểm dòng chảy dọc đan rãnh

H – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Hand operated valve – Van tay
 • Hand pump – Bơm tay
 • Hardness – Độ cứng
 • Head tank – két nước có áp
 • Hinged valve – Van bản lề
 • Holding tank – Thùng chứa, thùng gom
 • Hydraulic valve – Van thủy lực

I – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Impervious – Không thấm nước
 • Impervious stratum – Tầng đất không thấm nước
 • Individual water supply – Sự phân phối nước hộ thành viên
 • Injection valve – Van phun
 • Inlet valve – Van nạp
 • In-line analysis – Phân tích trực tiếp
 • In situ analysis – Phân tích trực tiếp
 • Intake valve – Van nạp
 • Interconnecting valve – Van phối hợp
 • Inverted valve – Van ngược
 • Irrigation water – Nước tưới
 • Isokinetic sampling – Lấy mẫu đẳng tốc

L – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Langelier index – Chỉ số Langelier
 • Leaf valve – Van lá, van cánh ; van bản lề
 • Levelling valve – Van chỉnh mức
 • Lift valve – Van nâng
 • Loam seal – Lớp đất sét nện cứng
 • Low ( high ) density – Mật độ thấp ( cao )

M – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Main valve – Van chính
 • Main pump with motor – Máy bơm chính có động cơ
 • Manhole – Cửa thăm dùng Giao hàng công tác làm việc sửa chữa thay thế bảo dưỡng
 • Manostat, a swiching device – Thiết bị đo, trấn áp áp lực đè nén
 • Measuring tank – Thùng đong
 • Methyl red end – point alkalinity – Độ kiềm theo metyl đỏ
 • Monitoring – Sự giám sát
 • Motor – Mô tơ, động cơ điện
 • Motor safety switch – Cầu dao bảo đảm an toàn của động cơ điện
 • Mixed truyền thông filtration – Lọc qua môi trường tự nhiên hỗn hợp
 • Multiple valve – Van nhiều nhánh
 • Mushroom valve – Van đĩa

N – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

O – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • On-line analysis – Phân tích tại chỗ
 • Operating valve – Van phân phối
 • Orifice valve – Van tiết lưu ;
 • Outlet – Hệ thống ống dẫn nước ra
 • Outlet control valve – Van trấn áp hệ thống nước ra
 • Outlet valve – Van xả, van thoát
 • Overflow pipe – Ống bảo đảm an toàn, ống nước tràn
 • Overflow valve – Van tràn
 • Overhead storage water tank – Tháp nước có áp
 • Overpressure valve – Van quá áp

P – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Paddle valve – Van bản lề
 • Parameter – Thông số
 • Pasteurization – Pastơ hoá ( diệt khuẩn theo giải pháp Pastơ )
 • pen-stock valve – Van ống thủy lực
 • Pervious – Hút nước
 • Phenolphthalein end-point alkalinity – Độ kiềm theo phenolphtalein
 • Pile shoe – Đầu mũi ống khoan vào lớp nước ngầm
 • Pilot valve – Van điều khiển và tinh chỉnh ; đèn kiểm tra
 • Pintle valve – Van kim
 • Pipe valve – Van ống dẫn
 • Piston valve – Van pít tông
 • Pit entry capacities – Khả năng thu nước tại hố thu
 • Plate valve – Van tấm
 • Plug valve – Van bít
 • Practical salinity ( S ) – Độ muối thực tiễn ( S )
 • Pre-aeration – Sự sục khí trước
 • Precipitation tank – Bể lắng ; thùng lắng
 • Pressure filtration – Sự lọc áp lực đè nén
 • Pressure filtration system – Cụm lọc áp lực đè nén
 • Pressure operated valve – Van áp lực đè nén
 • Pressure relief valve – Van chiết áp
 • Priming tank – Thùng mồi nước, két mồi nước
 • Proportional sampling – Lấy mẫu tỉ lệ
 • Pump – Máy bơm
 • Pumping station – Trạm bơm
 • Pump strainer – Rọ lọc ở đầu ống hút của bơm để ngăn rác
 • Pump strainer with foot valve – Hệ thống bơm với đầu van lọc ở cuối đường dẫn
 • Purified water tank – Bồn chứa nước lọc

Q – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Quantitative – Định lượng
 • Qualitative – Định tính

R – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Rainfall intensity ( mm / h ) – Lưu lượng mưa đơn vị chức năng
 • Rapid filter – Bể lọc nhanh
 • Rapid sand filter plant – Hệ thống cát lọc nhanh
 • Rational Method Calculation – Phương pháp tính theo cường độ dưới hạn
 • Raw water – Nước thô
 • Raw water pipeline – tuyến ống dẫn nước thô
 • Raw water pumping station – Trạm bơm nước thô, trạm bơm cấp I
 • Raw water intake facility – khu công trình thu
 • Raw water outlet – Cửa nước
 • Realign ( v ) – Nắn tuyến
 • rebound valve – Van ngược
 • Rectangular concrete channel – Rãnh chữ nhật
 • Reducing valve – Van giảm áp
 • Reflux valve – Van ngược
 • Regulating tank – Bình cấp liệu ; thùng cấp liệu
 • Regulating valve – Van tiết lưu, van kiểm soát và điều chỉnh
 • Rejection tank – Buồng thải
 • Release valve – Van xả
 • Relief valve – Van giảm áp, van xả
 • Repeatability – Độ lặp lại
 • Reproducibility – Độ tái lặp
 • Reservoir – Bể chứa nước sạch / Hồ chứa nước
 • Return valve – Van hồi lưu, van dẫn về
 • Reverse-acting valve – Van ảnh hưởng tác động ngược
 • Reversing valve – Van đảo, van thuận nghịch
 • Revolving valve – Van xoay
 • Ribbed tank – Bình có gờ
 • Rider pipe ( riser ) – Hệ thống ống đưa nước lên
 • Road culvert – cống ngang ( qua đường )
 • Rough rubble – vách tường bằng đá khối
 • Run-off coefficient – Hệ số dòng chảy

S – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Safety valve – Van an toàn, van bảo hiểm
 • Salinity ( absolute ) – Tỉ số của khối lượng vật chất hoà tan trong nước biển trên khối lượng nước biển
 • Sample stabilization – Sự không thay đổi mẫu
 • Sampler – Dụng cụ lấy mẫu
 • Sampling – Lấy mẫu
 • Sampling line – Ống lấy mẫu
 • Sampling network – Mạng lưới lấy mẫu
 • Sampling point – Điểm lấy mẫu
 • Sampling probe – Đầu lấy mẫu
 • Sampling site – Chỗ lấy mẫu
 • Sand tank – Thùng cát
 • Screw valve – Van xoắn ốc
 • Sediment tank – Thùng lắng
 • Sedimentation basin / tank – Bể lắng
 • Selector valve – Đèn tinh lọc
 • Self-acting valve – Van lưu động
 • Self-closing valve – Van tự khóa, van tự đóng
 • Self-sealing tank – Bình tự hàn kín
 • Sensitivity ( K ) – Độ nhạy ( K )
 • Separating tank – Bình tách, bình lắng
 • Septic tank – Hố rác tự hoại ; hố phân tự hoại
 • Servo-motor valve – Van trợ động
 • Settleable solids – Chất rắn hoàn toàn có thể lắng được
 • Settling basin / tank – Bể lắng
 • Sewage tank – Bể lắng nước thải
 • Shut-off valve – Van ngắt
 • Side slope – Dốc bên
 • Slide valve – Van trượt
 • Slime tank – Bể lắng mùn khoan
 • Slow sand filtration – Sự lọc chậm bằng cát
 • Sludge volume Index ( SVI ) – Chỉ số thể tích bùn ( SVI ), chỉ số Mohlman
 • Slurry tank – Thùng vữa ; thùng nước mùn ; bể lắng mùn khoan
 • Snap sample – Mẫu đơn
 • Sodium absorption ratio ( SAR ) – Tỷ số hấp thụ natri ( SAR )
 • Solids – Chất rắn
 • Speclfic conductance ; electrical conductivity – Độ dẫn điện, độ dẫn điện riêng
 • Spot sample – Mẫu đơn
 • Spring valve – Van lò xo
 • Springless valve – Van không lò xo
 • Stabiliation – Sự không thay đổi
 • Stagnant water – Nước tù
 • Starting valve – Van khởi động
 • Steam valve – Van hơi
 • Step iron – Các bậc thang bằng sắt
 • Stepped aeration – Sục khí nhiều tầng, sục khí theo lớp
 • Stepped feed – Nạp cách quãng
 • Stopcock – Van khóa
 • Stop valve – Van đóng, van khóa
 • Storage tank – Thùng chứa, thùng dữ gìn và bảo vệ, thùng trữ, bể trữ
 • Straight-way valve – Van thông
 • Strainer – Đầu lọc nước ( chụp lọc )
 • Stream Ruisseau – Suối
 • Sub-catchment – Lưu vực theo lô nhỏ
 • Suction pipe – Ống hút nước
 • Suction pipe with sump strainer and foot valve – Hệ thống ống hút của bơm lọc có van cuối ống ( van chân )
 • Suction valve – Van hút
 • Suds tank – Bể chứa nước xà phòng
 • Sump tank – Bể hứng ; hố nước rác, bể phân
 • Supply tank – Bể cấp liệu ; bể phân phối
 • Supply valve – Van phân phối, van nạp
 • Surface active agent – Chất hoạt tính mặt phẳng
 • Surface water – Nước mặt
 • Surge tank – Buồng điều áp
 • Suspended solids – Chất rắn lơ lửng

T – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Tail race surge tank – Buồng điều áp có máng thoát
 • Tank – Bể
 • Tapping a spring – Hệ thống lấy nước suối
 • Tempering tank – Bể ram, bể tôi
 • Test portion – Phần mẫu thử
 • Thermostatic control valve – Van điều ổn nhiệt
 • Three-way valve – Van ba nhánh
 • Throttle ( v ) – Điều tiết nước
 • Throttle valve – Van tiết lưu
 • Through-way valve – Van thông
 • Total carbon dioxide – Cacbon dioxit tổng số
 • Total chlorine – Clo toàn phần
 • Total organic carbon ( TOC ) – Cacbon hữu cơ toàn phần ( TOC )
 • Total solids – Chất rắn toàn phần
 • Transfer valve – Van thông ; van thoát
 • Transforming valve – Van giảm áp, van điều áp
 • Transmission pipeline – tuyến ống truyền tải ( tuyến ống cấp I )
 • Treated water – Nước đã qua giải quyết và xử lý, nước sạch
 • Treated water pumping station – Trạm bơm nước sạch, trạm bơm cấp II
 • Tributary streams – Đường tụ thuỷ
 • Triple valve – Van ba nhánh
 • Tube valve – Van ống
 • Tube needle valve – Van kim
 • Turbidity – Độ đục
 • Turning valve – Van quay
 • Two-way valve – Van hai nhánh

U – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Underground storage tank – Bể chứa ngầm ( dưới đất )
 • Upstream – Thượng lưu

V – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Vacuum tank – Bình chân không ; thùng chân không
 • Vacuum pump with motor – Máy bơm chân không – có động cơ
 • Ventilator – Quạt thông gió

W – Tiếng anh chuyên ngành cấp thoát nước

 • Water bearing stratum ( aquifer, aquafer ) – Tầng chứa nước
 • Water-cooled valve – Van làm nguội bằng n ¬ ước
 • Water drain – Ống tiêu
 • Water-escape valve – Van thoát nước ; van bảo hiểm
 • Water inlet – Đường nước vào
 • Water meter, a rotary meter – Đồng hồ nước ( thủy kế )
 • Water-meter dial – Mặt đồng hồ đeo tay nước
 • Water outler – Cửa nước ra
 • Water softening system – Cụm làm mềm nước
 • Water-storage tank – Bể trữ nước
 • Water table ( ground water level ) – Mực nước ngầm
 • Water tank – Thùng nước, bể nước, xitéc nước
 • Water tower – Tháp nước, thủy đài
 • Well – giếng nước
 • Well casing – Ống dẫn nước của máy bơm
 • Well head – Lớp vành bảo phủ chân máy bơm
 • Work on the system – Công trình trên mạng

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ thuyết minh bản vẽ hệ thống Cấp thoát nước Căn hộ du lịch và khách sạn Penninsula
Nhận tài liệu

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống Cấp thoát nước” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống Cấp thoát nước.

________________

Hãy san sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bè bạn !

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments