Hệ thống tài chính là gì? Các thành phần chính của hệ thống tài chính

Học thuật

Hệ thống tài chính ( financial system ) là mạng lưới những trung gian tài chính và thị trường tài chính mà trên đó người ta mua và bán nhiều loại công cụ tài chính khác nhau có tương quan đến việc chuyển tiền, vay và cho vay vốn .

Hệ thống tài chính là gì?

Hệ thống tài chính (financial system)mạng lưới các trung gian tài chính (ngân hàng thương mại, tổ chức tiết kiệm và cho vay, bảo hiểm…) và thị trường tài chính (thị trường cổ phiếu, trái phiếu) mà trên đó người ta mua bán nhiều loại công cụ tài chính khác nhau (tiền gửi ngân hàng, tín phiếu kho bạc, cổ phiếu, trái phiếu) có liên quan đến việc chuyển tiền, vay và cho vay vốn.

Các trung gian tài chính và thị trường tài chính đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế với tư cách tổ chức trung gian trong quá trình chuyển các khoản tiết kiệm và nguồn vốn khác tới tay người vay. Một trong những nhiệm vụ cơ bản của chúng là điều hòa các yêu cầu khác nhau của người tiết kiệm và người đầu tư, qua đó tạo ra mức tiết kiệm và đầu tư cao hơn trường hợp không có chúng. Nhìn chung, người tiết kiệm muốn đầu tư vốn của họ vào những nơi an toàn và rủi ro thấp, có thể nhanh chóng chuyển thành tiền mặt ( tức dễ sử dụng tiền của mình), có lợi tức cao để bảo vệ giá trị thực tế của các khoản tiết kiệm và đem lại thu nhập thường xuyên. Nguời đầu tư nhìn chung muốn có các khoản vốn vay với số lượng khác nhua để đáp ứng nghĩa vụ về vốn và tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong điều kiện có tính bất định và rủi ro cao. Các định chế tài chính góp phần điều hòa những yêu cầu này theo 3 cách chủ yếu:

Bạn đang đọc: Hệ thống tài chính là gì? Các thành phần chính của hệ thống tài chính

Thu hút những khoản tiết kiệm chi phí nhỏ của nhiều người, qua đó có được số tiền lớn để hỗ trợ vốn cho những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư lớn
Nắm giữ cơ cấu tổ chức gia tài phong phú và cho vay vào nhiều mục tiêu khác nhau để thu được hiệu suất cao quy mô lớn, doanh thu cao, trong khi vẫn phân tán được rủi ro đáng tiếc .
Kết hợp nguồn lực của nhiều người tiết kiệm ngân sách và chi phí để cung ứng cả vốn thời gian ngắn và dài hạn cho nhiều người góp vốn đầu tư .
( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Các thành phần của hệ thống tài chính

Hệ thống tài chính bao gồm các thành phần chính như:

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Popsicle Là Gì ? Nghĩa Của Từ Popsicle Trong Tiếng Việt

Tài chính công ( gồm ngân sách nhà nước và những quỹ ngoài ngân sách ) .
Tài chính doanh nghiệp .
Thị Trường tài chính ( gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn ) .
Tài chính quốc tế .

Tài chính hộ gia đình, cá nhân.

Tài chính những tổ chức triển khai xã hội .
Tài chính trung gian ( gồm có tín dụng thanh toán, bảo hiểm ) .
Các thành phần này có quan hệ mật thiết với nhau, tương hỗ và thôi thúc sự tăng trưởng của tài chính .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments