Chuyên đề tuần 7 – Phân biệt hematoma và biloma trên CT scan – MRI

1/ Phân biệt trên CT- scan :

Hepatic hematoma và biloma thường khó phân biệt trải qua hình ảnh CT scan vỉ trong cả 2 trường hợp đều biểu lộ là một khối tụ dịch, giảm đậm độ và không tăng quang

2/Phân biệt trên MRI

a) Tìm hiểu sơ lược về T1W và T2W của MRI:

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Popsicle Là Gì ? Nghĩa Của Từ Popsicle Trong Tiếng Việt

Mỗi proton đều có một mômen từ tạo ra bởi spin nội tại của nó. Trong điều kiện bình thường, các proton sắp xếp một cách ngẫu nhiên nên mômen từ của chúng triệt tiêu lẫn nhau do đó không có từ trường dư ra để ghi nhận được. Khi đặt cơ thể vào máy chụp MRI, dưới tác động từ trường mạnh của máy, các mômen từ của proton sẽ sắp hàng song song cùng hướng hoặc ngược hướng của từ trường (giai đoạn sắp hàng hạt nhân).

Sau quá trình sắp hàng hạt nhân, cuộn phát tín hiệu của máy phát ra những xung điện từ ngắn ( đo bằng mili giây ) gọi là xung tần số vô tuyến ( radiofrequency pulse : xung RF ). Vì những xung phát ra có tần số RF tương ứng với tần số cộng hưởng của proton nên một số ít nguồn năng lượng sẽ được proton hấp thụ. Sự hấp thụ nguồn năng lượng này sẽ đẩy vectơ từ hoá làm chúng lệch khỏi hướng của vectơ từ trường máy. Hiện tượng này gọi là kích thích hạt nhân .

Có hai khái niệm quan trọng trong xử lý tín hiệu đó là từ hóa dọc (longitudinal magnetization), song song với từ trường của máy và từ hóa ngang (transverse magnetization), vuông góc với từ trường máy.
Từ hóa dọc là hiện tượng từ hóa do ảnh hưởng của từ trường máy. Đó chính là trạng thái cân bằng như đã trình bày ở trên. Trạng thái này được duy trì cho đến khi có một xung RF tác động làm vectơ từ hoá lệch khỏi hướng của vectơ từ trường máy. Khi phát xung RF, sau một thời gian nào đó, vectơ từ hoá lại khôi phục trở về vị trí dọc ban đầu. Quá trình khôi phục theo hướng dọc của từ trường máy gọi là quá trình dãn theo trục dọc (longitudinal relaxation). Thời gian dãn theo trục dọc (longitudinal relaxation time) là thời gian cần thiết để hiện tượng từ hóa dọc đạt 63% giá trị ban đầu của nó. Thời gian này còn gọi là thời gian T1.
Từ hóa ngang xảy ra khi phát xung RF lên mô. Xung này thường là xung 900. Do hiện tượng cộng hưởng nên vectơ từ hoá lệch khỏi hướng của vectơ từ trường máy và bị đẩy theo hướng ngang tạo nên vectơ từ hóa ngang (transverse magnetization vector). Từ hóa ngang là trạng thái không ổn định, kích thích và nhanh chóng phân rã khi kết thúc xung RF. Từ hoá ngang cũng là một quá trình dãn gọi là dãn theo trục ngang (transverse relaxation). Khi ngắt xung RF, vectơ từ hóa ngang mất pha, suy giảm nhanh chóng và dần dần trở về 0. Thời gian cần thiết để 63% giá trị từ hoá ban đầu bị phân rã gọi là thời gian dãn theo trục ngang (transverse relaxation time). Thời gian này còn gọi là thời gian T2. Thời gian T2 ngắn hơn nhiều so với thời gian T1.

Có thể thấy rằng nước ( hay chất lỏng nói chung ) vì có tỷ lệ proton cao nên thời hạn để nó Phục hồi lại 63 % giá trị từ hoá bắt đầu sẽ lê dài hơn so với mô có ít nước. Vì thế nước ( hay chất lỏng nói chung ) có cường độ tín hiệu yếu trong thời hạn T1 và bộc lộ bằng màu tối ( đen ) trên phim T1W. trái lại, vì có tỷ lệ proton cao nên đầu thời hạn T2, nước ( hay chất lỏng nói chung ) có cường độ tín hiệu cao và suy giảm lê dài hơn nên biểu lộ bằng màu sáng ( trắng ) trên phim T2W. Các mô bị phù nề, viêm, nhiễm trùng và những nang cũng có đặc thù tương tự như. Vì vậy khi đọc bất kể phim MRI nào, thứ nhất phải tìm những cấu trúc nào mà ta biết chắc như đinh là nước như dịch não tuỷ trong những não thất và ống sống, nước tiểu trong bàng quang … Nếu cấu trúc nước ấy có màu tối thì đó là ảnh T1W, nếu màu sáng thì chính là ảnh T2W .

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments