Hoá đơn giá trị gia tăng là gì ? Đặc điểm của hoá đơn GTGT

Hoá đơn giá trị gia tăng là gì ? Đặc điểm của hoá đơn GTGT ? Các quy định về hoá đơn giá trị gia tăng mới nhất mà doanh nghiệp cần phải biết.

Thuế giá trị gia tăng là gì

Thuế giá trị ngày càng tăng ( GTGT ) là một trong những loại thuế doanh nghiệp phải nộp .

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị ngày càng tăng ( Value Added Tax, hay còn được những nhà kinh doanh gọi tắt là Hóa Đơn đỏ VAT ). Thuế GTGT là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quy trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước. Số thuế nộp theo mức độ tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, gồm thuế GTGT nguồn vào ( khi có hoạt động giải trí mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ) và thuế GTGT đầu ra ( khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cho người mua ) .

Nộp thuế giá trị gia tăng

– Nếu thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra: doanh nghiệp sẽ được Nhà nước cho khấu trừ hoặc hoàn tiền thuế bằng phần chênh lệch.

– Nếu thuế GTGT đầu vào nhỏ hơn thuế GTGT đầu ra : doanh nghiệp sẽ nộp thuế cho Nhà nước bằng phần chênh lệch .

Hoá đơn giá trị gia tăng là gì 

Hóa đơn giá trị ngày càng tăng được hiểu là loại hóa đơn dành cho những tổ chức triển khai khai, tính thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp khấu trừ trong những hoạt động giải trí sau :Hóa đơn giá trị ngày càng tăng ( mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này ) là loại hóa đơn dành cho những tổ chức triển khai khai, tính thuế giá trị ngày càng tăng theo chiêu thức khấu trừ trong những hoạt động giải trí sau :– Bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ trong trong nước ;– Hoạt động vận tải đường bộ quốc tế ;– Xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được coi như xuất khẩu ;Chúng ta cùng tìm hiểu và khám phá rõ hoá đơn giá trị ngày càng tăng và những pháp luật của hóa đơn giá trị ngày càng tăng .

Khái niệm hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị ngày càng tăng ( hay được gọi thông dụng bằng cái tên “ Hóa đơn đỏ ” ) thực ra là là một loại chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ cho bên mua, sử dụng dịch vụ theo pháp luật của pháp lý. Hành động này thường được nhắc đến bằng cụm từ “ xuất hóa đơn ” .Loại hóa này theo mẫu do Bộ kinh tế tài chính phát hành và hướng dẫn thực thi, vận dụng cho những tổ chức triển khai cá thể kê khai và tính thuế theo giải pháp khấu trừ .

Hóa đơn được bộc lộ bằng những hình thức

– Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Hóa đơn điện tử là tập hợp những thông điệp dữ liệu điện tử về bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, tàng trữ và quản trị theo pháp luật tại Luật Giao dịch điện tử và những văn bản hướng dẫn thi hành ;– Hóa đơn đặt in là hóa đơn do những tổ chức triển khai đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động giải trí bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho những tổ chức triển khai, hộ, cá thể .

Quy định hóa đơn giá trị gia tăng

Những nội dung bắt buộc và một số ít lao lý về hoá đơn gtgt .

Những nội dung bắt buộc trên hoá đơn GTGT

Hóa đơn giá trị ngày càng tăng phải có thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua ( nếu có ), hạng mục hành hóa dịch vụ, ngày thực thi thanh toán giao dịch, tổng giá trị sản phẩm & hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế GTGT, thuế suất GTGT và giá trị thuế GTGT .Điều làm hóa đơn GTGT quan trọng nằm ở chỗ nó là hóa đơn có giá trị về mặt pháp lý. Nó tách riêng giá trị thực của sản phẩm & hàng hóa và phần giá trị tăng thêm, là địa thế căn cứ để khấu trừ thuế .>> Xem thêm : Những nội dung bắt buộc trên hoá đơn GTGT

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức triển khai, hộ, cá thể bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ( trừ đối lượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn ) có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp, kể cả trong kỳ không sử dụng hóa đơn .Riêng doanh nghiệp mới xây dựng, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro đáng tiếc cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 39/2014 / TT-BTC thực thi nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng .

Trường hợp doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Trường hợp tổ chức triển khai kinh doanh thương mại, doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo giải trình có hai loại hóa đơn ( hóa đơn do tổ chức triển khai kinh doanh thương mại, doanh nghiệp tự in, đặt in và hóa đơn mua của cơ quan thuế ) thì thực thi báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn trong cùng một báo cáo giải trình .Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của những ngân hàng nhà nước, vé vận tải đường bộ hành khách của những đơn vị chức năng vận tải đường bộ, những loại tem, vé, thẻ và 1 số ít trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo giải trình đến từng số hóa đơn mà báo cáo giải trình theo số lượng ( tổng số ) hóa đơn theo mẫu 3.9 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư số 39/2014 / TT-BTC ; trong đó không phải điền tài liệu vào những cột cụ thể từ số đến số, chỉ điền tài liệu vào những cột số lượng hóa đơn .Hãy liên hệ : 024 665 65 366 hoặc 0967 591 128 để được tư vấn sử dụng hoá đơn .

5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments