Học Excel cơ bản | #Case study 23 Tiền xử lý dữ liệu, Phân tích tương quanPhần quy của anh Đỗ Đình Hoàng Việt Nhật K61 ĐHBK Hà Nội
Nội dung:
Xử lý dữ liệu
Phân tích tương quan
Ước lượng khoảng cho phương sai phần 1

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *