Học Excel cơ bản | #Case study 28 Hướng dẫn làm biểu đồ tần số n hàm phân phối xác suấtNội dung trình bày của anh Nguyễn Trọng Nghĩa, Việt Nhật K61, ĐH BK Hà Nội
Nội dung:
– Tiền xử lý dữ liệu trên Excel
– Vẽ biểu đồ tần số trên Excel

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *