Học Excel | Sim 01 Vẽ đường tròn và trục quay▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”:
▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Cơ bản về sử dụng biểu đồ để giả lập trong Excel. Bài số 01: trục quay

▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:
▷ Khoá học Google Sheet:
▷ Khoá học Word:

▷ Video được cung cấp bởi
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

▷Download file:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Học Excel | Sim 01 Vẽ đường tròn và trục quay”

  1. ĐT Nguyễn [Học Excel Online] October 19, 2020 at 3:43 am

    Đây là nội dung nhỏ trong bộ khoá học:

    ▷ Khoá học "Học Excel, Có Việc Ngay": http://bit.ly/2uPgEXL
    ▷ Khoá học "Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc": http://bit.ly/2tcCvGI

    ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *