Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 48 hàm Vlookup Hlookup Left Right IF Sumifs DateDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng gồm:
1. Hàm Vlookup và Hlookup
2. Hàm điều kiện IF
3. Hàm SumIFs
4. Hàm Left
5. Hàm Right
6. Hàm Date
7. Format Cell
8. Kết hợp các hàm trên
9. Hàm Vlookup trong Excel
10. Hàm Vlookup nâng cao
11. Hàm Vlookup và Hlookup
12. Hàm Vlookup kết hợp hàm IF
13. Hàm Vlookup từ cơ bản đến nâng cao
14. Hàm IF trong Excel
15. Hàm IF kết hợp Vlookup
16. Hàm IF và hàm Vlookup trong Excel
17. Hàm Left và Right trong Excel

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexce #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

5 Comement tại “Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 48 hàm Vlookup Hlookup Left Right IF Sumifs Date”

 1. Hàm IF, VL và MATCH nhưng em mới học chưa được tối ưu ạ. MN tham khảo nhé =IF(A2="X",VLOOKUP(D2,$B$14:$E$15,MATCH(E2,$B$13:$E$13,0),0),IF(A2="N",85%*VLOOKUP(D2,$B$14:$E$15,MATCH(E2,$B$13:$E$13,0),0)))

 2. Dùng Hàm Match: =IF(A3="N",VLOOKUP(D3,$B$14:$E$16,MATCH(E3,$B$14:$E$14,0),0)*85%,1*VLOOKUP(D3,$B$14:$E$16,MATCH(E3,$B$14:$E$14,0),0))

 3. Comment để biết mình đã học qua bài: Tính đơn giá bằng Macth
  =IF(A3="X";VLOOKUP(D3;$B$13:$E$16;MATCH(RIGHT(C3;2);$B$13:$E$13;0);0);VLOOKUP(D3;$B$13:$E$16;MATCH(RIGHT(C3;2);$B$13:$E$13;0);0)*85%)

 4. Công thức cho đơn giá dùng hàm HLOOKUP như vậy đúng k ạ =IF(A3="X",100%,85%)*HLOOKUP(E3,$B$14:$E$16,IF(D3="TEA",2,3),0)

 5. Truyện Thuyết Minh October 16, 2020 at 8:22 am

  Theo mình (Giảm 5% cho các hóa đơn xuất ( không gồm HĐ ngày nhập) ngày 15-10-98) thì ta
  dùng hàm and =F3*G3*IF(AND(A3="X";B3=DATE(1998;10;15));95%;100%)

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *