Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 52 Hàm Vlookup Left Right Min Max AdvanceFilterDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 52 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm Min
3. Hàm Left
4. Hàm Right
5. Hàm Max
6. Hàm Match
7. Hàm Match
8. Cách sử dụng Advance Filter
9. Kết hợp các hàm trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

3 Comement tại “Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 52 Hàm Vlookup Left Right Min Max AdvanceFilter”

  1. Làm thủ công C1 mn tham khảo ạ!
    =IF(E2-D2<=VLOOKUP(RIGHT(C2,1),$A$15:$F$19,MATCH(LEFT(C2,2),$A$14:$F$14,0),0),E2-D2,IF(E2-D2>VLOOKUP(RIGHT(C2,1),$A$15:$F$19,MATCH(LEFT(C2,2),$A$14:$F$14,0),0),VLOOKUP(RIGHT(C2,1),$A$15:$F$19,MATCH(LEFT(C2,2),$A$14:$F$14,0),0)))

  2. Tiền vượt định mức mình phải nhân thêm 2 vào chứ ạ tại đề nói nhân với giá gấp đôi giá thường mà ad

  3. E nhờ a giải dùm bt excel

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *