Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 70 Hàm Vlookup If Mid Sumifs Advanced Filter Format CellDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 70 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm Mid
4. Hàm Sumifs
5. Format Cell
6. Advanced Filter
7. Kết hợp các nội dung trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

3 Comement tại “Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 70 Hàm Vlookup If Mid Sumifs Advanced Filter Format Cell”

  1. =IF(D2>60,VLOOKUP(E2,$D$16:$G$18,4,0),IF(D2>30,VLOOKUP(E2,$D$16:$G$18,3,0),IF(D2<=30,VLOOKUP(E2,$D$16:$G$18,2,0))))

  2. mình dùng c thức '=VLOOKUP(E3;$D$17:$G$19;IF(D3<=30;2;IF(AND(D3>30;D3<=60);3;4));0) như vầy cho ra được bạn nghĩa b vác tầng 2 60kg là 4000 ad xem giúp đúng hok

  3. ad oi xem lai ban nghia boc vac tang 2 = đúng 60kg, vậy đơn giá ngày công phai là 4000 chứ phải không

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *