Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 82 Hàm IF CountIfs Max Cong Thuc MangDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 82 gồm:
1. Hàm IF lồng nhau
2. Hàm CountIFs
3. Hàm Sum
4. Hàm And
5. Hàm Max
6. Công Thức mảng
7. Kết hợp các hàm trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

3 Comement tại “Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 82 Hàm IF CountIfs Max Cong Thuc Mang”

  1. e không dùng công thức mảng vẫn được thầy ạ =IF(AND(H8="đạt",MAX($G$4:$G$13)=G8),100000,"")

  2. rất bổ ích

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *