Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 96 Hàm Vlookup IF Weekday SumIfs AndDownload tài liệu:
Đăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 96 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm Sumifs
4. Hàm Weekday
5. Hàm And
6. Kết hợp các hàm trên với nhau

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 96 Hàm Vlookup IF Weekday SumIfs And”

  1. Công Việc mình đã xong,tiện đây Chúc Anh Gà ăn ăn Tết vui vẻ,An Khan Tịnh Vượng,sang năm học tiếp vậy !

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *