học nhóm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Học nhóm nỗi gì, thằng đần.

Study group, dickhead.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu thật sự sẽ đi học nhóm với Camilla à?

Are you seriously going to that study group with Camilla?

OpenSubtitles2018. v3

Học nhóm môn Hoá.

Chemistry study group.

OpenSubtitles2018. v3

3, 4. (a) Chúng ta nên gặp ai để giới thiệu việc học nhóm?

3, 4. (a) Whom should we approach to introduce the group study?

jw2019

Chúng tớ sẽ ngồi ở tầng 2 phía sau thư viện lúc 3h nếu cậu muốn học nhóm cùng.

We’ll be on the second floor of the library in the back at 3:00 if you want to join us for our study group.

OpenSubtitles2018. v3

Học nhóm

Studying in a crowd

EVBNews

Nhiều người bắt đầu đến học nhóm với bọn tôi, Tôi lại mang thêm bánh ngọt…

More and more people started coming to the study groups and I’d bring more snacks.

OpenSubtitles2018. v3

Chị chỉ.. đi học nhóm cùng một người bạn thôi.

I’m just … going to study at my classmate’s

QED

tối nay cậu muốn học nhóm với chúng tôi không?

Lissa, you want to study with us tonight?

OpenSubtitles2018. v3

Một cách để đảm bảo tập trung và giữ yên lặng khi học nhóm là nên học ở thư viện .

One way to ensure quiet and focus when studying with a group is to do it in the library .

EVBNews

Còn nếu thích học nhóm, thì hãy thử xem sao – chỉ có điều là nên biết những mặt hạn chế của nó nhé .

If you think you ‘d like to work in a group, try it out – just be aware of the drawbacks .

EVBNews

9 Duy trì nhóm học: Tốt nhất nên sắp xếp ngày và giờ cố định cho nhóm học.

9 Keeping It Going: It is best to have a set day and time for the group study.

jw2019

Bài chi tiết: Nhóm (toán học) Kết hợp các khái niệm trên cho một trong những cấu trúc quan trọng nhất trong toán học: nhóm.

Combining the above concepts gives one of the most important structures in mathematics: a group.

WikiMatrix

Xem thêm: Sinh năm 2010 mệnh gì, con gì, hợp hướng nào, hợp màu gì?

Kiểu sinh học: nhóm các quần xã hội tụ hoặc hình thành của các lục địa khác nhau, được xác định bằng sinh lý học.

Biometype: grouping of convergent biomes or formations of different continents, defined by physiognomy.

WikiMatrix

Việc học nhóm cũng có ích bởi bạn có thể cùng nhau nghĩ ra cách ghi nhớ những khái niệm và rồi kiểm tra lẫn nhau .

Study groups are also helpful because you can work together to come up with ways to remember concepts and then test one another .

EVBNews

Bạn thiết lập việc học nhóm, hay bạn tạo ra những giáo viên-theo-phân- đoạn, hay bạn có thể mang đến các kĩ năng chuyên môn.

You create peerto-peer learning, or you create para-teachers, or you bring in specialist skills.

ted2019

Bạn thiết lập việc học nhóm, hay bạn tạo ra những giáo viên- theo- phân – đoạn, hay bạn có thể mang đến các kĩ năng chuyên môn.

You create peer – to – peer learning, or you create para – teachers, or you bring in specialist skills .

QED

Chia lớp học ra thành từng nhóm 3–4 học viên.

Divide the class into groups of 3–4 students.

LDS

Dẫu vậy, đối với một số người hay bị lo ra thì việc học nhóm có thể sẽ báo hiệu thảm hoạ đấy bởi họ dễ dàng bị phân tâm khỏi đề tài .

For some people who are easily distracted, though, study groups spell disaster because they get off the topic .

EVBNews

Có khi tôi làm bánh cả buổi chiều trong bếp nhỏ ở ký túc xá… Rồi tôi mang bánh vào buổi học nhóm mời bạn bè ăn Và ai ăn cũng khen ngon.

Sometimes I would bake all afternoon in the kitchen in the dorm and then I’d bring my little treats to the study groups and people loved them.

OpenSubtitles2018. v3

Trong điều kiện thí nghiệm yên tĩnh, cả hai nhómnhóm học sinh song ngữ và nhóm học sinh chỉ nói được tiếng Anh – có phản xạ giống nhau .

Under quiet, laboratory conditions, both groups – bilingual and English-only-speaking students – responded similarly .

EVBNews

Tuần tới chúng ta bắt đầu học sách mỏng này ở nhóm học sách.

We begin studying this brochure next week at the book study.

jw2019

Đó chỉ mới là sự khởi đầu cho dự án khoa học của nhóm tôi.

This was just the beginning of my team’s science project.

ted2019

* Khi bị lạm dụng thì các sinh hoạt học hỏi nhóm có thể trở nên kém hữu hiệu.

* When group learning activities are overused, they can become less effective.

LDS

Học hỏi, nhóm họp và thánh chức là tất cả cuộc đời tôi.

Study, meetings, and the ministry have been my whole life.

jw2019

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments