Học VBA trong Excel qua 101 chương trình mẫu | #05 Lưu và đóng fileĐăng ký Để nhận video mới:
Facebook hỗ trợ::

Học lập trình VBA trong Excel qua 101 chương trình mẫu từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn làm quen và thực hành trực tiếp các chương trình VBA hoàn chỉnh. Bài giảng chi tiết giúp bạn làm quen với từng kiến thức cơ bản đến phức tạp của VBA trong Excel.
Bài 05: Lưu và đóng file
1. Câu lệnh Lưu file
2. Câu lệnh Đóng file

#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Học VBA trong Excel qua 101 chương trình mẫu | #05 Lưu và đóng file”

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *