Mẫu Hợp đồng thử việc tiếng Anh mới nhất 2021

Trước khi người lao động được nhận vào vào việc chính thức thì sẽ cần phải trải qua quy trình thử việc và phải ký hợp đồng thử việc. Vậy hợp đồng thử việc là gì ? Trong trường hợp doanh nghiệp muốn ký kết hợp đồng thử việc với lao động là người quốc tế thì phải soạn thảo hợp đồng thử việc bằng tiếng Anh như thế nào ?. Sau đây, chúng tôi xin giải đáp vướng mắc trên của Quý vị trải qua bài viết dưới đây .

Trước khi tìm hiểu hợp đồng thử việc tiếng Anh là gì?, Quý vị cần nắm bắt những thông tin cơ bản sau:

Hợp đồng thử việc là gì?

Hợp đồng thử việc là sự thỏa thuận hợp tác giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm thử, thời hạn thử việc, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong thời hạn thử việc đó .

Thử việc là một quá trình để đi đến thống nhất ký hợp đồng lao động, thời gian thử việc theo quy định của pháp luật. Trước khi thử việc, người lao động thường phải ký hợp đồng thử việc với người sử dụng lao động .

Thử việc tiếng Anh là gì ?

Thử việc tiếng Anh là Probation

Đặc điểm của hợp đồng thử việc

Theo pháp luật của pháp lý, hợp đồng thử việc có những nội dung cơ bản sau đây :
– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức vụ của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động ;
– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động ;
– Công việc và khu vực thao tác ;
– Mức lương theo việc làm hoặc chức vụ, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác ;
– Thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi ;
– Trang bị bảo lãnh lao động cho người lao động ;
– Thời gian thử việc :
Căn cứ điều 25 Bộ luật lao động 2019, hai bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác thời hạn thử việc địa thế căn cứ vào đặc thù và mức độ phức tạp của việc làm nhưng chỉ được thử việc một lần so với một việc làm và bảo vệ điều kiện kèm theo sau đây :
+ Không quá 180 ngày so với việc làm của người quản trị doanh nghiệp theo lao lý của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước góp vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp ;
+ Không quá 60 ngày so với việc làm có chức vụ nghề nghiệp cần trình độ trình độ, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên ;
+ Không quá 30 ngày so với việc làm có chức vụ nghề nghiệp cần trình độ trình độ, kỹ thuật tầm trung, công nhân kỹ thuật, nhân viên cấp dưới nhiệm vụ ;
+ Không quá 06 ngày thao tác so với việc làm khác .
Hợp đồng thử việc hoàn toàn có thể được lập dưới hình thức lời nói hoặc bằng văn bản do những bên tự thỏa thuận hợp tác. Người lao động sẽ chỉ được thử việc một lần so với một việc làm nhất định .

Như vậy, qua những phân tích trên, Quý vị đã hiểu rõ hơn về hợp đồng thử việc. Tuy nhiên, không nhiều người hiểu biết hợp đồng thử việc tiếng Anh là gì? Sau đây, chúng tôi xin giải thích khái niệm trên như sau.

Hợp đồng thử việc tiếng Anh là gì?

Hợp đồng thử việc tiếng Anh là “probationary contract”.Theo đó:

A probationary contract is an agreement between an employer and an employee about jobs, probationary time, the rights and obligations of the two parties during the probationary period .
This contract includes the following terms :
– Name and address of the employer or the lawful representative of the employer ;
– Full name, date of birth, gender, residence address, identity card number or other lawful documents of the employee ;
– Job and workplace ;
– Term of the labor contract ;
– Wage, form of wage payment, deadline for wage payment, wage-based allowances and other additional payments ;
– Working time, rest time ;
– Labor protection equipment for the employee ; … ..

Mẫu hợp đồng thử việc bằng tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness
— — — – o0o — — — –

PROBATIONARY CONTRACT

We are :

1. Employer

Mr / Mrs : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Position : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Representative for Company … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Address : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Employee

Mr / Mrs : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Date of birth : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

ID number:……………………….issued by……………….on…………………………………

Address : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
We agree to enter into probationary contract and commit to comply with the following terms and conditions :

Article 1: Mr/Mrs………( Employee) works under a probationary contract during a period of 03 months from January 1, 2020 to March 1, 2020.

At address : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Position :
Mr / Mrs must do several works, including :
– Perform works in accordance with professional titles under the management of the Board of Directors ( and individuals who are appointed and authorized by the Board of Directors ) ;
– Coordinate with other departments in the Company to promote work efficiency ;
– Other jobs according to the business demands of the Company and orders of the Board of Directors ( and individuals who are appointed and authorized by the Board of Directors )

Article 2: Work mode:

– Working hours : 48 hours per week ( from 8 : 00 to 12 : 00 in the morning, and from 13 : 30 to 17 : 30 in the afternoon. ) ;
– Mr / Mrs … …. is granted necessary tools according to the job requirements
– Occupational safety and sanitary conditions at the workplace are complied with the current provisions of law introduced by the State .

Article 3: Obligations and rights of the employee:

1. Rights:

– Probationary salary : 85 % of the offical wage .
– Limitation of salary payment : Pay once on the 15 th of each month ;
– Day off : 01 day ( Sunday )
– Training regime : According to the regulations of the Company and job requirements, if the employee is sent to training, he or she must complete the course on time and must commit to work at a long-term time for the Company after the finishing course. Besides that, he or she can be received full salary or other benefits like employees .
By contrast, in case that after finishing the training course, the employee does not continue to cooperate with the company, the employee must refund 100 % of the training fee and benefits received during the training period .
– Other agreements : Within 15 days ( working days ) from the date of signing this probationary contract, if the employee does not continue to cooperate with the company for whatever reason, he or shewill commit not to ask the company for paying any benefits of the employee during the abovementionedtime .

2. Obligations:

– Complete the committed contents and the works in the Contract ;
– Submit diplomas, certificates ( with the highest degree in accordance with the professional title ) which are valid within 06 months till the date of submission to the Company as soon as signing this probationary contract .
– Comply with the labor regulations, labor safety, labor discipline … ..
– Absolutely do not use the company’s customers for personal profit ;
– During the validity period of the contract and within 24 months since the time of resignation at the Company, the employees are not allowed to :
+ Provide information, disclose the company’s business secrets out ,
+ cooperate, manufacture, trade as an agent to use, disclose information about customers, products and similar products of the Company to any organization or individual to serve their own work without the approve by ưritten consent from the company. In case of discovery – The individual will be prosecuted before the law .

Article 4: Obligations and rights of the employer:

1. Obligations:

– Ensuring jobs and implementing the terms of the contract ;
– Pay enough and on time the regimes and benefits for employees under this contract .
– Preserve original diplomas and certificates ( if any ) for employees during the validity period of contract .
– Return the original diplomas and certificates ( if any ) to the employee after the employee has fulfilled the obligations committed in this probationary contract .

2. Rights:

– Manage and instruct the employee to complete the work under the Contract through arranging, transfering, suspending work ) ;
– Temporarily suspend, terminate the probationary contract or discipline the employee in accordance with the law, and the labor regulations of the Company .

Article 5: Implementing Provisions:

– Labor issues which are not written in this probationary contract shall be complied with the labor regulations and the labor law ;

– This probationary contract is made into 02 copies with the same value, both of whichtake effect from….(month/date/year).  Each party keeps 01 copy of this contract.

Employee
( Sign and write the full name )
Employer
( Sign and write the full name )

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments