hottest tiếng Anh là gì?

hottest tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hottest trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ hottest tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm hottest tiếng Anh
hottest
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ hottest

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: hottest tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

hottest tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ hottest trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hottest tiếng Anh nghĩa là gì.

Advertisement

hot /hɔt/

* tính từ
– nóng, nóng bức
=hot climate+ khí hậu nóng bức
– cay nồng, cay bỏng (ớt, tiêu…)
– nồng nặc, còn ngửi thấy rõ (hơi thú săn)
– nóng nảy
=hot temper+ tính nóng nảy
– sôi nổi, hăng hái; gay gắt, kịch liệt
=hot dispute+ cuộc tranh cãi sôi nổi
– nóng hổi, sốt dẻo (tin tức)
– mới phát hành giấy bạc
– (âm nhạc) giật gân
=hot music+ nhạc giật gân
– (thể dục,thể thao) được mọi người hy vọng, thắng hơn cả (vận động viên chạy…)
– (từ lóng) dễ nhận ra và khó sử dụng (đồ tư trang lấy cắp, giấy bạc…)
– (điện học) thế hiệu cao
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (vật lý) phóng xạ
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dâm đãng, dê (người)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vừa mới kiếm được một cách bất chính; vừa mới ăn cắp được
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị công an truy nã
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không an toàn cho kẻ trốn tránh
!hot and hot
– ăn nóng (thức ăn)
!hot and strong
– sôi nổi, kịch liệt
!to make it (the place) too hot for somebody
– gây khó khăn rắc rối làm cho ai khó chịu phải bỏ chỗ nào mà đi

* phó từ
– nóng
– nóng nảy, giận dữ
– sôi nổi; kịch liệt
!to blow hot and cold
– hay dao động, ngả nghiêng, hay thay đổi ý kiến
!to give it somebody hot
– (xem) give

* ngoại động từ
– đun nóng, hâm

hot
– (vật lí) nóng

Thuật ngữ liên quan tới hottest

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hottest trong tiếng Anh

hottest có nghĩa là: hot /hɔt/* tính từ- nóng, nóng bức=hot climate+ khí hậu nóng bức- cay nồng, cay bỏng (ớt, tiêu…)- nồng nặc, còn ngửi thấy rõ (hơi thú săn)- nóng nảy=hot temper+ tính nóng nảy- sôi nổi, hăng hái; gay gắt, kịch liệt=hot dispute+ cuộc tranh cãi sôi nổi- nóng hổi, sốt dẻo (tin tức)- mới phát hành giấy bạc- (âm nhạc) giật gân=hot music+ nhạc giật gân- (thể dục,thể thao) được mọi người hy vọng, thắng hơn cả (vận động viên chạy…)- (từ lóng) dễ nhận ra và khó sử dụng (đồ tư trang lấy cắp, giấy bạc…)- (điện học) thế hiệu cao- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (vật lý) phóng xạ- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dâm đãng, dê (người)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vừa mới kiếm được một cách bất chính; vừa mới ăn cắp được- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị công an truy nã- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không an toàn cho kẻ trốn tránh!hot and hot- ăn nóng (thức ăn)!hot and strong- sôi nổi, kịch liệt!to make it (the place) too hot for somebody- gây khó khăn rắc rối làm cho ai khó chịu phải bỏ chỗ nào mà đi* phó từ- nóng- nóng nảy, giận dữ- sôi nổi; kịch liệt!to blow hot and cold- hay dao động, ngả nghiêng, hay thay đổi ý kiến!to give it somebody hot- (xem) give* ngoại động từ- đun nóng, hâmhot- (vật lí) nóng

Đây là cách dùng hottest tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Advertisement

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hottest tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

hot /hɔt/* tính từ- nóng tiếng Anh là gì?
nóng bức=hot climate+ khí hậu nóng bức- cay nồng tiếng Anh là gì?
cay bỏng (ớt tiếng Anh là gì?
tiêu…)- nồng nặc tiếng Anh là gì?
còn ngửi thấy rõ (hơi thú săn)- nóng nảy=hot temper+ tính nóng nảy- sôi nổi tiếng Anh là gì?
hăng hái tiếng Anh là gì?
gay gắt tiếng Anh là gì?
kịch liệt=hot dispute+ cuộc tranh cãi sôi nổi- nóng hổi tiếng Anh là gì?
sốt dẻo (tin tức)- mới phát hành giấy bạc- (âm nhạc) giật gân=hot music+ nhạc giật gân- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) được mọi người hy vọng tiếng Anh là gì?
thắng hơn cả (vận động viên chạy…)- (từ lóng) dễ nhận ra và khó sử dụng (đồ tư trang lấy cắp tiếng Anh là gì?
giấy bạc…)- (điện học) thế hiệu cao- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(vật lý) phóng xạ- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) dâm đãng tiếng Anh là gì?
dê (người)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) vừa mới kiếm được một cách bất chính tiếng Anh là gì?
vừa mới ăn cắp được- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) bị công an truy nã- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) không an toàn cho kẻ trốn tránh!hot and hot- ăn nóng (thức ăn)!hot and strong- sôi nổi tiếng Anh là gì?
kịch liệt!to make it (the place) too hot for somebody- gây khó khăn rắc rối làm cho ai khó chịu phải bỏ chỗ nào mà đi* phó từ- nóng- nóng nảy tiếng Anh là gì?
giận dữ- sôi nổi tiếng Anh là gì?
kịch liệt!to blow hot and cold- hay dao động tiếng Anh là gì?
ngả nghiêng tiếng Anh là gì?
hay thay đổi ý kiến!to give it somebody hot- (xem) give* ngoại động từ- đun nóng tiếng Anh là gì?
hâmhot- (vật lí) nóng

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments