Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương II – ThS. Nguyễn Thanh Nhã.pdf (Bài giảng Cơ học ứng dụng Chương II) | Tải miễn phí

Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương II – ThS. Nguyễn Thanh Nhã

pdf

Số trang Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã
25
Cỡ tệp Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã
1 MB
Lượt tải Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã
0
Lượt đọc Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã
17
Đánh giá Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

4.8 (
10 lượt)

251 MB

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 25 trang, để tải xuống xem rất đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề tương quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Môn học:

CƠ HỌC ỨNG DỤNG
Đề cương môn học:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối
Chương 2: Nội lực và Biểu đồ nội lực
Chương 3: Ứng suất và Biến dạng
Chương 4: Lý thuyết bền
Chương 5: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang
Chương 6: Tính bền thanh khi ứng suất không đổi
Chương 7: Các bộ phận truyền động

Chương II: Nội lực và Vẽ biểu đồ nội lực

Chương II

Nội lực và Vẽ biểu đồ nội lực

Nguyễn Thanh Nhã
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Khoa Khoa Học Ứng Dụng – 106B4
ĐT: 08.38660568 – 0909568181
Email: thanhnhanguyendem@gmail.com
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương II: Nội lực và Vẽ biểu đồ nội lực

2.1. Các khái niệm cơ bản về Cơ học vật rắn biến dạng
*** Nhiệm vụ và đối tượng ***
Cơ học vật rắn biến dạng nghiên cứu những dịch chuyển tương đối
giữa các chất điểm thuộc vật rắn khi nó chịu tác dụng bởi hệ lực cân
bằng. Để từ đó ta có thể tính toán sức chịu đựng của vật liệu
P2
P1

P3

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương II: Nội lực và Vẽ biểu đồ nội lực

2.1. Các khái niệm cơ bản về Cơ học vật rắn biến dạng
*** Nhiệm vụ và đối tượng ***
Mô hình nghiên cứu: Thanh thẳng, Khung
Thanh: vật thể có kích thước 1
phương lớn hơn 2 phương kia
nhiều lần
Tấm vỏ: vật thể có kích thước 2
phương lớn hơn phương còn lại
nhiều lần
Khối: vật thể có kích thước 3
phương tương đương nhau
Vật liệu:

Đàn hồi _ Liên tục _ Đẳng hướng

Mô hình biến dạng bé
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương II: Nội lực và Vẽ biểu đồ nội lực

2.1.1. Nội lực
a. Định nghĩa:
Nội lực là độ tăng của lực liên kết giữa các phân tử thuộc vật rắn khi
vật thể chịu tác dụng của hệ lực cân bằng.
b. Phương pháp khảo sát: Phương pháp mặt cắt ngang
π

(A)

(A)

(B)

Nội lực
Ngoại lực
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương II: Nội lực và Vẽ biểu đồ nội lực

2.1.1. Nội lực
b. Phương pháp khảo sát: Phương pháp mặt cắt ngang
Hệ nội lực phân bố trên toàn mặt cắt
Æ Hợp lực của chúng là một vector

bất kì.

Khi đưa về trọng tâm của mặt cắt
Æ Ta được một vector

và một moment

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương II: Nội lực và Vẽ biểu đồ nội lực

2.1.2. Ứng suất
Khái niệm về ứng suất:
Xét một diện tích rất nhỏ
Hợp lực của nội lực trên

tại một điểm C trên mặt cắt của phần A.

Định nghĩa ứng suất trung bình tại C:

Ứng suất thực tại C:
Ứng suất p được phân thành 2 thành phần:
: Ứng suất pháp hướng theo pháp tuyến mặt cắt
: Ứng suất tiếp nằm trong mặt cắt

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương II: Nội lực và Vẽ biểu đồ nội lực

2.1.2. Ứng suất
Khái niệm về ứng suất:

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương II: Nội lực và Vẽ biểu đồ nội lực

2.1.2. Ứng suất
Khái niệm về ứng suất:
Gắn 1 hệ trục Cxyz sao cho Cz trùng với phương pháp tuyến mặt cắt,
ta được 3 thành phần ứng suất theo các phương như sau:
* Ứng suất pháp:
* Ứng suất tiếp:
* Ứng suất tiếp:

hướng theo phương z
hướng theo phương x
hướng theo phương y

* Ứng suất pháp: gây ra biến dạng dài
* Ứng suất tiếp: gây ra biến dạng góc
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Chương II: Nội lực và Vẽ biểu đồ nội lực

2.2. Các thành phần nội lực và cách xác định
a. Các thành phần nội lực:
Tại trọng tâm O của mặt cắt ta gắn vào hệ trục tọa độ Oxyz
Chiếu hai thành phần thu gọn
tọa độ

của hệ nội lực lên các phương
+ Lực dọc Nz (hướng theo trục z)
+ Lực cắt Qx (hướng theo trục x)
+ Lực cắt Qy (hướng theo trục y)

+ Moment uốn Mx (quanh trục x)
+ Moment uốn My (quanh trục y)
+ Moment xoắn Mz (quanh trục z)
Bộ môn Cơ Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments