Hướng dẫn tạo biểu tượng đồng hồ cát trong PowerPoint | Trường học PowerPoint#TruonghocPowerPoint #TuhocPowerPoint Trong hướng dẫn tạo biểu tượng PowerPoint này, bạn sẽ thấy cách tạo đồng hồ cát từng bước.
Bạn cũng có thể tải mẫu biểu tượng miễn phí này từ đây:

Xem thêm video hướng dẫn và tự học PowerPoint tại đây: https://mindovermetal.org/thu-thuat-powerpoint/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *