Nghĩa Của Từ Inflow Là Gì ? Nghĩa Của Từ Capital Inflow Trong Tiếng Việt

Inflow là gìThu ngân quĩ ( tiếng Anh : Cash inflows ) là tập hợp những khoản tiền thực mà doanh nghiệp nhận được trong kì. Thu ngân quĩ khác với lệch giá của doanh nghiệp .Bạn đang xem : Inflow là gì
*

Thu ngân quĩ

Khái niệm

Thu ngân quĩ còn gọi là các dòng tiền vào hay dòng tiền nhập quĩ của doanh nghiệptrong tiếng Anh được gọi làcash inflows.

Thu ngân quĩ là tập hợp các khoản tiền thực mà doanh nghiệp nhận được trong kì.

Phân biệt thu với doanh thu của doanh nghiệp

– Về “thu”, cứ khi nào doanh nghiệp nhận được một lượng tiền thực (không cần biết lí do là gì, nguồn gốc của khoản tiền đấy ra sao), người ta đều xếp khoản tiền đó vào “thu ngân quĩ” trong kì của doanh nghiệp.

– Về “doanh thu”, đây là phần lợi ích kinh tế phát sinh trong kì thuộc về doanh nghiệp.

+ Khoản quyền lợi kinh tế tài chính này ( lệch giá ) hoàn toàn có thể sống sót dưới dạng một lượng tiền thu về ( Bán hàng thu tiền ngay ), một khoản phải thu tăng lên ( Bán chịu ) hoặc một sản phẩm & hàng hóa nào đó nhận được ( Bán hàng, thay vì trả bằng sản phẩm & hàng hóa, người mua trả bằng một sản phẩm & hàng hóa có giá trị tương tự ) .Trong khi đó, ” thu ” là tiền nhận được, không nhất định phải là một quyền lợi kinh tế tài chính phát sinh trong kìVí dụ : Tiền vay vốn ngân hàng nhà nước, tiền hoàn nhập tạm ứng …+ Thêm nữa, lệch giá phải thực sự thuộc về doanh nghiệp .

Xem thêm: Binomo Có Thật Không ? Binomo Lừa Đảo Như Thế Nào

Ví dụ : Khi doanh nghiệp bán hàng thu tiền ngay, hàng loạt khoản tiền họ nhận được từ người mua sẽ được tính hết vào thu ngân quĩ của doanh nghiệp, vì đây là tiền thực mà doanh nghiệp nhận được trong kì .Nhưng, doanh nghiệp lại chỉ tính phần tiền theo giá chưa thuế vào lệch giá trong kì, vì trong tổng tiền mà họ nhận được, có lẫn 1 số ít khoản thuế gián thu ở khâu tiêu thụVí dụ thuế Giá trị ngày càng tăng, và khoản thuế ấy thì thuộc về Nhà nước, không thuộc về doanh nghiệp, nên không hề tính vào lệch giá của doanh nghiệp .

Các khoản thu ngân quĩ

Căn cứ vào nguồn hình thành, thu ngân quĩ của doanh nghiệp gồm có :

– Thu từ hoạt động kinh doanh là các khoản tiền nhận được phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính.

Ví dụ : Thu tiền hàng từ người mua, thu tiền kí quĩ kí cược từ đối tác chiến lược, thu tiền được phạt do người mua vi phạm hợp đồng .

– Thu từ hoạt động đầu tư là các khoản tiền nhận được phát sinh từ các hoạt động xây dựng, mua sắm, nhượng bán, thanh lí các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền.

Ví dụ: Thu tiền nhượng bán tài sản cố định, thu lãi tiền cho vay, lợi nhuận được chia.

– Thu từ hoạt động tài chính là các khoản tiền nhận được phát sinh từ các hoạt động tạo ra các thay đổi về qui mô và cơ cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

Ví dụ : Thu tiền góp vốn của chủ sở hữu, thu tiền vay ngân hàng nhà nước .

(Tài liệu tham khảo: Tài chính Doanh nghiệp, Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments