How To Install Intel Watchdog Timer Driver Là Gì Download, Download Intel® Nuc Watchdog Timer Utility

Ở bài này, Mình ra mắt về Watchdog Timer và tầm quan trọng của nó ; làm thế nào để thông số kỹ thuật watchdog timer cho arduino ;Vậy Watchdog Timer là cái gì ,Làm thế nào để thông số kỹ thuật watchdog timer ;

Có một vài ví dụ cụ thể để bạn dễ hiểu hơn về cách cấu hình và sử dụng;

Nào tất cả chúng ta cùng khám phá ;

I.Watchdog timer là cái gì;

Hầu hết vi tinh chỉnh và điều khiển PIC, Arduino ( AVR ) đều có bộ xê dịch riêng, * độc lập với bộ xê dịch của mạng lưới hệ thống ) dành riêng cho Watchdog .Bạn đang xem : Intel watchdog timer driver là gìĐiều này rất hay đơn cử bới nguyên do sau :1 / Không phải chia nhiều ( ví dụ bộ xê dịch watchdog timer của PIC khoản 8 ms, hoàn toàn có thể dùng những bộ presscale để giảm clk watchdog ) .AVR : có một bộ giao động độc lập với vận tốc 1M hz. đây là giá trị đơn cử tại VCC = 5V .Xem thêm : Thế Nào Là Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu, Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì2. Watchdog hoạt động giải trí được ở cả ở chính sách “ ngủ ”. Vì tại chính sách ngủ này, CLK của mạng lưới hệ thống ngừng hoạt động giải trí .3. Trong chính sách vừa ngủ vừa watchdog anable, một số ít vđk đã phong cách thiết kế là : Đang ngủ — > Bị Watchdog timer — > Nó không khởi động lại mà là thức MCU thức dậy .Vậy watchdog timer dùng để reset nếu bị lỗi ứng dụng :Do người lập trình,Do vi điều khiển bị treo do nhiễu tác động vài nguồn hay nhiễu kiểu điện từ trường…. cường độ cao xông thẳng vào chip;Do người lập trình, Do vi điều khiển và tinh chỉnh bị treo do nhiễu ảnh hưởng tác động vài nguồn hay nhiễu kiểu điện từ trường …. cường độ cao xông thẳng vào chip ;Từ đó ta sử dụng watchdog timer để fix lỗi những quy trình trên ;

II. Watchdog Timer làm việc như thế nào;

*Hầu hết những chương trình thường có một vòng lặp, mà nó liên tục đi qua thực thi những công dụng khác nhau .

Watchdog Timer được nạp một giá trị ban đầu lớn hơn thời gian trễ của toàn bộ chương trình, trường hợp xấu nhất gặp vòng lặp vô hạn, dùng watchdog timer để thoát khỏi vòng lặp vô han ( hay vòng lặp chết);

Xem thêm: favorable là gì ? nghĩa của từ favorable trong tiếng việt

Nếu xảy ra lỗi và chương trình chính không quay trở lại để đặt lại bộ hẹn giờ, trước khi nó đếm ngược về 0, một ngắt được tạo ra để đặt lại bộ giải quyết và xử lý ;

III. Sử dụng Watchdog Timer cho Arduino:

Bước 1 : Cần add thư viên sau :# includeĐể sử dụng watchdog timer cho arduino cần adđ thư viện đó ;Bước 2 : Cho phép và không được cho phép Watchdog timer ;Cho phép Watchdog timer hoạt động giải trí :Cú pháp : wdt_enable ( WDT Reset Timer ) ;Ví dụ :wdt_enable ( WDTO_4S ) ;Watchdog timer hoàn toàn có thể được cho phép setup thời hạn khác nhau, Thời gian thiết lập phải lớn hơn thời hạn thiết yếu cho vòng lặp chương trình sẽ quay trở lại ,Ở vi điều khiển và tinh chỉnh Arduino ( AVR ) : Tối đa là 8 s còn min là 15 ms hoàn toàn có thể cài đạt ;Dưới đây là bảng Watchdog timer setup ;THRESHOLD VALUECONSTANT NAMESUPPORTED ON15 msWDTO_15MSATMega 8, 168, 328, 1280, 256030 msWDTO_30MSATMega 8, 168, 328, 1280, 256060 msWDTO_60MSATMega 8, 168, 328, 1280, 2560120 msWDTO_120MSATMega 8, 168, 328, 1280, 2560250 msWDTO_250MSATMega 8, 168, 328, 1280, 2560500 msWDTO_500MSATMega 8, 168, 328, 1280, 25601 sWDTO_1SATMega 8, 168, 328, 1280, 25602 sWDTO_2SATMega 8, 168, 328, 1280, 25604 sWDTO_4SATMega 168, 328, 1280, 25608 sWDTO_8SATMega 168, 328, 1280, 2560Không cho phép Watchdog timer hoạt động;Không được cho phép Watchdog timer hoạt động giải trí ;wdt_reset ( ) ;

chức năng reset vòng lặp để cài đặt lại giá trị về 0 để lặp lại từ đầu;

Xem thêm: Tứ niệm xứ – Wikipedia tiếng Việt

Example :# include void setup ( ) { / / watchdog timer với 2 s wdt_enable ( WDTO_2S ) ; } void loop ( ) { / / hàng loạt chương trình chạy wdt_reset ( ) ; / / thực thi reset bộ đếm về 0 ; } Dưới đây là một ví dụ dùng watchdog timer cho arduino để tiết kiệm chi phí nguồn năng lượng, thức tỉnh vi điều khiển và tinh chỉnh ;

#include #include “nRF24L01.h”#include “RF24.h”#include “LowPower.h”RF24 radio(9,10);const uint64_t pipe = 0xF0F0F0F0E1LL;void setup() {//Setup Watchdog Timer with 8 Seconds Resetwdt_enable(WDTO_8S);//Setup Wireless nRF24L01 Radioradio.begin();radio.setRetries(15,15);radio.setPayloadSize(30);radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); radio.setDataRate(RF24_250KBPS);radio.openWritingPipe(pipe);radio.stopListening();}void loop() {double Temperature = ((5.0/1024.0) * analogRead(A0)) * 100;radio.powerUp();delay(5);radio.write(Temperature,sizeof(double));//Turn off Radioradio.powerDown();// Set sleep to full power down. Only external interrupts or// the watchdog timer wake the CPU after 8 Secondsset_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);}

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments