” Interest Bearing Debt Là Gì, Nợ NgắN HạN Không ChịU LãI (Non

Nợ thời gian ngắn không chịu lãi ( tiếng Anh : Non-Interest-Bearing Current Liability, viết tắt : NIBCL ) là một khoản nợ mà một cá thể hoặc công ty phải trả trong năm dương lịch – gồm có thuế và khoản phải trả, những khoản nợ không nhu yếu thanh toán giao dịch lãi .Bạn đang xem : Interest bearing debt là gì

Mục lục nội dung

Nợ ngắn hạn không chịu lãi

Khái niệm

Nợ ngắn hạn không chịu lãi trong tiếng Anh là Non-Interest-Bearing Current Liability, viết tắt làNIBCL.

Bạn đang đọc: ” Interest Bearing Debt Là Gì, Nợ NgắN HạN Không ChịU LãI (Non

Nợ ngắn hạn không chịu lãi (NIBCL) là một khoản nợ mà một cá nhân hoặc một công ty phải trả trong năm dương lịch – bao gồm các khoản thuế và các khoản phải trả, trong đó các khoản nợ phải trả không có yêu cầu thanh toán lãi. Trên bảng cân đối kế toán, các NIBCL được đặt dưới cột trách nhiệm pháp lí, được đệ trình cụ thể trong phần Nợ ngắn hạn.

Nợ thời gian ngắn là nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thời gian ngắn của một công ty có thời hạn đáo hạn trong vòng một năm hoặc trong một chu kì hoạt động giải trí thông thường. Một chu kì hoạt động giải trí, còn được gọi là chu kì quy đổi tiền mặt, là thời hạn một công ty phải thanh toán giao dịch hàng tồn dư và quy đổi nó thành tiền mặt từ việc bán hàng. Một ví dụ về nợ thời gian ngắn là tiền nợ nhà phân phối dưới dạng khoản phải trả .

Các khoản nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn thường được giải quyết bằng tài sản ngắn hạn, hay là tài sản được sử dụng hết trong vòng một năm. Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt hoặc các khoản phải thu, hay là tiền bán hàng cho khách hàng nợ. Tỉ lệ tài sản ngắn hạn trên các khoản nợ ngắn hạn là một yếu tố quan trọng trong việc xác định khả năng của công ty để trả các khoản nợ khi đáo hạn.

Xem thêm : Đặc Điểm Tâm Sinh Lý Là Gì ? Tâm Lý Nam Giới Khi Mắc Bệnh Yếu Sinh Lý Tâm

Khoản phải trả thường là một trong những khoản nợ ngắn hạn có giá trị lớn nhất trên báo cáo tài chính của các công ty và nó đại diện cho hóa đơnchưa thanh toán cho nhà cung cấp. Các công ty cố gắng khớp ngày thanh toán để các khoản phải thu của họ được thu trước khi các khoản phải trả của nhà cung cấp bị đáo hạn.

Ví dụ: một công ty có thể có thời hạn 60 ngày cho tiền nợ nhà cung cấp của họ, điều này dẫn đến việc họ cần yêu cầu khách hàng của họ phải trả trong thời hạn 30 ngày. Các khoản nợ ngắn hạn cũng có thể được giải quyết bằng cách tạo ra một khoản nợ ngắn hạn mới, chẳng hạn như nghĩa vụ nợ ngắn hạn mới.

Ví dụ

Không giống các khoản nợ ngắn hạn có chịu lãi như vay vốn lưu động hay nợ dài hạn đến hạn trả, các khoản nợ ngắn hạn không chịu lãi được miễn tất cả các khoản lãi cho những khoản nợ này.

Ví dụ về Nợ thời gian ngắn không chịu lãi :Công ty Kroger đã liệt kê những khoản sau theo Nợ thời gian ngắn trên bảng cân đối kế toán năm 2017 :- Nợ dài hạn đến hạn trả gồm có nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng thuê vốn và nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính

– Khoản phái trả

– Tiền lương và tiền công tích lũy- Thuế thu nhập được hoãn lạiCác khoản nợ không phải chịu lãi khác, thường không được chia nhỏ trong những bản Thuyết minh báo cáo giải trình kinh tế tài chính .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments