intrigued tiếng Anh là gì?

intrigued tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng intrigued trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ intrigued tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm intrigued tiếng Anh
intrigued
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ intrigued

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: intrigued tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

intrigued tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ intrigued trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ intrigued tiếng Anh nghĩa là gì.

intrigue /in’tri:g/

* danh từ
– mưu đồ; sự vận động ngầm; thói hay vận động ngầm
– mối dan díu ngầm, sự tằng tịu ngầm (với người có chồng)
– tình tiết (của một vở kịch…); cốt truyện

* nội động từ
– có mưu đồ; vận động ngầm
– dan díu, tằng tịu (với người có chồng)

* ngoại động từ
– mưu đồ làm (cái gì); vận động ngần làm (cái gì)
=to intrigue a bill through Congress+ vận động ngầm thông qua một đạo luật dự thảo ở quốc hội
– hấp dẫn, gợi thích thú, kích thích tò mò
=to be intrigued by a new idea+ bị một ý mới hấp dẫn
– làm ngạc nhiên, làm phải suy nghĩ
=to intrigued by the suddenness of an event+ ngạc nhiên vì tính chất đột ngột của một sự việc

Thuật ngữ liên quan tới intrigued

Tóm lại nội dung ý nghĩa của intrigued trong tiếng Anh

intrigued có nghĩa là: intrigue /in’tri:g/* danh từ- mưu đồ; sự vận động ngầm; thói hay vận động ngầm- mối dan díu ngầm, sự tằng tịu ngầm (với người có chồng)- tình tiết (của một vở kịch…); cốt truyện* nội động từ- có mưu đồ; vận động ngầm- dan díu, tằng tịu (với người có chồng)* ngoại động từ- mưu đồ làm (cái gì); vận động ngần làm (cái gì)=to intrigue a bill through Congress+ vận động ngầm thông qua một đạo luật dự thảo ở quốc hội- hấp dẫn, gợi thích thú, kích thích tò mò=to be intrigued by a new idea+ bị một ý mới hấp dẫn- làm ngạc nhiên, làm phải suy nghĩ=to intrigued by the suddenness of an event+ ngạc nhiên vì tính chất đột ngột của một sự việc

Đây là cách dùng intrigued tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ intrigued tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

intrigue /in’tri:g/* danh từ- mưu đồ tiếng Anh là gì?
sự vận động ngầm tiếng Anh là gì?
thói hay vận động ngầm- mối dan díu ngầm tiếng Anh là gì?
sự tằng tịu ngầm (với người có chồng)- tình tiết (của một vở kịch…) tiếng Anh là gì?
cốt truyện* nội động từ- có mưu đồ tiếng Anh là gì?
vận động ngầm- dan díu tiếng Anh là gì?
tằng tịu (với người có chồng)* ngoại động từ- mưu đồ làm (cái gì) tiếng Anh là gì?
vận động ngần làm (cái gì)=to intrigue a bill through Congress+ vận động ngầm thông qua một đạo luật dự thảo ở quốc hội- hấp dẫn tiếng Anh là gì?
gợi thích thú tiếng Anh là gì?
kích thích tò mò=to be intrigued by a new idea+ bị một ý mới hấp dẫn- làm ngạc nhiên tiếng Anh là gì?
làm phải suy nghĩ=to intrigued by the suddenness of an event+ ngạc nhiên vì tính chất đột ngột của một sự việc

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments